Jak zsynchronizować aplikację Project z usługą SharePoint?

Jak zsynchronizować aplikację Project z usługą SharePoint?

Autor: Arkadiusz Partyka

Opublikowano: 12/15/2023, 7:20 AM

Liczba odsłon: 438

Aplikacja Microsoft Project, będąca potężnym instrumentem do planowania, śledzenia postępu i zarządzania zasobami, zyskuje coraz większą popularność wśród profesjonalistów ds. projektów. Jednak, by jeszcze bardziej wzmocnić efektywność pracy zespołowej i usprawnić procesy, warto sięgnąć po integrację z innymi narzędziami, takimi jak SharePoint.

Synchronizacja Microsoft Project z SharePoint ułatwia zarządzanie zadaniami poprzez dostęp do list zadań i harmonogramów projektu w jednym miejscu. Menagerowie mogą przypisywać zadania, określać priorytety i śledzić postępy, a zleceniobiorcy mogą oznaczać, jaki jest aktualny stan wykonywanych prac, co usprawnia procesy pracy i przyspiesza osiąganie celów projektu.

SharePoint jest doskonałym narzędziem do współpracy. Synchronizacja z Microsoft Project umożliwia zespołowi także łatwe udostępnianie dokumentów, komunikację i ścisłą współpracę. Każdy pracownik może śledzić postępy projektu, wnosić swoje uwagi i łatwo komunikować się z innymi członkami zespołu.

Synchronizacja Project z SharePoint

Jak zsynchronizować aplikację Project z usługą SharePoint?

  1. Uruchom aplikację Project.
  2. Przejdź do menu Plik.
  3. Wybierz pozycję Zapisz jako.
  4. Kliknij Synchronizuj z programem SharePoint.
  5. Jeżeli chcesz utworzyć nową przestrzeń roboczą dla projektu, wybierz Nowa witryna programu SharePoint -> wprowadź nazwę projektu i kliknij przycisk Zapisz. (Jeżeli korzystasz już z witryn w programie SharePoint i chcesz do jednej z nich dodać listę zadań, wybierz Istniejąca witryna programu SharePoint).
  6. Synchronizacja Project z SharePoint

  7. Automatycznie zostanie uruchomione okno przeglądarki.
  8. Zaloguj się na służbowe konto (jeżeli jest to wymagane).
  9. Przejdź do zsynchronizowanego harmonogramu, klikając pozycję Zadania.
  10. Synchronizacja Project z SharePoint