Windows nie chce się uruchomić - "brak pliku Ntldr"

Windows nie chce się uruchomić - "brak pliku Ntldr"

Autor: Mateusz Miciński

Opublikowano: 2/7/2013, 12:00 AM

Liczba odsłon: 392679

Wiele osób spotyka się często z problemem braku możliwości uruchomienia systemu Windows. Niestety zwykle zdarza się to w najmniej spodziewanym momencie. Najczęściej problem ten spotyka się w chwili, gdy system się zawiesi, a my, sądząc, że to tylko chwilowy błąd, próbujemy zrestartować komputer, wówczas okazuje się, że napotykamy na przeszkodę, bowiem system nie chce się wczytać ponownie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że proces uruchamiania zarówno komputera, jak i systemu przebiega w kilku etapach i na każdym spośród tych etapów można natknąć się na przeszkodę. Warto zapoznać się więc z procesem uruchamiania komputera i systemu, by zyskać pierwsze informacje o tym, gdzie leży problem.

Procesy uruchamiania się komputera

Zacznijmy od początku, czyli od wciśnięcia przycisku POWER, w chwili, gdy to uczynimy następują kolejne procesy rozruchu komputera i systemu operacyjnego Windows:

 1. Po uruchomieniu komputera dochodzi do pierwszego procesu, jakim jest wewnętrzny test komponentów sprzętu tzw. POST (Power On Self Test);
 2. Po przeprowadzonym teście, uruchamiany jest Bios, który przeprowadza kolejne komponenty sprzętu, np. kartę graficzną, procesor, kontrolery dysków SCSI czy kartę/y pamięci. Tym razem wynik testów wyświetlany jest na ekranie komputera;
 3. Po zakończeniu tych czynności BIOS rozpoczyna wyszukiwanie dysku startowego, a następnie uruchamia program zapisany w głównym rekordzie rozruchowym dysku „MBR” (Master Boot Record);
 4. W tym momencie proces uruchamiania komputera przechodzi w proces uruchamiania systemu operacyjnego poprzez rozruch programu NT Loader (NTLDR), który ma za zadanie odczytać plik BOOT.ini;
 5. Plik BOOT.ini zawiera informacje dotyczące sektorów rozruchowych komputera, pisząc prościej, to właśnie tutaj znajdują się informacje na temat zainstalowanych systemów operacyjnych na poszczególnych partycjach. Jeśli mamy zainstalowany więcej niż jeden system operacyjny, plik BOOT.ini wyświetli nam na ekranie komputera menu, w którym będziemy mogli wybrać interesujący nas system;

 6. Gdy system operacyjny zostanie wybrany, NT Loader wczytuje do pamięci zawartość pliku NTDETECT.COM, który przeprowadza kolejne testy sprzętu, a następnie przekazuje te informacje do NT Loader’a;
 7. Po zakończeniu procesu następuje ostatnia faza, czyli rozruch programu NTOSKRNL, który stanowi jądro systemu;
 8. W tym momencie zachodzą wszelkie procesy kończące rozruch systemu, jak np. wczytywanie wszystkich sterowników sprzętu (jest to moment, kiedy na ekranie widać okno powitalne) czy usług, które zostały uprzednio przypisane do automatycznego uruchamiania;
 9. Po zakończeniu wszystkich operacji pojawia się okno logowania.

Choć z pozoru wydaje się to skomplikowane w rzeczywistości jest to tylko i wyłącznie ten trwający kilka minut moment, z którym spotykamy się na co dzień, uruchamiając komputer. Aby uprościć zrozumienie całego procesu, możemy go podzielić na cztery proste fazy:

 • fazę początkową – punkty 1-2;
 • fazę ładowania rozruchu - punkty 3-5;
 • fazę jądra - punkty 6-7;
 • fazę logowania - punkt 8.

„Brak pliku NTLDR” lub „NTLDR is missing”

Niestety komunikat ten może być spowodowany przez wiele czynników. Jak już wspomniałem, Ntldr jest odpowiedzialny za rozruch pliku BOOT.ini, w związku z czym jego naruszenie może spowodować problem z uruchomieniem systemu, któremu będzie towarzyszył, któryś z tych komunikatów.

