Menu kategorii
 • Przegląd pakietu Enterprise Project Management

  Przegląd pakietu Enterprise Project Management

   Microsoft
  Microsoft
  00:00
  26.07.2006
  5318 wyświetleń

  Składniki Project Professional 2003, Project Server 2003 i Project Web Access

  Pakiet Enterprise Project Management (EPM) firmy Microsoft jest znakomitym rozwiązaniem dla organizacji, które potrzebują ścisłej koordynacji oraz normalizacji projektów i kierowników projektów, scentralizowanego zarządzania zasobami oraz bardziej zaawansowanych raportów dotyczących projektów i zasobów.

  Rozwiązanie Microsoft EPM wspomaga współpracę całych organizacji, działów lub zespołów, umożliwiając im efektywne zarządzanie projektami i procesami. Pakiet EPM składa się z następujących technologii Microsoft Office Project 2003:

  • Microsoft Office Project Professional 2003. Project Professional 2003 jest programem firmy Microsoft do zarządzania projektami przedsiębiorstwa, używanym na komputerach typu desktop wraz ze składnikami Microsoft Office Project Web Access i Microsoft Office Project Server 2003. Udostępnia on komplet podstawowych narzędzi do planowania w ramach programu Project Standard 2003, a także zaawansowane możliwości zarządzania zasobami w przypadku połączenia z serwerem Project Server 2003. Programu tego używają kierownicy projektów, który muszą opracowywać harmonogramy realizacji projektów, przypisywać członkom zespołu zadań w ramach centralnej puli zasobów oraz centralnie zapisywać informacje na serwerze Project Server w celu udostępniania ich innym.
  • Microsoft Office Project Web Access. Project Web Access jest portalem sieci Web, który umożliwia użytkownikom uzyskiwanie dostępu do projektu i informacji o zasobach na serwerze Project Server. Członkowie zespołu, przedstawiciele kadry kierowniczej oraz administratorzy zasobów — czyli wszyscy ci, którzy potrzebują dostępu do informacji na serwerze Project Server, lecz nie potrzebują funkcji planowania oferowanych przez program Project Professional — wyświetlają i aktualizują informacje programu Project Web Access za pośrednictwem przeglądarki sieci Web. Użytkownicy programu Project Web Access muszą dysponować licencjami dostępu dla klientów serwerów Project Server i Microsoft SQL Server™ oraz — jeśli korzystają z funkcji programu Microsoft Windows® SharePoint™ Services — licencją dostępu dla klienta systemu Microsoft Windows Server™ 2003.
  • Microsoft Office Project Server 2003. Project Server 2003 jest platformą pakietu EPM, obsługującą zarządzanie projektami i zasobami oraz funkcje wspomagające współpracę. Użytkownicy nawiązują połączenie z platformą Project Server za pośrednictwem programów Project Professional i Project Web Access w celu zapisywania, pobierania i opracowywania przechowywanych na niej danych.
  • Serwer Project Server 2003 udostępnia pełnię możliwości zarządzania projektami i zasobami przedsiębiorstwa dopiero w przypadku zastosowania programu SQL Server 2000 na potrzeby bazy danych serwera.
  • Serwer Project Server 2003 wymaga systemu operacyjnego Windows 2000 Server (lub nowszego). Aby były dostępne możliwości programu Windows SharePoint Services, takie jak przechowywanie wersji oraz ewidencjonowanie i wyewidencjonowywanie dokumentów, serwer Project Server 2003 wymaga systemu Windows Server 2003. Integracja serwera Project Server 2003 z programem Windows SharePoint Services ułatwia zarządzanie dokumentami oraz śledzenie problemów związanych z projektami i ocenę ryzyka. Program Windows SharePoint Services jest składnikiem systemu Windows Server 2003, umożliwiającym tworzenie witryn sieci Web na potrzeby udostępniania informacji i pracy zespołowej nad dokumentami.

