Menu kategorii
 • Pomoc zdalna w Windows Vista

  Pomoc zdalna w Windows Vista

   Łukasz Foks
  Łukasz Foks
  00:00
  19.05.2008
  17028 wyświetleń

  Podobnie jak w poprzednich wersjach systemu, w Windows Vista znajdziemy narzędzie Pomoc zdalna. Przy użyciu tego programu możemy otrzymać, bądź zaoferować pomoc np. w rozwiązaniu problemu z systemem bez wychodzenia z domu. Obsługa aplikacji nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej na temat produktów Microsoft.

  Funkcje Pomocy

  Aplikacja Pomoc zdalna jest składnikiem Windows Vista. Nim rozpoczniemy korzystanie z tej funkcjonalności musimy dodać ją na listę wyjątków w Zaporze Windows. Jeżeli tego nie zrobimy nie będziemy mogli otrzymać pomocy. Klikamy przycisk Start, następnie Panel Sterowania, sekcja Zabezpieczenia. Wybieramy zdanie Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows. Po chwili wyświetla się okno z listą programów. Szukamy Pomoc zdalna. Zaznaczamy pole obok i potwierdzamy przyciskiem OK. Jeśli korzystamy z zapory firmy trzeciej należy postępować zgodnie z dokumentacją do niej dołączoną. Gdy dodaliśmy wyjątek przechodzimy do etapu uruchomienia. Otwieramy menu Start, Wszystkie programy i w folderze Konserwacja klikamy Pomoc zdalna systemu Windows. Po chwili wyświetla się okno Pomocy Zdalnej, w którym do wyboru mamy dwie opcje:

  • Poproś o pomoc kogoś, komu ufasz – jeśli chcemy wygenerować zaproszenie do osoby.
  • Zaoferuj komuś pomoc – gdy chcemy otworzyć plik zaproszenia bądź wpisać adres IP komputera, aby udzielić wsparcia.

  Połączenie zdalne działa szybko nawet na wolnych łączach, zaś opcje programu pozwalają na dostosowanie jakości obrazu do przepustowości łącza posiadanego przez użytkownika.

  Otrzymywanie wsparcia

  W głównym oknie aplikacji klikamy Poproś o pomoc kogoś, komu ufasz. Następnie musimy zdecydować, w jaki sposób osoba, która ma udzielić pomocy, otrzyma plik zaproszenia. Jeśli chcemy przesłać go pocztą elektroniczną wybieramy Użyj poczty e-mail do wysłania zaproszenia. Kolejny etap jest bardzo ważny. Musimy ustalić sześcioznakowe hasło, po którego wpisaniu pomocnik uzyska dostęp do komputera. Wpisujemy je dwukrotnie i zatwierdzamy kontrolką Dalej.

  Chwilę później zostaje uruchomiony klient poczty z przygotowaną wiadomością. Jeżeli nie używamy np. Poczty systemu Windows, mamy możliwość wygenerowania samego zaproszenia. Klikamy Zapisz to zaproszenie, jako plik. Podobnie jak poprzednio wpisujemy sześcioznakowe hasło dostępu, a następnie wskazujemy lokalizację, w której ma zostać zapisany. Gdy zakończymy etap generowania pliku, istnieje możliwość przesłania go w dowolny sposób np. poprzez komunikator internetowy. Jeżeli wcześniej używaliśmy programu i posiadamy zapisane zaproszenie istnieje możliwość jego ponownego użycia. W prawej części modułu należy wskazać jego nazwę następnie miejsce zapisu. Gdy zatwierdzimy kontrolką Zakończ, wyświetli się nowe okno wraz z siedmioma przyciskami. Jeśli osoba, której przesłaliśmy plik dostępu poprawnie wpisze hasło i zainicjuje połączenia na pulpicie wyświetli się monit z pytaniem, czy aby na pewno chcemy udzielić dostępu do komputera. Zaznaczamy Tak. Po chwili pomocnik uzyskuje dostęp do pulpitu. W oknie Pomoc zdalna systemu Windows znajdują się przyciski, o których wspomnieliśmy wcześniej. Do czego służą?

  • Odłącz – odłącza pomocnika od zdalnego komputera,
  • Zatrzymaj udostępnianie – jeśli udostępniliśmy pomocnikowi sterowanie możemy je odebrać używając tego przycisku,
  • Wstrzymaj – czasowe wstrzymanie dostępu do komputera, jeśli go użyjemy przycisk zmieni się na Kontynuuj,
  • Ustawienia – możemy dostosować jakość wyglądu pulpitu zdalnego w zależności od posiadanej przepustowości łącza oraz zdecydować, czy program ma tworzyć Dziennik sesji,
  • Rozmowa – używając tego modułu prześlemy wiadomość błyskawiczną do odbiorcy-pomocnika,
  • Wyślij plik – przesyłanie plików do drugiej osoby,
  • Pomoc – uruchamia Pomoc systemową.

  Standardowo osoba kontrolująca pulpit „po drugiej stronie” nie ma możliwości sterowania kursorem myszy i wprowadzania danych. Pomocnik może sam zażądać udostępnienia sterowania klikając w swoim oknie Zażądaj sterowania. Po stronie osoby uzyskującej wsparcie należy tylko potwierdzić kontrolką OK.  Aby cofnąć zgodę na dostęp do kursora wybieramy Zatrzymaj udostępnianie (obie strony posiadają taki przycisk). W każdej chwili istnieje możliwość rozpoczęcia dialogu tekstowego. W menu należy wcisnąć ikonę z opisem Rozmowa. Chwilę później pojawi się moduł rozmowy. W dolnym polu wprowadza się tekst, który zobaczy druga osoba. Gdy uzyskaliśmy pomoc i chcemy zakończyć połączenie pomocy zdalnej klikamy przycisk Odłącz.