Przyczyny:

 1. W stacji dyskietek znajduje się dyskietka;
 2. Zbyt duża ilość plików jest kopiowana do folderu głównego woluminu rozruchowego – sytuacja ta rzadko ma miejsce, jednakże któryś z programów może gromadzić i usuwać pliki w folderze głównym woluminu rozruchowego w efekcie czego dochodzi do jego pofragmentowania;
 3. Gdy BIOS komputera nie był aktualizowany przez długi czas lub, gdy brakuje jednego z następujących plików;
  • Ntldr,
  • Ntdetect.com,
  • Boot.ini.
 4. Nastąpiła awaria twardego dysku.

Rozwiązanie nr 1 – usunięcie dyskietki ze stacji dyskietek

Gdy podczas uruchamiania systemu Windows w stacji dyskietek znajduje się jakaś dyskietka należy ją usunąć, a następnie zrestartować komputer, klikając przycisk RESET.

Rozwiązanie nr 2 – kopiowanie pliku Ntldr oraz Ntdetect.com z płyty CD z systemem Windows:

Podstawową operacją, jaką należy wykonać w sytuacji, gdy na ekranie komputera pojawia się ten komunikat, jest włożenie do napędu CD/DVD płyty instalacyjnej systemu operacyjnego Windows (musi być to dysk instalacyjny odpowiadający zainstalowanemu systemowi). Po wykonaniu tej czynności, należy:

 • zresetować komputer, przytrzymując jednocześnie przyciski Ctrl+Alt+Del lub klikając przycisk RESET;
 • uruchomić płytę instalacyjną;
 • w pierwszym oknie instalatora nacisnąć klawisz R;
 • wybrać system Windows, który wymaga naprawy i kliknąć klawisz Enter;
 • wpisać hasło administratora, jeśli takie zostało ustalone podczas instalacji, jeśli nie, wówczas należy kliknąć klawisz Enter;
 • w konsoli wpisać komendę copy x:\i386\ntldr c:\
 • po zakończeniu tych czynności, należy wpisać komendę exit i wcisnąć Enter.

x = adres napędu, w którym znajduje się płyta CD – należy zmienić na właściwy

c = partycja, na której zainstalowaliśmy wcześniej system operacyjny Windows – jeśli system został zainstalowany na innej partycji, należy zmienić literę „c” na literę odpowiadającą właściwemu adresowi.

UWAGA: Należy pamiętać o tym, aby po ntldr a przed „c:\” zrobić spację.

Jeśli w dalszym ciągu to nie pomoże, wówczas wykonujemy powyższe czynności, jednakże tym razem „ntldr” zastępujemy plikiem „ntdetect.com”.

Rozwiązanie nr 3 – komendy fixmbr oraz fixboot

W przypadku, gdy powyższe rozwiązanie nie pomogło, wówczas należy:

 • ponownie uruchomić płytę instalacyjną;
 • w pierwszym oknie instalatora nacisnąć klawisz R;
 • wybrać system Windows, który wymaga naprawy i kliknąć klawisz Enter;
 • wpisać hasło administratora, jeśli takie zostało ustalone podczas instalacji, jeśli nie, wówczas należy kliknąć klawisz Enter;
 • w okno konsoli wpisać komendę fixmbr i kliknąć klawisz Enter;
 • następnie wpisać komendę fixboot i ponownie kliknąć klawisz Enter;
 • po zakończeniu tych czynności, należy wpisać komendę exit i wcisnąć Enter.

Rozwiązanie nr 4 – komenda chkdsk

Podczas próby rozwiązania problemu za pomocą komendy chkdsk x: /r również należy udać się do konsoli, stosując się do powyższych punktów. Gdy już będziemy w oknie konsoli, musimy:

 • wpisać komendę chkdsk x: /r (x oznacza partycję, na której zainstalowany jest system, np. chkdsk c: /r), a następnie kliknąć klawisz Enter;
 • wpisać komendę exit i wcisnąć Enter.

Rozwiązanie nr 5 – oddanie komputera do serwisu

Niestety w przypadku, gdy powyższe rozwiązania nie pomogły, problemem może okazać się zepsuty dysk twardy, wówczas jedynym rozwiązaniem jest oddanie komputera do serwisu, gdyż sami nie będziemy w stanie naprawić twardych dysków.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia