Błąd 1200 w Office - jak naprawić?

Błąd 1200 w Office - jak naprawić?

Autor: Arkadiusz Partyka

Opublikowano: 7/10/2023, 11:47 AM

Liczba odsłon: 7771

Błąd 1200 może wystąpić podczas prób uruchomienia czy aktywacji produktu Microsoft Office, ale również podczas codziennej pracy z pakietem biurowym. Ten błąd może mieć różne przyczyny i objawiać się w różny sposób w zależności od wersji Office i systemu operacyjnego.

Najczęstsze przyczyny występowania błędu 1200:

 1. Problemy z plikami licencji: Błąd 1200 może wystąpić, gdy pliki licencji nie są poprawnie zainstalowane lub są uszkodzone. Może to wynikać z nieprawidłowej instalacji Office albo zmian w systemie operacyjnym.
 2. Konflikty z innymi programami: Czasami inne programy zainstalowane na komputerze mogą powodować konflikty z Office. Mogą to być programy antywirusowe, zapory sieciowe lub inne aplikacje, które ingerują w proces działania Office.
 3. Problemy z ustawieniami rejestru: Nieprawidłowe ustawienia rejestru systemu operacyjnego również mogą powodować błąd 1200. Może to wynikać z nieprawidłowej dezinstalacji poprzedniej wersji Office, nieprawidłowej aktualizacji lub innych problemów z rejestrem.

W przypadku wystąpienia błędu 1200 zaleca się ponowne uruchomienie komputera, sprawdzenie stanu połączenia sieciowego oraz dokonanie aktualizacji Office. Jeżeli po wykonaniu tych czynności, problem dalej występuje, możemy zresetować stan aktywacji pakietu Office.

Jak zresetować stan aktywacji pakietu Office?

 1. Pobierz plik z tego miejsca
 2. Przejdź do folderu Pobrane w Eksploratorze plików.
 3. Kliknij pobrany plik prawym przyciskiem myszki i wybierz pozycję Wyodrębnij wszystkie.
 4. Jak zresetować stan aktywacji pakietu Office?

 5. W nowo wyświetlonym oknie kliknij przycisk Wyodrębnij.
 6. Kliknij dwukrotnie wyświetlony folder OLicenseCleanup.
 7. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszki plik o nazwie OLicenseCleanup i wybierz pozycję Pokaż więcej opcji, a następnie Otwórz używając wiersza polecenia.
 8. Jak zresetować stan aktywacji pakietu Office?

 9. W nowym oknie kliknij przycisk Otwórz.

Na chwilę wyświetli się Wiersz polecenia i automatycznie zostanie zamknięty.

Po tych czynnościach uruchom ponownie komputer i zaloguj się do pakietu Office.

Źródło: opracowanie własne