Co nowego w Microsoft 365? Podsumowanie zmian z sierpnia 2022

Co nowego w Microsoft 365? Podsumowanie zmian z sierpnia 2022

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 8/31/2022, 7:39 PM

Liczba odsłon: 2851

Wracamy z kolejnym artykułem podsumowującym najważniejsze i najciekawsze zmiany w aplikacjach pakietu Microsoft 365 w minionym miesiącu. Dziś pod lupę weźmiemy nowości oraz aktualizacje funkcji z sierpnia 2022 roku. Dotarły one przede wszystkim do programów Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook i OneNote, a także do całego pakietu Office i aplikacji Office.

Microsoft 365 — nowości w Windows Current Channel (Preview)

Nowości w programie Word

 • Nowa funkcja udostępniania dokumentu do recenzji: Współpraca nad dokumentami często obejmuje wiele osób, których wkład i role różnią się od siebie. Niektórzy są właścicielami dokumentu, podczas gdy inni wprowadzają tylko niezbędne zmiany czy komentarze. Aby wspomóc te procesy, Microsoft Word otrzymał nową funkcję udostępniania dokumentu przeznaczoną konkretnie do udostępniania w celu recenzji. Odbiorcy nie mają tu pełnej kontroli nad edycją. Zamiast tego mogą dodawać sugestie w formie komentarzy lub śledzonych zmian. Właściciele dokumentu i inni współtwórcy z pełnymi uprawnieniami edycji otrzymają następnie zmiany do zatwierdzenia lub odrzucenia. Funkcjonalność jest dostępna u wszystkich użytkowników Word w przeglądarce oraz wszystkich Office Insiderów w Beta Channel, Current Channel (Preview) i Current Channel w Word na Windows i macOS. Możliwość recenzowania w nowym trybie wdrażana jest na razie tylko do przeglądarkowego Worda. Wkrótce będzie też dostępna w stacjonarnych aplikacjach na Windows i Mac we wszystkich kanałach Office Insider.
 • Tryb recenzji w aplikacji Word

Nowości w programie Excel

 • Ulepszone komunikaty dotyczące zgodności tabel przestawnych: Komunikaty informujące o problemach ze zgodnością tabel przestawnych są teraz lepsze, oferują pomocną dokumentację i obejścia. Gdy Twoja wersja Excela nie może odczytać danych ze skoroszytu, aplikacja udostępnia teraz opcje proaktywnego rozwiązywania problemu. Excel oferuje teraz również obejście, które umożliwia przesłanie dokumentu do chmury OneDrive, dzięki czemu można bezproblemowo otworzyć plik w programie Excel dla sieci Web.
 • Komunikat - problem zgodności tabeli przestawnej

 • Nowe funkcje manipulacji tekstem i tablicami: Dodano 14 nowych funkcji, które zapewnią superdoładowanie arkuszy kalkulacyjnych. Nowe funkcje tekstowe to: TEXTBEFORE, TEXTAFTER, TEXTSPLIT. Nowe funkcje tablicowe to: EXPAND, TAKE, DROP, VSTACK, HSTACK, CHOOSEROWS, CHOOSECOLS, TOROW, TOCOL, WRAPROWS i WRAPCOLS.
 • Nowe funkcje manipulacji tekstem i tablicami w Excelu

 • Ochrona PDF-ów: Etykiety wrażliwości są teraz dostępne, aby chronić PDF-y przed nieautoryzowanym dostępem. Dotyczy to plików tworzonych w Word, Excel i PowerPoint.

Nowości w programie Outlook

 • Microsoft To Do zintegrowany z Outlook na Windows: Microsoft ogłosił, że To Do jest integrowany z Outlook na Windows dla użytkowników Windows Current Channel, począwszy od wersji 2207. Wraz z tym wydaniem aplikacja Microsoft To Do jest dostępna bezpośrednio z Outlooka, pozwalając efektywnie planować pracę i zadania. Integracja pozwala m.in. przeglądać wszystkie oflagowane e-maile z Outlooka na liście oflagowanych e-maili w aplikacji To Do. Możemy sprawdzić fragment wiadomości lub otworzyć ją w Outlooku, aby uzyskać pełny kontekst. Jeśli chcemy zarządzać zadaniami przypisanymi do nas w aplikacji Planner, również znajdziemy je w To Do, na liście przypisanych zadań. Aplikacja zawiera również znaną dobrze funkcję Mój dzień.
 • Microsoft To Do jest integrowany z Outlook na Windows

 • Dane LinkedIn dostępne w Outlook: Uzyskaj więcej wglądów na temat osób w twojej organizacji dzięki danym LinkedIn w Outlooku. Do tej pory wymagane było połączenie kont, by móc zobaczyć profil LinkedIn któregokolwiek kontaktu w zakładce Osoby. Teraz program będzie pokazywał publiczne informacje z profilu LinkedIn tam, gdzie są dostępne. Po połączeniu konta LinkedIn zobaczymy natomiast jeszcze więcej informacji.

Nowości w programie OneNote

 • Dyktuj notatki, zamiast je pisać ręcznie: Teraz możesz łatwo oderwać się od klawiatury i pozostać w ruchu, używając funkcji "Dyktowanie" z poleceniami głosowymi wspieranymi przez sztuczną inteligencję, aby dodawać, formatować, edytować i porządkować tekst. W ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy dodawać do OneNote nowe polecenia głosowe — także te, które są już dostępne w innych aplikacjach pakietu Office.
 • Dyktowanie w OneNote

  Dyktowanie w OneNote

Microsoft 365 — nowości w Beta Channel na Windows

Nowości w programie Word

 • Łatwiejsze przypisywanie zadań: Word pozwala teraz tworzyć i przydzielać zadania bezpośrednio podczas edytowania dokumentu, używając @wzmiankowania w komentarzach. Osoby, którym przypiszesz zadania, otrzymają powiadomienia e-mail, informujące o konieczności podjęcia działania. Aby to zrobić, otwórz dokument w OneDrive lub SharePoint, zaznacz tekst zawierający informacje, które chcesz skomentować, wybierz "Nowy komentarz" i w treści komentarza wpisz @, a następnie imię i nazwisko członka zespołu, którego chcesz oznaczyć. Następnie naciśnij Ctrl + Enter, aby opublikować komentarz, i zaznacz pole wyboru "Przypisz do", aby przekonwertować komentarz na zadanie.
 • Przydzielanie zadań w Word - komentarz

Nowości w programie Excel

 • Wstawianie obrazów w komórkach arkuszy dzięki funkcji OBRAZ: Obrazy mogą teraz w końcu stać się częścią arkusza, bez pływania nad nim. Dzięki funkcji OBRAZ możemy przenosić i zmieniać rozmiar komórek, sortować, filtrować i pracować z obrazami w tabeli Excela. Funkcja OBRAZ wstawia obrazy do komórek z podanej lokalizacji źródłowej wraz z tekstem alternatywnym. Wystarczy wpisać do komórki =OBRAZ(źródło;[alt_text];[zmiana rozmiaru];[wysokość];[szerokość]), gdzie jedynie źródło (adres URL z podanym https://) jest obowiązkowe, a pozostałe argumenty są opcjonalne. Funkcja OBRAZ jest dostępna w kompilacjach Beta Channel na Windows, Mac, iOS i Androida.
 • Funkcja OBRAZ w Excelu

 • Obsługa dat dla tabel przestawnych połączonych z Power BI: W przypadku tabel przestawnych połączonych z zestawami danych Power BI format daty jest teraz obsługiwany, co umożliwia dalszą analizę, jako że dane te nie są już zwykłym ciągiem tekstowym. Przykładowo możliwe jest teraz filtrowanie według konkretnych ram czasowych.
 • Obsługa dat dla tabel przestawnych połączonych z Power BI

 • Zredukowana fragmentacja zasad formatowania warunkowego: Fragmentacja reguł formatowania warunkowego w ciągłym zakresie komórek podczas wklejania skopiowanych komórek do tego zakresu może być źródłem frustracji. Nowo dodane ulepszenia zmniejszają to rozdrobnienie, skracają czas obliczeń i ułatwiają zarządzanie regułami.