  Przegląd zalet

  Wyraźny obraz przedsiębiorstwa
  Pakiet Microsoft EPM daje wgląd w różnorodność zadań wykonywanych w przedsiębiorstwie, pozwalając na lepsze analizy i podejmowanie trafniejszych decyzji. Pakiet EPM umożliwia:

  • Monitorowanie spójnych wskaźników kondycji przedsiębiorstwa za pomocą dostosowywalnego widoku karty wyników wszystkich projektów, umożliwiającego wyświetlanie informacji szczegółowych, gdy zajdzie taka potrzeba.
  • Ocenianie i modelowanie harmonogramów, zasobów i danych dotyczących kosztów szacowanych według okresów lub projektów w celu ustalenia tendencji i rozwiązania ewentualnych problemów.
  • Integrowanie widoków serwera Project Server z widokiem pulpitu nawigacyjnego, udostępniającym wszystkie krytyczne dane biznesowe.
  • Zestawianie aktualnych informacji dotyczących portfela zadań dzięki lepszej integracji istniejących systemów przy użyciu standardu Extensible Markup Language (XML).

  Zarządzanie pracą
  Pakiet EPM usprawnia zarządzanie pracą, ustalanie powtarzalnych procesów i optymalizowanie zasobów w całej organizacji, pozwalając na obniżenie kosztów, podniesienie jakości i skrócenie czasu wprowadzania na rynek nowych produktów bądź usług. Pakiet EPM umożliwia:

  • Efektywne przypisywanie osób do projektów oraz śledzenie i zarządzanie w obrębie całej organizacji przy użyciu narzędzi przypisywania zasobów na podstawie umiejętności i kwalifikacji.
  • Zagwarantowanie, że organizacja dysponuje odpowiednimi osobami i możliwościami, by realizować przyszłe projekty.
  • Usprawnianie zarządzania projektami przez ustalanie standardów i metod działania na potrzeby całej organizacji.
  • Ustalanie procesów i reguł dotyczących sporządzania raportów dotyczących projektów oraz zatwierdzania godzin poświęcanych na realizację projektów w celu zapewnienia dokładności danych.

  Współpraca
  Pakiet EPM usprawnia udostępnianie i koordynowanie informacji, ułatwiając członkom zespołu uczestniczenie w projektach, opracowywanie raportów z postępu prac i wspólną pracę nad realizacją projektów. Pakiet EPM umożliwia:

  • Ograniczanie nakładu pracy administracyjnej, przy zachowaniu ścisłej zgodności z harmonogramami i budżetami projektów, dzięki integracji funkcji raportów godzin opartych na sieci Web i Kalendarza programu Outlook.
  • Usprawnienie koordynacji pracy członków zespołów dzięki wykorzystaniu portali i zautomatyzowanych powiadomień w celu zwiększenia wydajności i efektywności pracy.
  • Centralne przechowywanie, łączenie i udostępnianie informacji, takich jak dokumenty czy problemy i czynniki ryzyka związane z planami dotyczącymi projektu.
  • Efektywną współpracę dzięki możliwościom zarządzania dokumentami, takimi jak ewidencjonowanie i wyewidencjonowywanie oraz przechowywanie wersji, oferowanym w wyniku integracji serwera Project Server 2003 z programem Windows SharePoint Services.

  Rozszerzalna platforma
  Architekturę pakietu Microsoft EPM cechują elastyczność i rozszerzone zabezpieczenia, umożliwiające dostosowywanie tego rozwiązania do procesów biznesowych, współużytkowanie danych z innymi systemami oraz skalowanie środowiska w miarę rozwoju firmy. Pakiet EPM umożliwia:

  • Zestawianie aktualnych informacji dotyczących portfela zadań dzięki lepszej integracji istniejących systemów przy użyciu standardu XML.
  • Dostosowywanie i integrowanie danych serwera Project Server 2003 dzięki zaawansowanym łącznikom API, językowi Microsoft Visual Basic® for Applications (VBA) lub zmianom w modelu obiektów oraz udoskonalonemu przewodnikowi po produkcie Project (Project Guide).

  Administracja

  Pakiet Microsoft EPM udoskonalono pod kątem ułatwień administrowania konfiguracjami i partycjonowaniem baz danych.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Microsoft Project 2003