Jak zdefiniować nakład pracy w Project for the Web?

Jak zdefiniować nakład pracy w Project for the Web?

Autor: Arkadiusz Partyka

Opublikowano: 4/29/2024, 12:51 PM

Liczba odsłon: 592

Nakład pracy w Project for the Web odnosi się do całkowitej ilości godzin pracy, które muszą zostać włożone w wykonanie danego zadania. Jest to suma czasu, jaki wszystkie przypisane zasoby muszą poświęcić na zadanie, niezależnie od tego, jak długo zadanie będzie trwało w kalendarzu projektu.

Natomiast czas trwania zadania to okres czasu od momentu rozpoczęcia do zakończenia zadania. Nie odzwierciedla on bezpośrednio ilości pracy włożonej w zadanie, ale raczej określa, jak długo zadanie będzie widoczne w harmonogramie projektu.

W naszym przykładzie zadanie wymaga 16 godzin pracy, ale jest rozłożone na 5 dni roboczych. Nakład pracy wynosi więc 16 godzin, a czas trwania zadania to 5 dni.

Rozróżnienie między nakładem pracy, a czasem trwania jest kluczowe dla efektywnego zarządzania projektem. Pozwala to menedżerom projektów na lepsze planowanie zasobów, czasu i kosztów, a także na bardziej precyzyjne śledzenie postępów prac.

Jak zdefiniować nakład pracy w Project for the web?

  1. Rozpocznij od otworzenia projektu, w którym chcesz zdefiniować nakład pracy.
  2. Wskaż wybrane zadanie, a następnie kliknij ikonkę „i w kółeczku”, aby otworzyć panel szczegółów zadania.
  3. Przewiń do pozycji Nakład pracy.
  4. Określ w godzinach np. 8 godz. lub dniach np. 1 d., nakład pracy jaki został już ukończony oraz ile jeszcze nakładu pracy pozostało do wykonania. Program automatycznie obliczy łączną sumę ustawionego czasu.

Jak zdefiniować nakład pracy w Project for the Web

Określenie nakładu pracy jest niezbędne do oceny, ile zasobów ludzkich potrzeba do wykonania zadania, podczas gdy czas trwania pozwala zrozumieć, ile zdanie będzie trwało. Oba te elementy są niezbędne do skutecznego planowania i monitorowania projektów w narzędziach takich jak Project for the Web.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia