Komputer sam się wybudza z hibernacji? Można temu zapobiec

Komputer sam się wybudza z hibernacji? Można temu zapobiec

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 2/25/2020, 4:47 PM

Liczba odsłon: 45498

Hibernacja jest świetną alternatywą dla zamykania systemu. Komputer jest wyłączony i nie pobiera prądu, a po jego włączeniu powracamy do stanu, w którym skończyliśmy pracę. Nie musimy czekać na ponowne załadowanie systemu, aplikacji, stron w przeglądarce itd. Może się jednak zdarzyć, że po zahibernowaniu komputer wybudzi się samoczynnie, bez niczyjej ingerencji. Wówczas opcja traci sens, ponieważ przez kilka godzin komputer pracuje — wprawdzie na wolnych obrotach, ale w tym czasie pobiera energię i wytwarza ciepło, a podzespoły niepotrzebnie się eksploatują. Nie musimy wtedy przerzucać się na zamykanie systemu. Zwykle można dojść do źródła problemu i usunąć "wyzwalacze", które powodują wybudzenie.

Pecety to bardzo złożone systemy, których elementy są wzajemnie powiązane, dlatego przyczyn wielu problemów mogą być dziesiątki, jeśli nie setki. Jeśli chodzi o niechciane wybudzanie, istnieje przynajmniej kilka sposobów na sprawdzenie przyczyny bądź metod zapobiegania. W tym poradniku przedstawimy te najczęściej występujące.

Wyłącz wybudzanie w czasie konserwacji o zaplanowanej godzinie

Jeśli komputer wybudza się regularnie, o konkretnej godzinie (np. 2:00 w nocy), może się to wiązać z zaplanowaną konserwacją, która domyślnie może wybudzać komputer.

 1. Wyszukaj w menu Start Panel sterowania i go otwórz.
 2. Przejdź do Zabezpieczenia i konserwacja, kliknij Konserwacja, aby rozwinąć sekcję, a następnie wybierz Zmień ustawienia konserwacji.
 3. Na samym dole znajduje się opcja Zezwalaj na wznawianie działania komputera w czasie konserwacji zaplanowanej o zaplanowanej godzinie. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, odznacz je i kliknij OK.
 4. Wyłączenie wybudzania w czasie konserwacji

 5. Dzięki temu zaplanowane (także bez naszej wiedzy!) zadania konserwacyjne, takie jak aktualizacje oprogramowania, skanowanie bezpieczeństwa czy diagnostyka systemu nie będą wybudzać systemu.

Sprawdź, jakie urządzenia mogą wybudzić komputer

Niektóre urządzenia — przykładowo mysz, klawiatura czy karta sieciowa — mogą wybudzić komputer. Można im tego zabronić.

 1. Wyszukaj w menu Start cmd. W podpowiedzi wyświetli się Wiersz polecenia. Wybierz opcję Uruchom jako administrator.
 2. W oknie Wiersza polecenia wpisz powercfg –lastwake i naciśnij Enter. Powinna wyświetlić się lista urządzeń, które ostatnio wybudziły komputer.
 3. Wpisz teraz powercfg -devicequery wake_armed i naciśnij Enter. Wyświetli się lista urządzeń, które mają możliwość wybudzenia komputera. W naszym przypadku to klawiatura i mysz.
 4. Wyłączenie wybudzania

 5. Wyszukaj w menu Start Menedżer urządzeń i go otwórz. Na liście urządzeń znajdź te, które wyświetliły się w Wierszu polecenia. Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości.
 6. We właściwościach urządzenia przejdź do zakładki Zarządzanie energią. Odznacz opcję Zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy komputera i kliknij OK.
 7. Wyłączenie wybudzania

 8. Powtórz to dla wszystkich urządzeń, które wyświetliły się w Wierszu polecenia.

Znajdź aplikacje, które mogą wybudzić komputer

Również niektóre aplikacje mogą wybudzić komputer z hibernacji. Jak je namierzyć?

