Menu kategorii
 • Jak stworzyć plik konfiguracyjny dla Windows Sandbox?

  Jak stworzyć plik konfiguracyjny dla Windows Sandbox?

   Krzysztof Sulikowski
  Krzysztof Sulikowski
  12:00
  14.03.2019
  3878 wyświetleń

  Windows Sandbox to jedna z najciekawszych nowości w Windows 10 April 2019 Update. W chwili publikacji tego tekstu jest on nadal rozwijany w programie Insider, a przed paroma dniami doczekał się wsparcia dla plików konfiguracyjnych. Taki config jest plikiem tekstowym, w którym możemy z góry ustawić wybrane parametry sandboksa w takich obszarach, jak vGPU, sieci, współdzielone katalogi czy logowanie. Co dokładnie możemy zmienić i jakich poleceń używać? Wreszcie w jakich scenariuszach może nam się przydać Windows Sandbox?

  Windows Sandbox Config

  Co możemy ustawić w pliku konfiguracyjnym?

  Windows Sandbox otrzymał wsparcie dla prostych plików konfiguracyjnych, których można używać, począwszy od kompilacji 18342 (April 2019 Update). Są one formatowane jako XML i powiązane z Sandboxem poprzez rozszerzenie pliku .wsb. Config pozwala użytkownikowi kontrolować następujące aspekty Sandboksa:

  • vGPU (wirtualizowany GPU): Włączanie lub wyłączanie vGPU. Gdy jest wyłączony, Sandbox użyje WARP (rasteryzatora software'owego).
  • Sieci: Włączanie lub wyłączanie dostępu do sieci z sandboksa.
  • Foldery współdzielone: Udostępnianie folderów z hosta z uprawnieniami odczytu i/lub zapisu. Należy mieć na uwadze, że udostępnienie folderu sandboksowi może umożliwić przeniknięcie złośliwego oprogramowania do systemu-gospodarza lub kradzież danych.
  • Skrypt rozruchowy: akcje po zalogowaniu w Sandboksie.

  Jak zobaczycie na poniższych przykładach, pliki konfiguracyjne mogą posłużyć do drobiazgowej kontroli nad Windows Sandbox, w tym do zwiększenia jego izolacji. Podwójne kliknięcie pliku .wsb otwiera go w Windows Sandbox. Można też uruchomić go z wiersza polecenia.

  Jakich słów kluczowych i wartości używać?

  vGPU:

   <VGpu>wartość</VGpu>
   Wspierane wartości:
   • Disable - wyłącza działanie vGPU w Sandboksie. Używane będzie renderowanie oparte na oprogramowaniu, co może działać wolniej niż w przypadku wirtualizowanego GPU.
   • Default - wartość domyślna, czyli włączony vGPU.

  Sieci:

   <Networking>wartość</Networking>
   Wspierane wartości:
   • Disable - wyłącza działanie sieci w Sandboksie.
   • Default - wartość domyślna. Umożliwia działanie sieci, tworząc wirtualny switch w hoście i łącząc z nim sandboksa poprzez wirtualny NIC. Opcja ta może potencjalnie wystawić sieć wewnętrzną na działanie niezaufanych aplikacji.

  Foldery udostępnione:

   <MappedFolders>
   Lista obiektów MappedFolder
   </MappedFolders>
   MappedFolder to pojedynczy folder na maszynie hosta, który będzie udostępniany na kontenerowanym pulpicie. Aplikacje w Sandboksie uruchamiają się na koncie użytkownika “WDAGUtilityAccount”, zatem wszystkie foldery będą mapowane w katalogu C:\Users\WDAGUtilityAccount\Desktop.
   <MappedFolder>
     <HostFolder>ścieżka do folderu hosta</HostFolder>
     <ReadOnly>wartość</ReadOnly>
   </MappedFolder>
   Wspierane wartości:
   • HostFolder - ścieżka folderu, która ma być współdzielona z sandboksem. Folder musi już istnieć w hoście. W przeciwnym wypadku, jeśli folder nie zostanie znaleziony, Windows Sandbox nie uruchomi się.
   • ReadOnly - jeśli wpiszemy true, dostęp zostanie przyznany z uprawnieniami tylko do odczytu. Wartość false umożliwia zapis.

  Skrypt rozruchowy:

   <LogonCommand>
     <Command>polecenie do wywołania</Command>
   </LogonCommand>
   Wspierane wartości:
   • Command - ścieżka do pliku wykonywalnego lub skryptu wewnątrz kontenera, który zostanie wykonany po zalogowaniu. Bardziej skomplikowane scenariusze, zakładające użycie wielu kroków, powinny być umieszczone w pliku skryptu. Plik ten może znajdować się w mapowanym folderze.

  Praktyczne przykłady

  Przykład pierwszy - bezpieczne testowanie pobranych plików

  Ten plik konfiguracyjny może być użyty, by łatwo testować nowo pobrane pliki w sandboksie. Skrypt ten wyłącza sieci i vGPU oraz wymusza tryb tylko do odczytu. Mapowanym folderem (jego ścieżkę możemy oczywiście zmienić) jest folder Pobrane. Dodany jest również skrypt, który otwiera ten folder po zalogowaniu:

  Downloads.wsb

  <Configuration>
  <VGpu>Disable</VGpu>
  <Networking>Disable</Networking>
  <MappedFolders>
    <MappedFolder>
     <HostFolder>C:\Users\Public\Downloads</HostFolder>
     <ReadOnly>true</ReadOnly>
    </MappedFolder>
  </MappedFolders>
  <LogonCommand>
    <Command>explorer.exe C:\users\WDAGUtilityAccount\Desktop\Downloads</Command>
  </LogonCommand>
  </Configuration>

  Przykład drugi - instalacja Visual Studio Code w kontenerze

  Przykład ten jest nieco bardziej skomplikowany. W kontenerze zmapowane są dwa foldery: pierwszy (SandboxScripts) zawiera VSCodeInstall.cmd, który zainstaluje i uruchomi VSCode. Drugi folder (CodingProjects) ma zawierać pliki projektów, które deweloper może chcieć zmodyfikować z użyciem VSCode. Mając skrypt instalacyjny zmapowany w kontenerze, LogonCommand może się do niego odnieść:

  VSCodeInstall.cmd

  REM Download VSCode
  curl -L "https://update.code.visualstudio.com/latest/win32-x64-user/stable" --output C:\users\WDAGUtilityAccount\Desktop\vscode.exe
   
  REM Install and run VSCode
  C:\users\WDAGUtilityAccount\Desktop\vscode.exe /verysilent /suppressmsgboxes

  VSCode.wsb

  <Configuration>
  <MappedFolders>
    <MappedFolder>
     <HostFolder>C:\SandboxScripts</HostFolder>
     <ReadOnly>true</ReadOnly>
    </MappedFolder>
    <MappedFolder>
     <HostFolder>C:\CodingProjects</HostFolder>
     <ReadOnly>false</ReadOnly>
    </MappedFolder>
  </MappedFolders>
  <LogonCommand>
    <Command>C:\users\wdagutilityaccount\desktop\SandboxScripts\VSCodeInstall.cmd</Command>
  </LogonCommand>
  </Configuration>

  Windows Sandbox szczegółowo opisywaliśmy już tutaj.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Narzędzia administracyjne Windows 10