Nowości w pakiecie Office

 • Zezwolenia definiowane przez użytkownika teraz z obsługą ograniczeń nazw domen: Gdy użytkownik wybierze etykietę wrażliwości skonfigurowaną dla uprawnień zdefiniowanych przez użytkownika, może teraz używać nazw domen, aby ograniczyć dostęp do plików w przypadku określonych osób lub wszystkich osób z tej domeny. Możesz np. określić "nazwauzytkownika@nazwadomeny.com" lub "@nazwadomeny.com", a uprawnienia zostaną ograniczone na podstawie tych parametrów.
 • Zezwolenia definiowane przez użytkownika - nazwa domeny

Microsoft 365 — nowości w Monthly Enterprise Channel na Windows

Nowości w programie Excel

 • Zredukowana fragmentacja zasad formatowania warunkowego: Fragmentacja reguł formatowania warunkowego w ciągłym zakresie komórek podczas wklejania skopiowanych komórek do tego zakresu może być źródłem frustracji. Nowo dodane ulepszenia zmniejszają to rozdrobnienie, skracają czas obliczeń i ułatwiają zarządzanie regułami.
 • Optymalizacja przeliczania na urządzeniach z ograniczonymi zasobami: Na urządzeniach z ograniczonymi zasobami (dwa rdzenie lub mniej i 8 GB RAM lub mniej) program Excel domyślnie dokonuje teraz obliczeń w bardziej optymalny sposób, przetwarzając je w pojedynczym wątku procesora. W większości przypadków użytkownicy tych urządzeń zauważą szybsze obliczenia. W niektórych przypadkach, które wymagają większych zasobów, użytkownicy mogą zechcieć zmienić ustawienie domyślne. Można wówczas kliknąć Plik > Opcje > Zaawansowane > Formuły i w ustawieniu Liczba wątków obliczeń wybrać 2.

Nowości w programie Outlook

 • Sugerowane odpowiedzi w Outlook: Outlook wyświetla teraz sugestie odpowiedzi na wiadomości, na które można krótko odpowiedzieć.
 • Wyłączenie sugerowanych odpowiedzi: Niektórzy użytkownicy mogą nie chcieć, aby Outlook proponował odpowiedzi. Aby wyłączyć tę opcję, udaj się do "Plik > Opcje > Poczta" i w sekcji "Odpowiedzi i wiadomości przesłane dalej" wyłącz zaznaczenie opcji "Pokaż sugerowane odpowiedzi".

Nowości w programie Word

 • Lepsza współpraca z nowoczesnymi komentarzami: Uzyskaj kontrolę nad tym, kiedy wysyłasz komentarze do współautorów, łatwo @wzmiankuj w powiadomieniach i bądź produktywny dzięki spójnemu doświadczeniu komentowania w Word, Excel i PowerPoint.

Nowości w pakiecie Office

 • Łatwe dodawanie plików SketchUp do plików Office: SketchUp to popularny program do grafiki 3D, który ułatwia tworzenie projektów koncepcyjnych, takich jak w pełni teksturowane modele architektury, produktów, wystroju wnętrz czy elementów mechanicznych. Teraz grafiki SketchUp (pliki .skp) po raz pierwszy możemy wstawić do plików Office w programach Word, Excel, PowerPoint i Outlook. Aby to zrobić, kliknij Wstaw > Modele 3D > To urządzenie, wybierz plik .skp i kliknij Wstaw.
 • Wstawianie grafik SketchUp w dokumentach Office

