Menu kategorii
 • Często zadawane pytania - FrontPage 2003 - Office System

  Często zadawane pytania - FrontPage 2003 - Office System

   Microsoft
  Microsoft
  00:00
  01.01.2005
  6663 wyświetlenia
  Jakie nowe narzędzia i funkcje oferuje program FrontPage 2003?
  FrontPage 2003 — program do tworzenia witryn sieci Web i zarządzania nimi — udostępnia narzędzia, możliwości i funkcje gwarantujące lepsze efekty pracy. Program FrontPage 2003 doskonali działania użytkowników w trzech podstawowych obszarach:
  • Projektowanie: tworzenie atrakcyjniejszych witryn sieci Web przy użyciu narzędzi programu FrontPage 2003 do projektowania układu i grafiki.
  • Kodowanie: generowanie lepszego kodu w krótszym czasie przy użyciu zaawansowanych funkcji obsługi skryptów i edycji, umożliwiających programowanie na nowym, wyższym poziomie.
  • Rozbudowywanie: zwiększanie siły i zasięgu oddziaływania witryny sieci Web dzięki stosowaniu bogactwa elementów interaktywnych, połączonych z dynamicznymi danymi z różnorodnych źródeł, i korzystaniu z szerokiej gamy opcji publikowania.
  Jakie serwery obsługuje program FrontPage 2003?
  Witryny sieci Web utworzone za pomocą programu FrontPage mogą być publikowane na dowolnym serwerze — Microsoft Windows® 2000, Windows NT® lub UNIX — nawet jeśli nie obsługuje on rozszerzeń serwera programu FrontPage. Ponadto program FrontPage 2003 obsługuje publikowanie na serwerach File Transfer Protocol (FTP) i Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV). Optymalnym rozwiązaniem jest korzystanie z programu FrontPage 2003 w połączeniu z programem Microsoft Windows SharePoint Services (j. ang.) w systemie Windows Server 2003. Daje to dostęp do całego zestawu nowych funkcji programu FrontPage 2003 oraz udoskonaleń możliwości pracy dostępnych już w programach FrontPage 2002 i FrontPage 98.

  Podobno nie ma rozszerzeń serwera programu FrontPage 2003. Czy to prawda?
  Firma Microsoft cały czas inwestuje w program FrontPage 2003 z myślą o ułatwieniu pracy użytkownikom, opierając się na ich opiniach i zmieniającej się roli rozszerzeń serwera w firmowej ofercie produktów. Oceniliśmy możliwe kierunki rozwoju i stało się dla nas jasne, że najlepiej będzie utworzyć nowe i znacznie bardziej funkcjonalne rozwiązanie dla serwerów — program Windows SharePoint Services firmy Microsoft — i wyeliminować potrzebę stosowania rozszerzeń serwera z chwilą wprowadzenia programu FrontPage 2003. Obecnie najlepiej stosować program FrontPage 2003 w połączeniu z programem Windows SharePoint Services. Daje to dostęp do całego zestawu nowych funkcji programu FrontPage 2003 oraz udoskonaleń możliwości pracy dostępnych już w programie FrontPage 2002 i wcześniejszych wersjach programu FrontPage. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, warto się zapoznać z informacjami o rozszerzeniach serwera programu FrontPage dostępnymi na stronie głównej programu FrontPage 2003.

  Czy firma Microsoft przestanie udzielać pomocy technicznej dla rozszerzeń serwera z poprzednich wersji programu FrontPage?
  Wprawdzie kończymy inwestycje w rozwijanie nowych wersji rozszerzeń serwerów, ale nadal będziemy udzielać pomocy technicznej dla istniejących wersji rozszerzeń serwera stosowanych na platformach serwerów Windows i Unix/Apache. Będziemy również aktualizować rozszerzenia serwera w systemie Windows Server 2003 na potrzeby obsługi programu Microsoft Internet Information Server (IIS) 6.0, lecz nie będziemy ich wzbogacać o kolejne funkcje autorstwa witryn sieci Web.

  Co to jest Windows SharePoint Services?
  Program Windows SharePoint Services jest aparatem do tworzenia witryn sieci Web umożliwiających udostępnianie informacji i wspólną pracę nad dokumentami, dzięki czemu wzrasta wydajność pracy jednostek i zespołów. Jest to kluczowy składnik infrastruktury Information Worker Infrastructure udostępniany w systemie Windows Server 2003. Zapewnia on też dodatkowe usługi i witryny dla zespołów w programach pakietu Office i innych aplikacjach pulpitu, a ponadto służy jako platforma opracowywania aplikacji.
  Witryny programu SharePoint zapewniają postęp w dziedzinie przechowywania plików — od zapisywania plików do udostępniania informacji — ułatwiając członkom zespołu wspólną pracę nad dokumentami i zadaniami, a ponadto zapewniając im dostęp do list kontaktów, planów wydarzeń i innych informacji. Witryny programu SharePoint umożliwiają także menedżerom zespołów i witryn łatwe zarządzanie zawartością witryn i działaniami użytkowników. Ponadto środowisko to jest zaprojektowane pod kątem łatwości i elastyczności wdrażania, czynności administracyjnych i opracowywania aplikacji.

  Które funkcje wymagają programu Windows SharePoint Services?
  Wszystkie funkcje witryn opartych na dynamicznych danych w programie FrontPage 2003 wymagają programu Windows SharePoint Services. Funkcje te to między innymi witryny sieci Web sterowane danymi, obsługa języka XML, wykaz źródeł danych, szablony pakietu sieci Web i składniki Web Part.

  RichEditWindow
  Język XML jest skondensowaną postacią języka Standard Generalized Markup Language (SGML), która umożliwia tworzenie niestandardowych tagów, zapewniając elastyczność organizowania i przedstawiania informacji. Język XML ułatwia przenoszenie zawartości z systemów wewnętrznych do sieci Web przy użyciu programu FrontPage. Program FrontPage pozwala definiować, w jaki sposób dokumenty XML zgodne ze schematem zdefiniowanym przez użytkownika zostaną sformatowane na stronie sieci Web dzięki funkcjom autorstwa transformacji XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) dostępnym bezpośrednio w edytorze programu FrontPage.

  Co to są witryny sieci Web sterowane danymi?
  Dzięki programowi Windows SharePoint Services program FrontPage 2003 pozwala na łatwe edytowanie i przedstawianie dynamicznych danych z takich źródeł, jak program Windows SharePoint Services, pliki XML, usługi sieci Web czy bazy danych OLE (OLEDB), w celu tworzenia złożonych witryn sieci Web sterowanych danymi, które nie tylko obniżą koszty pielęgnacji witryny, ale i pozwolą użytkownikom ogłaszać w sieci Web za pomocą przeglądarki.
  Program FrontPage obsługuje także pełny zestaw narzędzi typu WYSIWYG (What You See Is What You Get — dosł.: dostajesz to, co widzisz) do tworzenia i edytowania widoków danych XSLT dla różnorodnych źródeł danych, takich jak pliki XML, bazy danych czy usługi SOAP XML. Te widoki danych obejmują zgodne ze standardem przemysłowym narzędzia do tworzenia raportów, obsługujące sortowanie, grupowanie, filtrowanie i ewentualne formatowanie danych. Użytkownicy mogą tworzyć wysokiej jakości dynamiczne strony sieci Web na potrzeby przedstawiania dynamicznych danych przy użyciu tych narzędzi.

  Czy program FrontPage 2003 zawiera program SharePoint Team Services firmy Microsoft?
  Nie, program SharePoint Team Services nie będzie dostępny w komplecie z programem FrontPage 2003. Nowa wersja technologii SharePoint Team Services będzie dostępna wraz z systemem operacyjnym Windows Server 2003, jako program Windows Sharepoint Services.

  Jakie przeglądarki obsługuje program FrontPage 2003?
  Witryny utworzone za pomocą programu FrontPage 2003 można wyświetlać przy użyciu dowolnej przeglądarki. Program FrontPage 2003 pozwala przygotowywać witrynę pod kątem określonych przeglądarek i rozdzielczości ekranu, czyli oglądać, jak witryna będzie wyglądała przy różnych kombinacjach przeglądarek i rozdzielczości, na przykład dzięki funkcji symultanicznego podglądu wielu przeglądarek.

  Jakie są wymagania systemowe programu FrontPage 2003?
  Wymagania systemowe programu FrontPage 2003 można znaleźć na stronie Wymagania systemowe.

  Czy pliki utworzone w programie FrontPage 2003 można edytować w poprzednich wersjach programu FrontPage?
  Tak. W programie FrontPage 2003 tworzy się standardowe strony w formacie HTML, które można edytować przy użyciu wcześniejszych wersji programu. Wyjątek stanowią te sekcje stron sieci Web, które wykorzystują nowe funkcje programu FrontPage 2003, takie jak funkcje sieci Web sterowanych danymi, składniki Web Part, dynamiczne szablony sieci Web i inne.

  Czy można używać programu FrontPage 2003 do pracy z plikami utworzonymi w poprzednich wersjach programu FrontPage?
  Tak. Program FrontPage 2003 pozwala otwierać, edytować i rozbudowywać strony sieci Web utworzone w starszych wersjach programu FrontPage.

  Które firmy udostępniające usługi hosta obsługują program FrontPage 2003?
  Informacje o opcjach usług hosta będzie można znaleźć na stronie głównej witryny sieci Web programu FrontPage 2003.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Microsoft FrontPage 2003