Menu kategorii
 • Jak uruchamiać program jako administrator?

  Jak uruchamiać program jako administrator?

   Krzysztof Sulikowski
  Krzysztof Sulikowski
  10:00
  03.01.2020
  26304 wyświetlenia

  Uruchamianie programów w trybie administratora daje im więcej możliwości. Nie jest to tryb domyślny, ponieważ większość aplikacji nie potrzebuje aż tak wysokich uprawnień do normalnej pracy. Jest to związane z bezpieczeństwem, gdyż bez specjalnych uprawnień aplikacje nie mogą wykonywać wielu potencjalnie niebezpiecznych działań. Czasem jednak potrzebujemy uruchomić dany program jako administrator. Jak to zrobić? Gdy korzystasz z programu rzadko lub jednorazowo, możesz skorzystać z metody doraźnej (również opisanej poniżej). Gdy jednak częściej potrzebujesz otwierać program w takim trybie, wygodniej będzie zmienić domyślny sposób uruchamiania. Poniżej zobaczysz trzy sposoby, by to zrobić.

  Uruchamianie jako administrator — właściwości skrótu

  Dzięki temu sposobowi zmienisz właściwości skrótu, z którego uruchamiasz program. Skrót ten może znajdować się w menu Start, na pulpicie lub w innym miejscu. Zmiany obejmują tylko ten konkretny skrót. Gdy uruchomisz program z innej lokalizacji, nie będzie miał uprawnień administratora.

  1. Przejdź do lokalizacji skrótu. Jeśli jest to program w menu Start, wyszukaj go i kliknij Otwórz lokalizację pliku. Możesz też znaleźć program na liście wszystkich programów lub przypiętych kafelków w menu Start, kliknąć go prawym przyciskiem i wybrać Więcej > Otwórz lokalizację pliku.
  2. Uruchamianie programu jako administrator - skrót

  3. Otworzy się lokalizacja skrótu. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości. Następnie w zakładce Skrót kliknij Zaawansowane.
  4. Uruchamianie programu jako administrator - skrót

  5. Zaznacz pole Uruchom jako administrator i kliknij OK.
  6. Uruchamianie programu jako administrator - skrót

  7. W oknie Właściwości znów kliknij OK. Aby zmienić te ustawienia, musisz podać uprawnienia administratora. Kliknij przycisk Kontynuuj.
  8. Uruchamianie programu jako administrator - skrót

  9. Za pośrednictwem tego skrótu program będzie uruchamiał się domyślnie z uprawnieniami administratora.

  Uruchamianie jako administrator — właściwości zgodności

  Dzięki temu sposobowi również zmienisz właściwości skrótu, z którego uruchamiasz program. Tym razem chodzi o ustawienia zgodności. Skrót ten może znajdować się w menu Start, na pulpicie lub w innym miejscu. Zmiany obejmują tylko ten konkretny skrót. Gdy uruchomisz program z innej lokalizacji, nie będzie miał uprawnień administratora.

  1. Otwórz lokalizację skrótu i kliknij go prawym przyciskiem myszy. Wybierz Właściwości.
  2. Uruchamianie programu jako administrator - skrót

  3. Przejdź na zakładkę Zgodność. Zaznacz ustawienie Uruchom ten program jako administrator i kliknij OK.
  4. Uruchamianie programu jako administrator - skrót

  5. Za pośrednictwem tego skrótu program będzie uruchamiał się domyślnie z uprawnieniami administratora.

  Uruchamianie jako administrator — Edytor rejestru

  Metoda ta pozwala zmienić domyślny sposób uruchamiania programu za każdym razem — niezależnie od skrótu lub lokalizacji docelowej. W sposobie tym użyjemy edycji rejestru.

  1. Otwórz lokalizację skrótu i kliknij go prawym przyciskiem myszy. Wybierz Właściwości. Znajdź pole Element docelowy i skopiuj jego zawartość (bez cudzysłowów).
  2. Uruchamianie programu jako administrator - edytor rejestru

  3. Otwórz menu Start i zacznij wpisywać regedit. Gdy pojawi się Edytor rejestru, kliknij go.
  4. Uruchamianie programu jako administrator - edytor rejestru

  5. W okienku Kontrola konta użytkownika kliknij Tak, aby kontynuować.
  6. Uruchamianie programu jako administrator - edytor rejestru

  7. Przejdź do ścieżki:
   Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers
   Możesz ją skopiować i wkleić na pasku adresu Edytora rejestru. Jeśli klucz Layers nie istnieje, przejdź do AppCompatFlags, kliknij prawym przyciskiem puste pole i wybierz Nowy > Klucz, po czym nadaj mu nazwę Layers.
  8. Będąc już w podanej lokalizacji, kliknij prawym przyciskiem puste pole i wybierz Nowy > Wartość ciągu.
  9. Uruchamianie programu jako administrator - edytor rejestru

  10. Czas podać nazwę. Wklej teraz ścieżkę programu, którą skopiowałeś w punkcie pierwszym.
  11. Uruchamianie programu jako administrator - edytor rejestru

  12. Kliknij dwukrotnie utworzoną wartość. W okienku edytowania ciągu, w polu Dane wartości: wpisz ~ RUNASADMIN i kliknij OK.
  13. Uruchamianie programu jako administrator - edytor rejestru

  14. Program będzie uruchamiał się domyślnie z uprawnieniami administratora. Jeśli chcesz cofnąć operację, usuń wartość ciągu ze ścieżką programu lub jej dane wartości.

  Uruchamianie jako administrator — sposób doraźny

  Dzięki temu sposobowi jednorazowo nadasz programowi uprawnienia administratora. Nie zmieni się jego domyślny sposób uruchamiania.

  1. Kliknij skrót programu prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
  2. Uruchamianie programu jako administrator - skrót

  3. Jak zwykle otworzy się Kontrola konta użytkownika. Aby potwierdzić, kliknij Tak.
  4. Uruchamianie programu jako administrator - skrót

  5. Program uruchomi się z uprawnieniami administratora tylko teraz, chyba że zmieniłeś to we właściwościach skrótu albo rejestrze.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Zarządzanie programami