Jak zmienić nazwę wielu plików jednocześnie? Zaawansowana zmiana nazwy w Windows 10

Jak zmienić nazwę wielu plików jednocześnie? Zaawansowana zmiana nazwy w Windows 10

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 11/8/2019, 4:00 PM

Liczba odsłon: 63901

Zmiana nazwy pliku wydaje się operacją banalną, jednak gdy mamy wiele takich plików, mogą pojawić się trudności. Windows oferuje bardzo prostą (i w tym przypadku to niekoniecznie zaleta) metodę grupowej zmiany nazwy. Rzecz w tym, że odbywa się to zawsze za pomocą jednego wzorca: wprowadzamy nazwę, a Windows dodaje do niej numerek w nawiasie, inny dla każdego pliku według kolejności wyświetlenia. Czasem się to sprawdza, a czasem nie. Co jednak w przypadku, gdy chcemy w większej grupie plików podmienić tylko część nazwy, a resztę zachować? Od niedawna jest to możliwe za sprawą programu PowerToys, który Microsoft rozwija i udostępnia za darmo na licencji open source. Niedawno został on wyposażony w potężną funkcję PowerRename, którą dziś wykorzystamy.

Jak zmienić nazwę wielu plików jednocześnie w Windows 10?

Tu zaprezentujemy najprostszą metodę, która działa w Windows 10 bez konieczności instalowania dodatkowych programów. Oferuje ona jednak tylko jeden szablon zmiany nazwy i ma ograniczone działanie.

 1. W oknie Eksploratora plików lub na pulpicie zaznaczamy pliki, których nazwy chcemy zmienić. Możemy to zrobić, przytrzymując lewy klawisz myszy i zaznaczając obszar, a także wspomóc się klawiszem Ctrl, by zaznaczyć pliki niebędące ze sobą w sąsiedztwie, lub klawiszem Shift, by zaznaczyć pliki po kolei — w tym drugim przypadku z wciśniętym Shiftem klikamy pierwszy i ostatni plik z grupy, którą chcemy zaznaczyć. Jeśli chcemy zaznaczyć wszystko, możemy wykonać skrót Ctrl + A.
 2. Po zaznaczeniu wszystkich plików klikamy jeden z nich prawym przyciskiem myszy. Istotne jest, który to plik, ponieważ on zostanie oznaczony numerkiem (01), a pozostałe kolejnymi. Numeracja odbywa się w kolejności wyświetlenia w oknie Eksploratora. Możemy ją zmienić, zmieniając sortowanie według daty modyfikacji, nazwy, rozmiaru etc. Klikamy więc jeden z plików prawym przyciskiem i w menu kontekstowym wybieramy Zmień nazwę.
 3. Jak zmienić nazwę grupy plików jednocześnie w Windows

 4. W polu tekstowym wprowadzamy nową nazwę dla plików i zatwierdzamy klawiszem Enter.
 5. Jak zmienić nazwę grupy plików jednocześnie w Windows

 6. Wszystkie pliki otrzymały nowe nazwy według wzorca, różniące się numerkiem w nawiasie.
 7. Jak zmienić nazwę grupy plików jednocześnie w Windows

 8. Jeżeli chcemy cofnąć operację, wykonujemy na klawiaturze skrót Ctrl + Z lub klikamy pusty obszar okna prawym przyciskiem myszy i wybieramy Cofnij Zmień nazwę.

Sposób ten jest bardzo wygodny, jednak czasem nie sprawdza się za dobrze. Z jakiegoś powodu Windows zaczyna numerować pliki od "1", a nie "01", przez co niektóre programy, dostając taką listę plików, stawiają "10" za "1", "20" za "2" itd. Możemy wprawdzie dodać zera ręcznie do pierwszych dziewięciu plików, ale... możemy też skorzystać z PowerToys!

Jak zmienić nazwę wielu plików jednocześnie przy użyciu PowerRename?

Zaawansowana zmiana nazwy jest możliwa dzięki programowi PowerToys. Jest on zestawem przydatnych narzędzi, które pozwalają nam zmienić i zrobić w Windows trochę więcej, niż umożliwiają wbudowane narzędzia systemu. Jedną z najciekawszych jego funkcji jest właśnie zaawansowana zmiana nazwy. Jak ją przeprowadzić? W tym przykładzie kontynuujemy pracę z plikami z poprzedniego przykładu, jednak takie samo działanie możemy przeprowadzić na każdym innym zestawie plików.