Microsoft 365 — nowości w Office Insider na Androida

Nowości w programie Excel

 • Nowe funkcje manipulacji tekstem i tablicami: Dodano 14 nowych funkcji, które zapewnią superdoładowanie arkuszy kalkulacyjnych. Nowe funkcje tekstowe to: TEXTBEFORE, TEXTAFTER, TEXTSPLIT. Nowe funkcje tablicowe to: EXPAND, TAKE, DROP, VSTACK, HSTACK, CHOOSEROWS, CHOOSECOLS, TOROW, TOCOL, WRAPROWS i WRAPCOLS.

Nowości w programie Outlook

 • Kolorowe kategorie w Kalendarzu: Kolorowe kategorie w Outlook Mobile pomagają zarządzać wydarzeniami. Teraz można łatwo etykietować, oznaczać i grupować wydarzenia w jednej lub większej liczbie kategorii.

Microsoft 365 — nowości w Office Insider na iOS

Nowości w programie PowerPoint

 • Wyróżnienie dowolnego tekstu na iPhonie lub iPadzie: PowerPoint na iPhone'ach i iPadach pozwala teraz zakreślić dowolny tekst w polu tekstowym, tabeli lub kształcie na slajdzie. Możesz również cofnąć dowolne zakreślenie, które dodali inni użytkownicy (wcześniej nie było to możliwe na iOS). Aby zyskać dostęp do funkcji na iPhonie, zaznacz tekst, który chcesz zakreślić i kliknij przycisk "Wyróżnienie" w menu kontekstowym nad klawiaturą. W przypadku iPada stuknij opcję wyróżnienia na wstążce, na karcie "Narzędzia główne".
 • Wyróżnienie tekstu na iPhonie lub iPadzie

 • Tworzenie slajdów w orientacji portretowej: Wielu użytkowników prosiło o możliwość przeglądania, tworzenia i edytowania slajdów PowerPoint w orientacji pionowej na iPhonie lub iPadzie. Teraz to możliwe. Aby skorzystać z nowej opcji, przejdź do karty "Projekt" na wstążce i dotknij opcji "Orientacja". Następnie dotknij "Portret" i zobacz, jak slajd zmienia się na orientację pionową.

Nowości w programie Excel

 • Nowe funkcje manipulacji tekstem i tablicami: Dodano 14 nowych funkcji, które zapewnią superdoładowanie arkuszy kalkulacyjnych. Nowe funkcje tekstowe to: TEXTBEFORE, TEXTAFTER, TEXTSPLIT. Nowe funkcje tablicowe to: EXPAND, TAKE, DROP, VSTACK, HSTACK, CHOOSEROWS, CHOOSECOLS, TOROW, TOCOL, WRAPROWS i WRAPCOLS.

Nowości w programie Word

 • Włącz/Wyłącz tryb ciemny: Za pomocą nowego przełącznika w menu Więcej opcji (...) można włączyć/wyłączyć ciemny motyw dla tła dokumentu.

Nowości w programie Office Mobile

 • Konwertowanie pisma odręcznego na tekst z Apple Pencil i Scribble: Office Mobile obsługuje teraz Apple Scribble, umożliwiając konwersję pisma odręcznego na edytowalny tekst w aplikacjach pakietu Office. Pozwala to wstawiać i edytować tekstu w dokumencie, prezentacji lub arkuszu na iPadzie za pomocą Apple Pencil. Aby skorzystać z tej możliwości, przejdź do opcji "Ustawienia > Apple Pencil", włącz przełącznik "Scribble", a następnie dotknij przycisku "Scribble Pen" na karcie "Rysuj".
 • Scribble w Office Mobile Scribble w Office Mobile

