Dodajemy stronę rezerwacji na Facebooka

Dodajemy stronę rezerwacji na Facebooka

Autor: Łukasz Klimkiewicz

Opublikowano: 3/17/2018, 12:00 AM

Liczba odsłon: 2515

Microsoft Bookings powstał w celu usprawnienia kontaktu klienta z firmą, szczególnie pod kątem rezerwacji usług. Również portal społecznościowy Facebook coraz bardziej rozwija swoją funkcjonalność dla biznesu. Jeżeli więc aktywnie korzystamy z Microsoft Bookings, posiadając witrynę rezerwacji (której publikację omawialiśmy w jednym z poprzednich poradników) oraz witrynę naszej firmy na portalu Facebook, możemy połączyć obie usługi. Dzięki temu klienci jeszcze sprawniej będą mogli korzystać z naszych usług.

Jak połączyć witrynę rezerwacji Microsoft Bookings ze stroną firmy na Facebooku?

  1. Logujemy się do usługi Microsoft Bookings, korzystając z naszych poświadczeń Office 365.
  2. Przechodzimy do kategorii Strona rezerwacji.
  3. Upewniamy się, że opublikowana jest aktualna wersja strony. Jeżeli nie, klikamy polecenie Zapisz i opublikuj.
  4. W sekcji Połącz z serwisem Facebook klikamy polecenie Połącz.
  5. Stan strony rezerwacji i łączenie strony z Facebookiem

  6. Logujemy się do portalu Facebook za pośrednictwem specjalnej bramy Microsoft Bookings.
  7. Logowanie do Facebooka przez bramę Microsoft Bookings

  8. Po zalogowaniu wybieramy naszą stronę na Facebooku, którą chcemy połączyć z witryną rezerwacji Microsoft Bookings i klikamy polecenie Połącz.

Wybór strony na Facebooku do połączenia

Przed nawiązaniem połączenia jesteśmy jeszcze informowani, że zezwalamy firmom Facebook i Microsoft na używanie naszych informacji zgodnie z ogólnymi warunkami użytkowania i zachowania poufności. Co ważne, w dowolnym momencie możemy zamknąć połączenie z poziomu usługi Microsoft Bookings lub serwisu Facebook.

Po krótkiej synchronizacji danych w kategorii ustawień witryny rezerwacji Microsoft Bookings pojawi się adnotacja informująca o aktywności przycisku Zarezerwuj teraz na naszej stronie w portalu Facebook. Również od tego momentu klienci będą mogli skorzystać z tego polecenia na Facebooku, którego kliknięcie przeniesie ich do uproszczonej wersji witryny rezerwacji.

Status połączenia strony rezerwacji z Facebookiem

Przycisk rezerwacji na stronie Facebooka

Uproszczona wersja witryny rezerwacji