  Udzielanie wsparcia

  Aby udzielić wsparcia, należy posiadać plik zaproszenia lub znać adres IP i oczywiście posiadać hasło dostępu. W głównym menu programu Pomoc zdalna klikamy napis Zaoferuj komuś pomoc. Po chwili znajdujemy się w nowym oknie.  Jeśli posiadamy plik dostępu w polu Wprowadź lokalizację pliku zaproszenia wybieramy Przeglądaj i wskazujemy miejsce gdzie się znajduje. Jeśli znamy adres IP bądź nazwę komputera wpisujemy go w polu pod Wpisz nazwę komputera lub adres IP. Można użyć wcześniej używanego zaproszenia, którego skrót znajduje się w prawej części okna.

  Zaproszenie uruchamiamy dwukrotnie klikając jego ikonę. Wprowadzamy hasło dostępu i oczekujemy na połączenie. Po chwili uzyskujemy dostęp do komputera. W górnej części modułu znajdują się kontrolki nawigacyjne opisane w poprzedniej części. Gdy obraz jest bardzo zniekształcony musimy poprosić osobę, której pomagamy, aby zmieniła poziom w sekcji Użycie przepustowości. Pamiętajmy, że im wyższy tym szybszym łączem musimy dysponować.

  W trakcie korzystania ze sterowania zdalnego z pewnością pojawi się okno Kontroli Konta Użytkownika. Standardowo, jeżeli monit się wyświetli pomocnik musi poczekać, aż właściciel komputera potwierdzi swoje uprawnienia. A co w przypadku, gdy osoba pomagająca ma sama odpowiadać na zapytania KKU? W tym przypadku trzeba skorzystać z Ustawień. W menu klikamy przycisk Narzędzia, następnie wybieramy zdanie Zezwalaj osobie pomagającej na oglądanie żądań poświadczeń. Problem rozwiązany.

  Jeśli pulpit drugiego komputera nie mieści się w oknie Pomocy Zdalnej można użyć przycisk Dopasuj do ekranu. Program automatycznie dopasuje wielkość pulpitu zdalnego do rozmiarów ekranu pomocnika.

  O czym należy pamiętać?

  Aplikacja Pomoc zdalna została zaimplementowana już w wersji XP. Nasuwa się, więc pytanie: „Czy mogę łączyć się z innymi systemami niż Vista?”. Odpowiedź: „Tak, ale nie ze wszystkimi”. Mianowicie możemy wysłać/odebrać zaproszenie pomiędzy użytkownikami Windows Vista (Vista-Vista), jeśli próbujemy wysłać plik dostępu do użytkownika Windows XP uzyskamy połączenie, jednak niektóre z opcji po stronie pomocnika nie będą dostępne (np. rozmowa głosowa). Niestety nie udzielimy pomocy osobom korzystającym z Windows XP. Udostępniając przy użyciu Pomocy zdalnej należy pamiętać, że osoba pomagająca ma dużą kontrolę nad komputerem. Jeżeli zezwoliliśmy na używanie sterowania udzieliliśmy wręcz 100% dostępu. Aby zapobiec zagrożeniu wysyłajmy zaproszenia tylko do zaufanych osób, nie przechowujmy ważnych danych w łatwo dostępnym miejscu, sami potwierdzajmy uprawnienia w monitach Kontroli Konta Użytkownika oraz zapisujmy raporty sesji.

  Wyłączenie Pomocy Zdalnej

  Jeśli nie chcemy bądź nie potrzebujemy używać Pomocy Zdalnej możemy ją wyłączyć. Wybieramy przycisk Start, następnie nazwę Komputer klikamy prawym przyciskiem myszy i z menu rozwijanego wybieramy Właściwości. W nowym oknie w lewej górnej jego części odnajdujemy Ustawienia zdalne. Potwierdzamy uprawnienia. W sekcji Pomoc zdalna odznaczamy pole wyboru Zezwalaj na połączenia Pomocy zdalnej z tym komputerem. W pierwszej części artykułu dodaliśmy program Pomoc zdalna do wyjątków w Zaporze systemu Windows. Aby powrócić do pierwotnych ustawień i zablokować program, należy kliknąć Start, następnie Panel Sterowania, wybrać Zabezpieczenia i w kolejnym oknie Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows. Nazwa może budzić zdziwienie, jednak jest poprawna. W ustawieniach zapory, a dokładnie w sekcji Program lub port odznaczyć pole wyboru przy Pomocy zdalnej.

  Podsumowanie

  Pomoc zdalna to rewelacyjne narzędzie, które pozwala na połączenie z komputerem i udzielenia pomocy nie zważając na odległość. Aplikacja niezwykle przydatna działom pomocy technicznej. Wadą programu jest niepełna kompatybilność z poprzednimi wersjami systemu Windows. Pamiętajmy, że osoba udzielająca wsparcia ma dostęp do wszystkich zasobów, więc powinniśmy udzielać go z rozwagą.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Pomoc zdalna w Windows Vista