Microsoft 365 — pozostałe nowości

Nowości w programie Microsoft Teams dla Edukacji

 • Reflect: to nowa funkcjonalność Teams, która pozwala uczniom dzielić się swoimi odczuciami na temat otrzymanych zadań. Będą oni mogli wyrażać emocje za pomocą emotikonów lub postaci (zwanych Feeling Monsters), które odzwierciedlają ich samopoczucie. Niektóre przykładowe odpowiedzi to: podekscytowany, znudzony, zdezorientowany i optymistyczny. Odpowiedzi mogą być przeglądane tylko przez nauczyciela, dlatego uczniowie nie muszą się martwić o odpowiedzi swoich rówieśników. W razie chęci istnieje też możliwość podzielenia się wybranymi przez siebie reakcjami z kolegami z klasy.
 • Reflect w Microsoft Teams

 • Zmodernizowana strona główna aplikacji Teams: lepiej odpowiada ona potrzebom nauczycieli (wyrażonych wcześniej w feedbacku). Na nowej stronie głównej uczniowie będą mogli czytać najnowsze ogłoszenia, przeglądać przypięte treści zajęć i nadchodzące zadania oraz korzystać z szybkich linków do ostatnio edytowanych plików zajęć. Strona główna automatycznie sortuje zadania, wirtualne spotkania klasowe i pliki. Nauczyciele mogą wprowadzać dalsze zmiany na stronie głównej, zanim zdecydują się opublikować ją uczniom.
 • Teams - strona domowa

 • Tworzenie i przeglądanie zadań z Postępów w czytaniu (Reading Progress): teraz nauczyciele mogą to robić przy użyciu aplikacji Teams na tabletach iPad oraz tych z Androidem. Wcześniej funkcje te były dostępne jedynie w aplikacji Teams na PC, Mac lub w przeglądarce internetowej.

Nowości w pakiecie Office na Androida i iOS

 • Współtworzenie chronionych dokumentów Office już ogólnodostępne: Współpraca nad chronionymi plikami Office w czasie rzeczywistym jest już ogólnodostępna na urządzeniach z iOS, iPadOS i Androidem. Funkcja działała w wersji zapoznawczej od marca, pozwalając użytkownikom swobodnie współpracować nad szyfrowanymi plikami Word, Excel i PowerPoint. Ma ona na celu podniesienie produktywności pracowników w scenariuszach pracy zdalnej i hybrydowej. Kiedy użytkownik edytuje pliki chronione przez etykiety wrażliwości z szyfrowaniem, aplikacja mobilna Office wyłączy specjalną blokadę i włączy ją ponownie po zakończeniu sesji edycji.
 • Współpraca nad szyfrowanymi plikami Office - iPad i Android

Nowości w programie Microsoft To Do na Androida

 • Personalizacja widżetu: Widżet To Do na ekranie głównym Androida daje szybki wgląd w najważniejsze zadania. Teraz jego opcja ustawień oferuje nowe opcje personalizacji, które pozwalają zmienić przezroczystość widżetu, a także rozmiar czcionki. Inne opcje to pokazywanie szczegółów zadań (daty, przypomnienia, powtarzanie etc.) i pokazywanie ukończonych zadań.
 • Microsoft To Do na Androida

 • Bogate opcje formatowania tekstu notatek: przy tworzeniu notatek możemy korzytać z opcji, takich jak nagłówek, podtytuł, treść; pogrubienie, kursywa, podkreślenie; lista punktowana/numerowana i linki.
 • Microsoft To Do na Androida

 • Automatyczne sugestie przy tworzeniu list: W przypadku list zakupów algorytm przygotuje inteligentne sugestie na podstawie wcześniejszych pozycji dodanych do listy. Wystarczy stuknąć sugestię, aby utworzyć zadanie na jej podstawie. Ta funkcja jest dostępna dla wszystkich list, ale jest domyślnie włączona tylko dla list zakupów.
 • Microsoft To Do na Androida

Sprawdź również listy zmian z poprzednich miesięcy:

Szukasz konkretnej licencji Microsoft 365? Znajdziesz ją w naszym Sklepie CentrumXP:

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia