Przywracamy i usprawniamy przeglądarkę fotografii w Windows 10

Przywracamy i usprawniamy przeglądarkę fotografii w Windows 10

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 3/23/2016, 12:00 AM

Liczba odsłon: 180364

Z pewnością wielu z Was przyzwyczaiło się do funkcjonalnej i wygodnej przeglądarki obrazów, która była natywnie dostępna w Windows 7. Gdy po raz pierwszy uruchomimy Windows 10, domyślny brak tej ważnej aplikacji może wywołać panikę. Tęsknisz za dawną przeglądarką? Nic straconego! Zaprezentujemy Wam kilka prostych sposobów na przywrócenie znanej i lubianej Przeglądarki fotografii systemu Windows a także usprawnienie jej działania.

Sposób pierwszy

Pierwszy i najłatwiejszy sposób polega na wybraniu alternatywnej aplikacji z menu kontekstowego. Najpierw musimy znaleźć plik, który chcemy otworzyć. Może to być obrazek JPG lub PNG (może istnieć konieczność powtórzenia dla każdego z formatów). Klikamy ikonę pliku prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy Otwórz za pomocą, a następnie Wybierz inną aplikację.

Uruchomi się wówczas okienko, z którego możemy wybrać aplikację. Klikamy pozycję Przeglądarka fotografii systemu Windows, a następnie zaznaczamy pole wyboru przy opcji Zawsze otwieraj pliki typu .jpg za pomocą tej aplikacji i klikamy OK.

Od tej pory wszystkie pliki z rozszerzeniem JPG będą uruchamiały się w znanej z Windows 10 przeglądarce fotografii. W razie potrzeby tę samą czynność można powtórzyć z plikami PNG lub innymi.

Jeśli Przeglądarka fotografii systemu Windows nie będzie widoczna na liście, możecie spróbować innego sposobu.

Sposób drugi

Kolejny sposób wiąże się z uruchomieniem klucza rejestru - operację wykonujemy więc wyłącznie na własną odpowiedzialność! Pobieramy klucz o nazwie Restore_Windows_Photo_Viewer_with_Sort_order_fix.reg do dowolnego folderu, a następnie uruchamiamy go. Ważne jest przy tym posiadanie uprawnień administratora. Otworzy się wówczas ostrzeżenie o zabezpieczeniach. Klikamy przycisk Uruchom.

Jeżeli nie chcesz pobierać klucza, możesz utworzyć go samemu. W tym celu otwórz edytor tekstu, wklej poniższą zawartość, zapisz plik z rozszerzeniem .reg i uruchom go:

Windows Registry Editor Version 5.00

; Created by: Shawn Brink
; Created on: June 27th 2016
; Updated on: May 7th 2019
; Tutorial: https://www.tenforums.com/tutorials/14312-restore-windows-photo-viewer-windows-10-a.html


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.bmp]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.cr2]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.dib]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.gif]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.ico]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.jfif]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.jpe]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.jpeg]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.jpg]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.jxr]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.png]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.tif]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.tiff]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.wdp]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.bmp\OpenWithProgids]
"PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"=hex(0):

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.cr2\OpenWithProgids]
"PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"=hex(0):

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.dib\OpenWithProgids]
"PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"=hex(0):

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.gif\OpenWithProgids]
"PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"=hex(0):

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.ico\OpenWithProgids]
"PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"=hex(0):

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jpeg\OpenWithProgids]
"PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"=hex(0):

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.bmp\OpenWithProgids]
"PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"=hex(0):

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jfif\OpenWithProgids]
"PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"=hex(0):

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jpe\OpenWithProgids]
"PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"=hex(0):

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jxr\OpenWithProgids]
"PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"=hex(0):

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jpeg\OpenWithProgids]
"PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"=hex(0):

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jpg\OpenWithProgids]
"PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"=hex(0):

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.png\OpenWithProgids]
"PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"=hex(0):

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.tif\OpenWithProgids]
"PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"=hex(0):

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.tiff\OpenWithProgids]
"PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"=hex(0):

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.wdp\OpenWithProgids]
"PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"=hex(0):

W kolejnym okienku zostaniemy zapytani "Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym komputerze?". Klikamy Tak. Wówczas ukaże się kolejne okienko Edytora rejestru. Na pytanie "Czy na pewno chcesz kontynuować?" odpowiadamy, klikając Tak.

Wówczas zostanie przywrócony program Przeglądarka fotografii systemu Windows, który można wybrać z listy, jak pokazaliśmy w sposobie pierwszym. Dodatkowo klucz rejestru rozwiązuje jeden uciążliwy problem, który zapewne uszedł uwadze twórców systemu. Chodzi mianowicie o sytuację, w której przeglądarka fotografii nie wyświetla obrazów w kolejności, w której są posortowane w Eksploratorze plików. Co to oznacza? Foldery z plikami zwykle są sortowane według nazwy lub typu. Jeśli użytkownik wybierze opcję Sortuj według: Data modyfikacji, przeglądarka może domyślnie wyświetlać pliki nie w kolejności chronologicznej, lecz alfabetycznej. Udostępniony przez nas wpis do rejestru naprawia ten błąd, dzięki temu fotografie wyświetlają się tak samo, jak w Windows 7.

Sposób trzeci

Ostatni ze sposobów wiąże się z ustawieniem Przeglądarki fotografii systemu Windows jako domyślnej przeglądarki fotografii w Windows 10. By tego dokonać, uruchamiamy menu Start i klikamy pozycję Ustawienia, a następnie klikamy ikonę System.

W menu po lewej stronie klikamy zakładkę Aplikacje domyślne. W obszarze z prawej powinna znajdować się opcja Przeglądarka fotografii. Domyślną wartością będzie aplikacja Zdjęcia lub pozycja będzie pusta. W obu przypadkach klikamy ikonę:

Wysunie się wówczas lista dostępnych aplikacji. Wybieramy oczywiście Przeglądarkę fotografii systemu Windows i zatwierdzamy kliknięciem. Jeżeli pozycja ta nie jest dostępna na liście, należy wykonać operację, przedstawioną w sposobie drugim. Od tej pory Przeglądarka fotografii systemu Windows będzie domyślną aplikacją dla wszystkich rozpoznawanych przez Windows 10 plików graficznych.

Cały proces można oczywiście cofnąć i ponownie wybrać "zalecaną" aplikację Zdjęcia. Niezależnie od przypisanej aplikacji, każdy plik graficzny możemy uruchomić w dowolnym programie, klikając go prawym przyciskiem myszy (jak w sposobie pierwszym), lecz wówczas zamiast pozycji Wybierz inną aplikację klikamy interesujący nas program.

Źródło: http://www.tenforums.com/tutorials/14312-windows-photo-viewer-restore-windows-10-a.html