Contig

Contig

Autor: Mateusz Miciński

Opublikowano: 3/1/2009, 12:00 AM

Liczba odsłon: 7997

Choć jest wiele programów do defragmentacji dysku, niektóre pliki nie mogą być przez nie zoptymalizowane. Ale to nic straconego, bo z pomocą przychodzi małe, ale jakże użyteczne narzędzie Contig z pakietu Microsoft Sysinternals, które potrafi dokonać defragmentacji dla plików nieprzenośnych.

Aplikacja kontroluje wielkość dostępnego miejsca na dysku oraz określa rozmieszczenie plików, po czym decyduje, czy dany plik może zostać zoptymalizowany. Contig korzysta ze standardowego API defragmentatora Windows tak, aby zniwelować możliwość wystąpienia usterki dysku podczas przerwania działania programu.

Korzystanie z Contiga

W celu dokonania defragmentacji istniejącego pliku powinniśmy użyć składni: contig.exe [-v] [-a] [-q] [-s] [nazwa pliku], przy czym wybieramy właściwy parametr:

  • -v - służy do wyświetlenia informacji na temat plików oraz operacji, jakie zostały wykonane,
  • -a - analizuje fragmentacje pliku bądź plików,
  • -q - po przypisaniu tego parametru zostaje wyświetlone podsumowanie informacji, jest to tzw. tryb cichy,
  • -s - parametr używany, kiedy chcemy wykonać powtarzające się przetwarzanie podkatalogów z plikami, które zawierają w swojej nazwie symbole wieloznaczne, jak np. (*), (?), [...].

W przypadku, gdy chcemy utworzyć nowy plik, który następnie zdefragmentujemy, używamy komendy: contig.exe [-v] [nazwa pliku] [wielkość pliku].

Zobaczmy zatem jak dokonać defragmentacji danych. Program Contig obsługiwany jest z linii komend, wywołujemy go poprzez Wiersz polecenia. W tym celu z menu Start rozwijamy sekcję Wszystkie programy, następnie przechodzimy do Akcesoria i z listy wybieramy Wiersz polecenia (pamiętajmy, aby otworzyć Wiersz polecenia z poziomu administratora).W nowo otwartym oknie przechodzimy do katalogu, w którym znajduje się program. Aby tego dokonać używamy polecenia cd, które służy do przejścia pomiędzy poszczególnymi folderami. W konsoli wpisujemy contig.exe, następnie podajemy parametr, jaki chcemy użyć przy defragmentacji, na końcu dopisujemy dokładną ścieżkę dostępu do danych, które poddamy procesowi i zatwierdzamy rozpoczęcie operacji naciskając klawisz Enter.

Contig to narzędzie o dobrym poziomie defragmentacji, dzięki prostej składni poleceń nie stanowi większego problemu podczas obsługi. Darmowa licencja oraz dokładna analiza dysku umacnia pozycję Contiga wśród konkurencyjnych programów tego typu.

Kup 10 licencji Copilot dla Microsoft 365 i otrzymaj 50% zniżki!
Kup 10 licencji Copilot dla Microsoft 365 i otrzymaj 50% zniżki!

Wydarzenia