Menu kategorii
 • Prowadzenie pokazu slajdów

  Prowadzenie pokazu slajdów

   Małgorzata Sumisławska
  Małgorzata Sumisławska
  00:00
  05.10.2007
  3585 wyświetleń

  Program PowerPoint umożliwia nie tylko tworzenie prezentacji i przedstawianie jej, ale także pakowanie pokazu na nośnik wraz z programem do odtwarzania jej oraz ustawianie różnych opcji wyświetlania. Za pomocą pokazów niestandardowych możemy  tworzyć różne warianty tej samej prezentacji. Poza tym przyciski akcji umożliwiają definiowanie hiperłączy, czyli tzw. "przejść" np. do innych plików, stron internetowych itd.

  Jeżeli będziemy próbowali uruchomić naszą prezentację na innym komputerze, mogą pojawić się problemy, np. okaże się, że nie mamy odpowiedniego programu, który odczytałby pokaz slajdów, albo niektóre czcionki będą nieczytelne. Aby uniknąć takich sytuacji, powinniśmy użyć kreatora prezentacji przenośnych. W tym celu wybieramy Plik, Prezentacja przenośna. Otworzy się okno dialogowe, które pozwoli nam skompresować pokaz slajdów i dołączyć do niego odpowiednie pliki.

  Podobnie jak w innych kreatorach, w każdym kroku zaznaczamy odpowiednie opcję i przechodzimy do następnego, klikając Dalej.

  Kiedy pojawi się pytanie Którą prezentacją chcesz spakować?, możemy zaznaczyć opcję Aktywna prezentacja, jeżeli mamy zamiar przenieść otwarty w danej chwili pokaz slajdów. Aby przenieść inną prezentację zaznaczany Inne prezentacje, a następnie klikamy Przeglądaj. Pokaże się typowe okno dialogowe otwierania pliku, z którego wybieramy interesujący nas pokaz.

  Następnie określamy dysk docelowy naszej prezentacji. Może to być np. dyskietka - dysk A. Jeżeli chcemy wybrać inne miejsce, klikamy Wybierz miejsce docelowe, a następnie wpisujemy w puste pole nazwę dysku. Możemy również użyć przycisku Przeglądaj.

  W następnym kroku musimy zaznaczyć, czy kreator ma dołączyć pliki połączone, oraz czy powinien osadzić czcionki TrueType. Dodanie czcionek zwiększy objętość dokumentu, ale zapewni, że cały tekst zostanie wyświetlony, nawet jeśli umieściliśmy w nim niestandardowy rodzaj pisma.

  W ostatnim kroku określamy, czy chcemy dołączyć przeglądarkę do pokazu. Przeglądarka jest to program umożliwiający odtwarzania pokazu slajdów na komputerze, na którym nie ma zainstalowanego PowerPointa. Kliknięcie przycisku Pobierz przeglądarkę umożliwi znalezienie urządzenia w Internecie.

  Aby uruchomić prezentację, wybieramy Pokaz slajdów, Wyświetl pokaz. Program zacznie pokaz od aktywnego slajdu. Żeby przejść do następnego obrazu, klikamy lewym klawiszem myszy lub wciskamy strzałkę w prawo albo spację. Klikając strzałką w lewo przejdziemy do poprzedniego slajdu.  Jeżeli poruszymy myszą, w lewym dolnym rogu pojawi się pasek nawigacji . Klikając go prawym przyciskiem myszy, rozwijamy menu podręczne.

  Aby przejść do dowolnego slajdu prezentacji, wybieramy z podręcznego menu nawigacji Przejdź, Według tytułów, a następnie zaznaczamy nagłówek obrazu, który chcemy wyświetlić. Możemy także wybrać Przejdź, Nawigator slajdów. Otworzymy w ten sposób okienko dialogowe, w którym zaznaczymy następny slajd, jaki ma zostać wyświetlony. 

  Podczas prowadzenia prezentacji, łatwiej trafić do słuchaczy, jeżeli będziemy zakreślać ważne fragmenty pokazu. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy w dowolne miejsce slajdu, a następnie wybieramy Opcje wskaźnika, Pióro. Teraz za pomocą myszy możemy pisać po slajdach, jak długopisem. Aby zmienić kolor znacznika, klikamy Opcje wskaźnika, Kolor pióra.

  W niektórych sytuacjach chcielibyśmy przedstawić naszą prezentację w trochę inny sposób, zmienić kolejność slajdów lub ukryć niektóre informacje. Wybieramy wtedy Pokaz slajdów, Pokaz niestandardowy. Główną część okna dialogowego, które w tej chwili się pokaże, zajmuje lista pokazów. Jeżeli nie zdefiniowaliśmy jeszcze żadnego, pole to jest puste.

  Aby utworzyć pokaz niestandardowy, klikamy przycisk Nowy. Pojawi się okno dialogowe. W  polu w jego górnej części wpisujemy nazwę pokazu, najlepiej taką, która opisuje sytuację, w której będziemy wyświetlać prezentację. Następnie podświetlamy tytuł obrazu, który chcemy pokazać jako pierwszy, na liście Slajdy w prezentacji i klikamy przycisk Dodaj. Nazwa slajdu pojawi się w polu Slajdy w pokazie niestandardowym. W ten sam sposób dodajemy kolejne obrazy. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Nazwa zmienionej prezentacji pokaże się na liście okna Pokazy niestandardowe. Aby rozpocząć prezentację, klikamy przycisk Pokaż

  Przydatnym narzędziem są przyciski akcji. Umożliwiają one przejście do innego slajdu, prezentacji lub pliku. Z głównego paska narzędzi wybieramy Pokaz slajdów, Przyciski akcji i zaznaczamy dowolną ikonkę przycisku. Następnie klikamy lewym przyciskiem myszy miejsce na slajdzie, w których chcemy umieścić klawisz. Otworzymy w ten sposób okno Ustawienia akcji, które składa się z dwóch kart Kliknięcie myszą i Wskazania myszą. Dla jednego przycisku możemy ustawić dwa różne znaczenia w zależności od wykonanej czynności - kliknięcia, bądź tylko wskazania myszą. Jeżeli chcemy przejść do innego slajdu lub innej prezentacji czy strony internetowej, wybieramy Hiperłącze do,  a następnie rozwijamy listę poniżej i wybieramy odpowiednią opcję. Otworzy się okno dialogowe, z którego wybierzemy nazwę pliku, tytuł slajdu itp.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Microsoft PowerPoint 2003