 1. Wyszukaj w menu Start cmd. W podpowiedzi wyświetli się Wiersz polecenia. Wybierz opcję Uruchom jako administrator.
 2. W oknie Wiersza polecenia wpisz powercfg /waketimers i naciśnij Enter. Wyświetli się lista aplikacji, które mają możliwość wybudzenia komputera.
 3. Wyłączenie wybudzania

 4. Jeśli są to zewnętrzne aplikacje (a nie procesy systemowe), możesz je otworzyć i zmienić ich ustawienia lub je usunąć, a następnie uruchomić ponownie komputer.

Znajdź zadania, które mogą wybudzić komputer

Niektóre zadania w Harmonogramie zadań również mają możliwość wybudzenia komputera. Możesz wyłączyć im tę możliwość.

 1. Wyszukaj w menu Start Harmonogram zadań i go otwórz.
 2. W drzewku nawigacji po lewej stronie przejdź do Biblioteka Harmonogramu zadań > Microsoft > Windows > UpdateOrchestrator. W środkowym panelu dolnym kliknij zakładkę Warunki, a następnie w panelu górnym kliknij pierwszą usługę i za pomocą klawisza strzałki w dół sprawdzaj kolejne pozycje. Interesuje nas tu opcja Wznów pracę komputera, aby uruchomić to zadanie. Jeżeli jest ona zaznaczona, kliknij dwukrotnie zadanie na liście.
 3. Wyłączenie wybudzania

 4. We właściwościach zadania przejdź na kartę Warunki, odznacz opcję Wznów pracę komputera, aby uruchomić to zadanie i kliknij OK.
 5. Wyłączenie wybudzania

 6. Powtórz to dla wszystkich zadań, które mają zaznaczoną powyższą opcję.

Edytuj ustawienia planu zasilania

W ustawieniach zasilania możesz całkowicie wyłączyć wybudzanie na skutek zdarzeń czasomierza.

 1. Wyszukaj w menu Start Edytuj plan zasilania i kliknij podpowiedź.
 2. W oknie Edytowanie ustawień planu kliknij Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.
 3. W okienku Opcje zasilania rozwiń pozycję Uśpienie, a następnie Zezwalaj na wznawianie pracy według czasomierza.
 4. Wyłączenie wybudzania

 5. Domyślne ustawienie to Włącz. Kliknij je i wybierz z listy Wyłącz. Aby zatwierdzić, kliknij OK.

Wyłącz usługę UvoSvc

Jeśli Windows 10 często się wybudza, przyczyną może być usługa UvoSvc. Jak ją wyłączyć?

 1. Wyszukaj w menu Start cmd. W podpowiedzi wyświetli się Wiersz polecenia. Wybierz opcję Uruchom jako administrator.
 2. W oknie Wiersza polecenia wpisz sc stop "UsoSvc" i naciśnij Enter.
 3. Następnie wpisz sc config "UsoSvc" start=disabled i naciśnij Enter.
 4. Wyłączenie wybudzania

 5. Wykonanie tych dwóch poleceń powinno rozwiązać problem, jeśli jego przyczyną jest ta usługa.

Wprowadź zmiany w rejestrze

Winnym może okazać się jeden z kluczy rejestru, którego wartość została zmieniona przez aktualizację.

 1. Wyszukaj w menu Start Edytor rejestru i kliknij podpowiedź.
 2. Na pasku adresu wklej ścieżkę HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon i naciśnij Enter.
 3. W panelu po prawej stronie znajdź klucz PowerdownAfterShutdown i kliknij go dwukrotnie.
 4. Wyłączenie wybudzania

 5. W okienku Edytowanie ciągu, w polu Dane wartości zmień wartość z 0 na 1 i kliknij OK.

Zmień zasady usługi Windows Update

Jeśli to aktualizacje pobierane przez Windows Update powodują wybudzanie komputera, możesz zmienić stosowane wobec tej usługi zasady.

 1. Wyszukaj w menu Start gpedit.msc i kliknij podpowiedź, czyli Edytor lokalnych zasad grupy.
 2. Przejdź do ścieżki Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > Składniki systemu Windows > Usługa Windows Update. Znajdź ustawienie o nazwie Włączanie Opcji zasilania, aby funkcja Windows Update automatycznie wznawiała system w celu zainstalowania zaplanowanych aktualizacji i kliknij je dwukrotnie.
 3. Wyłączenie wybudzania

 4. Zaznacz opcję Wyłączone i zatwierdź, klikając OK.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia