Menu kategorii
 • Monitor niezawodności i wydajności

  Monitor niezawodności i wydajności

   Krzysztof Gudowski
  Krzysztof Gudowski
  00:00
  27.09.2008
  24168 wyświetleń

  Monitor niezawodności i wydajności systemu to przystawka do Konsoli zarządzania systemem Microsoft (MMC), która pozwala na dokładną analizę pracy i niezawodności systemu Windows Vista. Wraz z Windows Vista i Windows Server 2008 dostarczono użytkownikowi nową, znacznie ulepszoną wersję tego narzędzia. Z poziomu jednego okna zarządzać można wydajnością sprzętu i aplikacji, konfigurować zawartość generowanych przez system raportów, ustalać automatyczne akcje dla konkretnych zdarzeń, ręcznie generować raporty, a także zapoznawać się ze stanem komputera – zarówno w czasie rzeczywistym jak i w przeszłości. Narzędzie to stanowić może nieocenioną pomoc dla zaawansowanych użytkowników, którzy chcą zapobiec problemom z komputerem lub rozpoznać ich źródło. Intuicyjność obsługi sprawia jednak, że z Monitora niezawodności i wydajności systemu korzystać może każdy – nawet osoby dopiero uczące się obsługi komputera.

  Aby uruchomić Monitor niezawodności i wydajności systemu, w pole wyszukiwania w menu Start należy wpisać polecenie perfmon, a następnie wcisnąć Enter. Usługę znaleźć można również w Panelu sterowania w podgrupie Narzędzia administracyjne.

  Główne okno narzędzia prezentuje przegląd zasobów w czasie rzeczywistym (CPU, Dysk, Sieć, Pamięć), o ile zostało ono uruchomione na prawach administratora. Użytkownik może zapoznać się zarówno z prezentacją wizualną przedstawioną na wykresach, jak i szczegółami w oparciu o procesy – po rozwinięciu konkretnej listy.

  Podobnie jak w innych przystawkach do Konsoli zarządzania systemem, po lewej stronie okna znajduje się rozwijalne drzewko nawigacyjne zawierające trzy główne działy:

  • Narzędzia monitorowania,
  • Zestawy modułów zbierających dane,
  • Raporty.

  Monitorowanie wydajności i niezawodności odbywać się może na trzy sposoby: poprzez okno główne, monitor wydajności i monitor niezawodności.

  Monitor wydajności

  Monitor wydajności to proste, ale bogate w funkcje narzędzie, które pozwala na wyświetlanie danych o wydajności komputera zarówno w czasie rzeczywistym jak i z zapisanych plików dziennika. Przeglądanie zebranych danych, odbywać się może poprzez wykres, histogram lub raport. Aby zmienić sposób wyświetlania, należy rozwinąć listę ukrytą pod przyciskiem zmiany typu wykresu () lub użyć kombinacji klawiszy Ctrl + G. Jeżeli okaże się, że nie posiadamy dostępu do funkcjonalności, należy zalogować się na konto administracyjne lub należące do grupy Użytkownicy dzienników wydajności. Wymagania przynależności do konkretnych grup omówimy dokładniej pod koniec tego artykułu. Warto pamiętać, że można także zapoznać się w ten sposób z wydajnością komputera zdalnego – o ile konfiguracja obu stacji roboczych na to pozwala.

  Wykres Monitora wydajności przedstawia domyślnie wykorzystanie procesora w procentach. Jednak możliwości wizualizacji są znacznie większe. Aby dodać do wykresu następny zbiór wartości należy użyć przycisku Dodaj () lub kombinacji klawiszy Ctrl + I.

  Po dodaniu nowego licznika należy upewnić się, że ma on inny kolor niż pozostałe. W tym celu wybieramy Właściwości z menu kontekstowego liczników, dostępnego po kliknięciu na dowolnym prawym przyciskiem myszy.

  Jeżeli posiadamy zapisane pliki historii wydajności (format HTML), możemy je wczytać przy użyciu metody przeciągnij i upuść. W takich sytuacjach przydatna jest również funkcja blokowania ekranu (kombinacja klawiszy Ctrl + F lub ikona ). Zapobiegnie ona dopisywaniu obecnych wartości liczników do danych historycznych.

  Monitor niezawodności

  Przystawka Monitor niezawodności dostarcza danych dotyczących niezawodności systemu w okresie jego istnienia. Na podstawie zapisanych zdarzeń oblicza ona indeks wydajności systemu.

  Na przedstawionym wykresie każdy punkt odpowiada jednemu dniu. Linia przerywana pomiędzy kolejnymi punktami oznacza brak wystarczającej ilości danych do dokonania prawidłowej wyceny indeksu wydajności systemu. Indeks wydajności systemu jest oceną w skali od 1 (brak stabilności systemu) do 10 (system stabilny – brak komunikatów). Jest on pomiarem ważonym ilości konkretnych zdarzeń, dokonanym w jednakowych odstępach czasu. Korzystając z Monitora niezawodności należy mieć na uwadze, że najnowsze awarie i zdarzenia mają większą wagę niż te, które nastąpiły wcześniej. Dzięki temu Indeks lepiej odzwierciedla faktyczny stan komputera. Natomiast jeżeli komputer nie był wykorzystywany w danym dniu lub był w stanie uśpienia, nie ulegnie zmianie wartość jego wydajności. Na wykresie niezawodności, przy pomocy odpowiedniej ikony, ukazywane są także znaczące zmiany czasu systemowego.

  W Monitorze niezawodności stosowane są trzy rodzaje oznaczeń: komunikat informacji (), ostrzeżenie ( ) oraz błąd ( ).

  Wymagania Monitora względem kont użytkowników

  Monitor niezawodności i wydajności – jako narzędzie administracyjne – posiada własne, specyficzne wymagania dotyczące konta użytkownika.

  1. Użytkownicy kont z grup zwykłych użytkowników mogą:

  • Otwierać raporty wydajności i zmieniać ustawienia wyświetlania w trakcie przeglądania historycznych danych w Monitorze wydajności,
  • Używać Monitora niezawodności.

  2. Członkowie grupy Użytkownicy dzienników wydajności mogą:

  • Korzystać z uprawnień analogicznie do grupy użytkowników;
  • Przeglądać dane Monitora wydajności w czasie rzeczywistym i zmieniać sposób ich wyświetlania.

  3. Pełne uprawnienia do korzystania z przystawki Monitor niezawodności i wydajności systemu posiadają konta administratorów lub równorzędne.

  Warto pamiętać, że nie można przypisać nieuprawnionym grupom praw do takich czynności jak np. edycja Zestawów modułów zbierających dane.

  Zestawy modułów zbierających dane

  Zestawy modułów zbierających dane stanowią element, który umożliwia organizację wielu punktów zbierania danych w jednym miejscu. Można je dowolnie tworzyć, grupować, łączyć z dziennikami wydajności czy też skonfigurować w celu generowania alertów po przekroczeniu ustalonych progów wydajnościowych i niezawodnościowych. Składnikami Zestawów mogą być:

  • liczniki wydajności,
  • dane śledzenia zdarzeń,
  • wartości kluczy rejestru.

  Tworzenie Zestawów modułów zbierających dane odbywać się może z wykorzystaniem udostępnionych szablonów, poprzez duplikowanie istniejących zestawów, a także przez ich ręczną konfigurację.

  Podsumowanie

  Monitor niezawodności i wydajności stanowi nieocenione źródło wiedzy dla każdego użytkownika komputera. W tym miejscu możemy dowiedzieć się co wywołuje konkretny błąd systemu lub też odnaleźć bezpośrednią przyczynę braku stabilności. Niestety praktyka pokazuje, że niewiele osób zna to narzędzie lub nie potrafi go efektywnie wykorzystać w codziennej pracy. Należy pamiętać, że śledzenie stanu komputera jest równie ważne co regularne wykonywanie kopii zapasowych danych znajdujących się na dyskach.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Praca z systemem