Menu kategorii
 • Przegląd programu Project Standard 2003

  Przegląd programu Project Standard 2003

   Microsoft
  Microsoft
  00:00
  01.01.2005
  5614 wyświetlenia
  Program Microsoft Office Project Standard 2003 jest narzędziem do niezależnego zarządzania projektami, używanym przez kierowników projektów, którzy nie potrzebują ścisłej koordynacji z innymi kierownikami projektów ani możliwości zarządzania zasobami na poziomie centralnego repozytorium. Program Project Standard 2003 opracowano z myślą o udostępnieniu przyjaznych, łatwych w obsłudze narzędzi, wzbogacających możliwości użytkowników w zakresie organizacji pracy i efektywnego przekazu informacji.

  Przegląd zalet

  Zorganizowana praca
  Program Project Standard 2003 usprawnia organizację pracy i osób oraz zarządzanie nimi, zapewniając realizację projektów w terminie i w ramach ustalonego budżetu. Program Project Standard 2003 umożliwia:

  • Efektywniejsze organizowanie pracy przy wykorzystaniu zaawansowanych możliwości planowania.
  • Śledzenie i ocenianie wpływu zmian w harmonogramie i zasobach na ogólny plan projektu.
  • Dostosowywanie planów pod kątem przechwytywania informacji dotyczących określonych projektów.
  • Wyświetlanie żądanych informacji o projekcie.
  • Koncentrowanie się na interesujących informacjach dzięki zastosowaniu filtrów i grup.

  Atrakcyjne przekazy

  Program Project Standard 2003 pomaga w efektywnej oraz szybkiej realizacji planów i założeń projektów, umożliwiając:

  • Wzmocnienie oddziaływania przekazu dzięki wykorzystaniu funkcji Kopiuj obraz do Kreatora pakietu Office na potrzeby komunikowania i przedstawiania pomysłów i informacji opracowanych w programie Project Standard 2003 w ramach innych programów, takich jak Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office PowerPoint® 2003 i Microsoft Office Visio® 2003.
  • Zwiększenie jasności przekazu dzięki zastosowaniu nowych rozszerzeń w zakresie drukowania do sporządzania jednostronicowych wydruków z harmonogramami projektów.
  • Udostępnianie członkom zespołu informacji dotyczących projektów poprzez zapisywanie plików programu Project (MPP) w witrynie programu Microsoft Windows® SharePoint™ Services (WSS). Program Windows SharePoint Services jest składnikiem systemu Microsoft Windows Server 2003 umożliwiającym tworzenie witryn sieci Web na potrzeby udostępniania informacji i pracy zespołowej nad dokumentami.

  Łatwość obsługi

  Program Project Standard 2003 zwiększa wydajność pracy użytkowników, ułatwiając im zapoznanie się z metodami zarządzania projektami i stosowanie ich. Program Project Standard 2003 umożliwia:

  • Szybkie rozpoczynanie pracy przy użyciu narzędzi udostępniających metodologię zarządzania projektami, która zapewnia efektywniejsze opracowywanie harmonogramów i sprawniejsze zarządzanie zasobami.
  • Uzyskiwanie dostępu do pomocy i szkoleń online, zapewniających aktualne informacje i wsparcie.
  • Tworzenie projektu w oparciu o szablon pobrany z Galerii szablonów, a nie od podstaw.
  • Używanie przyjaznych narzędzi do wykonywania złożonych i atrakcyjnych projektów bez konieczności zaawansowanych szkoleń.
  • Oszczędzanie czasu dzięki łatwemu przenoszeniu informacji o projekcie między programem Project 2003 i innymi programami pakietu Office, na przykład do programu Microsoft Office Excel 2003.
  • Szybkie nauczenie się obsługi programu Project Standard 2003 i nawigacji po nim dzięki zaktualizowanemu interfejsowi, wyglądającemu podobnie we wszystkich programach pakietu Microsoft Office 2003.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Microsoft Project 2003