Menu kategorii
 • Import eksport

  Import eksport

   Łukasz Foks
  Łukasz Foks
  00:00
  28.01.2008
  16390 wyświetleń

  Poczta systemu Windows pozwala na import oraz eksport ważnych danych, przydatnych konfigurowaniu narzędzia np. ustawienia konta pocztowego, ustawienia konta grup dyskusyjnych, kontakty.

  Na początku zajmiemy się importem. W menu Plik odnajdujemy część Import. Do wyboru mamy:

  • Kontakty systemu Windows
  • Wiadomości
  • Ustawienia konta pocztowego
  • Ustawienia kont grup dyskusyjnych

  Wybieramy pierwszą, czyli Kontakty systemu Windows. Po chwili pojawia się kreator, którzy przeprowadzi użytkownika przez proces importu. Czas na wskazanie formatu pliku, z którego mają zostać pobrane dane. Jeżeli uprzednio korzystaliśmy z Outlook Express i właśnie w tym programie wygenerowaliśmy plik z kontaktami wybieramy Plik książki adresowej systemu Windows. Jest to najczęściej używany format, więc skupimy się właśnie na nim. Po zaznaczeniu klikamy Dalej. W nowym oknie musimy wskazać lokalizację pliku. Jeśli zaś wcześniej korzystaliśmy z Poczty systemu Windows najprawdopodobniej dane zapisaliśmy w postaci pliku .csv. W tym przypadku w pierwszym etapie wskazujemy Plik tekstowy (w formacie CSV). Podobnie wskazujemy miejsce. W nowym oknie zaznaczamy te pola wyboru, których zawartość ma zostać zaimportowana. Chwilę później proces kończy się sukcesem.

  Możemy również zaimportować wiadomości. Ponownie z menu Plik wybieramy Importuj, następnie Wiadomości. W tym oknie wybieramy program, w którym wygenerowaliśmy wiadomości. Zatwierdzamy przyciskiem Dalej. Jeśli tym narzędziem jest Outlook Express 6 musimy wskazać folder. Klikamy Przeglądaj, po czym zatwierdzamy Dalej. Program automatycznie doda nowe informacje.

  Co możemy eksportować? Mogą to być kontakty oraz wszystkie odebrane wiadomości, które później chcemy odtworzyć w nowym kliencie poczty e-mail. Podobnie jak w przypadku importu korzystamy z menu Plik, lecz teraz odszukujemy opcję Eksportuj. W celu korzystania z kontaktów w innym programie musimy wygenerować plik, przy użyciu funkcji Kontakty systemu Windows. W nowym oknie wskazujemy preferowany format. Polecanym jest vCard (vcf), gdyż obsługuje go wiele programów. Gdy zdecydujemy się na jeden z nich musimy wskazać folder, w którym kontakty zostaną zapisane. Po chwili pojawi się komunikat z informacją o pomyślnym zakończeniu procesu. Eksportować możemy również wiadomości e-mail. Ponownie z menu Plik klikamy kontrolkę Eksportuj, a następnie Wiadomości. W kolejnym kroku musimy zdecydować się, do jakiego formatu zostanie wyeksportowana poczta (Microsoft Exchange bądź Poczta systemu Windows). W przypadku użytkowników domowych najczęściej należy wybrać drugą z dostępnych możliwości.

  Wskazujemy miejsce zapisu i klikamy Dalej. Warto zauważyć, że folder, w którym zostaną zapisane e-maile musi być pusty, jeśli zaś nie jest, program wyświetli komunikat ze stosowną informacją. Zatwierdzamy przyciskiem Dalej. Istnieje możliwość eksportu tylko konkretnych folderów z wiadomościami. W kolejnym oknie należy zaznaczyć odpowiednie, przypisane folderom pola wyboru. Program automatycznie rozpocznie proces, którego postęp możemy śledzić na zielonym pasku postępu.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Windows Mail