Menu kategorii
 • Zarządzanie plikami

  Zarządzanie plikami

   Dawid Długosz
  Dawid Długosz
  00:00
  09.01.2008
  2540 wyświetleń

  Jeśli chcemy skopiować folder lub plik naciskamy dany element prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy polecenie Kopiuj, następnie przechodzimy do lokalizacji, w której chcemy utworzyć kopię. Naciskamy ponownie prawym przyciskiem myszy na wolnym obszarze i z menu kontekstowego wskazujemy Wklej. Pliki i foldery zostaną przekopiowane do wskazanej lokalizacji. W module Kopiowanie widzimy następujące informacje (cześć z nich będzie widoczna po naciśnięciu kontrolki Więcej informacji):

  • Z: określa lokalizację skąd kopiowane są pliki
  • Do: określa lokalizację docelową operacji kopiowania
  • Pozostało czasu: określa, w przybliżeniu, ile potrwa kopiowanie
  • Pozostało elementów: podaje ile elementów pozostało do ukończenia operacji, natomiast w nawiasie jest podany ich rozmiar.
  • Szybkość: mówi o bieżącej prędkości operacji kopiowania

  Jeśli chcemy przerwać proces to klikamy kontrolkę Anuluj. Jeśli chcemy skopiować większą ilość danych na raz, to zaznaczając je myszą przytrzymujemy wciśnięty klawisz CTRL.

  Jeśli chcemy przenieść dane w inne miejsce to klikamy prawym przyciskiem myszy na wybranym elemencie i z menu kontekstowego wybieramy polecenie Wytnij, następnie udajemy się do lokalizacji, do której chcemy przenieść pliki i ponownie klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając, z dostępnych opcji, Wklej. Pozostała część operacji przebiega tak samo, jak w przypadku kopiowania.

  Równie prostą czynnością jest usuwanie plików i katalogów. Wystarczy, że zaznaczymy dany element i klikając prawym przyciskiem myszy wskażemy polecenie Usuń lub też naciskamy klawisz Delete.

  Jeśli chcemy zmienić nazwę pliku lub folderu to naciskamy na nim prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy Zmień nazwę, następnie wpisujemy nową wartość i zatwierdzamy klawiszem Enter.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Nowy Eksplorator