 1. Aby móc korzystać z funkcji PowerRename i innych narzędzi, musimy najpierw zainstalować PowerToys. W tym celu udajemy się na stronę programu w GitHub i pobieramy jego instalator (plik o nazwie PowerToysSetup.msi).
 2. Jak zamienić nazwę wielu plików jednocześnie przy użyciu PowerRename

 3. Uruchamiamy pobrany instalator i przechodzimy przez proces instalacji. PowerToys powinien włączyć się automatycznie, a jego ikonę zobaczymy w zasobniku na pasku zadań. Domyślnie zaznaczona jest opcja uruchamiania wraz z systemem. Jeśli nie jest włączony, znajdziemy go w menu Start, skąd możemy go uruchomić.
 4. Gdy PowerToys jest już włączony, w oknie Eksploratora plików lub na pulpicie zaznaczamy pliki, których nazwy chcemy zmienić.
 5. Po zaznaczeniu wszystkich plików klikamy jeden z nich prawym przyciskiem myszy i w menu kontekstowym wybieramy PowerRename.
 6. Jak zamienić nazwę wielu plików jednocześnie przy użyciu PowerRename

 7. Otworzy się okienko PowerRename z dostępnymi opcjami. Nam zależy na dodaniu "0" na początku numerka w nawiasie. Zaznaczyliśmy więc pliki z poprzedniego przykładu (1-9). W okienku tym możemy też samodzielnie zaznaczać i odznaczać pliki, których nazwy chcemy zmienić.
 8. Jak zamienić nazwę wielu plików jednocześnie przy użyciu PowerRename

 9. W polu Search for: wpisaliśmy (, a w Relpace with: podaliśmy (0. Dzięki temu zamieniamy tylko fragment nazwy, a reszta pozostaje bez zmian. Podgląd nowych nazw jest dodatkowo widoczny na liście w dolnej części okienka. Gdy jesteśmy już zdecydowani, klikamy Rename, aby zmienić nazwy.
 10. Nazwy plików zostały zmienione.
 11. Jak zamienić nazwę wielu plików jednocześnie przy użyciu PowerRename

 12. Jeżeli chcemy cofnąć operację, wykonujemy na klawiaturze skrót Ctrl + Z lub klikamy pusty obszar okna prawym przyciskiem myszy i wybieramy Cofnij Zmień nazwę.

Korzystanie z PowerRename przypomina nieco funkcję Znajdowanie i zamienianie w Notatniku, Wordzie i innych programach, gdzie aktywujemy ją zwykle skrótem Ctrl + H. Również tutaj mamy do wyboru parę dodatkowych opcji, jak np. rozpoznawanie bądź ignorowanie wielkości liter (Case Sensitive) czy branie pod uwagę jedynie nazwy pliku (Item Name Only) bądź też tylko jego rozszerzenia (Item Extension Only). To bardzo przydatne, ponieważ zwykłe "Zmień nazwę" w Windows nie pozwala zmienić rozszerzenia wielu plików jednocześnie, zaś PowerRename radzi sobie z tym bez problemu. Gdy chcemy wykluczyć foldery ze zmiany nazwy, zaznaczamy Exclude Folders, gdy pliki — Exclude Files. Możemy też wykluczyć elementy wewnątrz folderów, zaznaczając Exclude Subfolder Items (opcja jest domyślnie zaznaczona). Gdy zaś zaznaczymy Enumerate Items, wówczas do wszystkich zmodyfikowanych nazw zostanie dodany numerek w nawiasie, zupełnie tak, jak w pierwszym przykładzie.

PowerToys jest rozwijany przez Microsoft, dlatego liczymy, że z czasem funkcjonalność zostanie zintegrowana z Windows 10!

Zaawansowane możliwości PowerRename

PowerRename obsługuje też wyrażenia regularne, dzięki czemu możemy zbiorczo wybrać nazwy, które spełniają nasze kryteria. W tym celu zaznaczamy opcję Use Regular Expressions. Przykładowe wyrażenia regularne to:

Wyrażenie regularne Działanie
.* Wybiera cały tekst w nazwie
^Centrum Wybiera tekst zaczynający się od "Centrum"
$XP Wybiera tekst kończący się na "XP"
^Centrum XP Wybiera tekst zaczynający się od "Centrum" i kończący się na "XP"
.+?(?=XP) Wybiera wszystko do "XP"
.Centrum[\s\S]*XP Wybiera wszystko pomiędzy "Centrum" a "XP"

Zerknijmy teraz na przykłady zastosowań wyrażeń regularnych:

Wyszukaj Zamień na Rezultat
(.*).png CXP_$1.png Dodaje "CXP_" na początku istniejącej nazwy pliku
(.*).png $1_CXP.png Dodaje "_CXP" na końcu istniejącej nazwy pliku
(.*) $1.txt Dodaje rozszerzenie ".txt" do istniejącej nazwy pliku
(^\w+.$)|(^\w+$) $2.txt Dodaje rozszerzenie ".txt" do istniejącej nazwy pliku, jeśli plik nie posiada rozszerzenia