Analiza postępu pracy w Planner

Analiza postępu pracy w Planner

Autor: Arkadiusz Partyka

Opublikowano: 6/9/2023, 10:51 AM

Liczba odsłon: 626

Możliwość kontrolowania postępów prac zapisanych w planie to ważna funkcja aplikacji Planner. Kontrola postępów przedstawiona jest w formie graficznej, co znacznie ułatwia sprawdzenie na jakim etapie znajduje się dane zadanie. Analiza postępu prac jest dostępna w każdym planie na zakładce Wykresy.

Karta podzielona jest na cztery grupy.

  1. Pierwsza – Stan - przedstawia ogólny status zadań z podziałem na Nierozpoczęte, W toku, Opóźnione i Ukończone, w postaci wykresu pierścieniowego. Wyraźnie widoczna jest liczba zadań, które są jeszcze konieczne do wykonania w celu realizacji założonego planu.
  2. Druga – Przedział – obrazuje podział zadań w poszczególnych przedziałach na wykresie kolumnowym. Na osi pionowej widnieje ilość zadań, natomiast na poziomej nazwy utworzonych przedziałów. Na tym wykresie odpowiednimi kolorami są także zaznaczone zadania nierozpoczęte, w toku, opóźnione i ukończone.
  3. Trzecia – Priorytet – tak jak druga grupa przedstawia podział zadań ze względu na ustawiony priorytet. W aplikacji Planner mamy cztery do wyboru: Wysoki, Ważne, Średni, Niski.
  4. Analiza postępu pracy w Planner

  5. Czwarta sekcja przedstawia osoby pracujące nad realizacją zadań wraz z liczbą zadań, które zostały im przypisane do realizacji. Kolorem niebieskim oznaczone są zadania będące w toku, a kolorem szarym zadania nierozpoczęte. Kolor czerwony odpowiada zadaniom, których realizacja jest opóźniona, a zielony pokazuje zadania ukończone. Po najechaniu kursorem myszy na jeden ze słupków, wyświetlana jest dokładna liczba zadań.
    Po kliknięciu jednego ze słupków, z prawej strony ekranu zostaje wyświetlona lista wszystkich zadań przypisanych do danego pracownika. Z poziomu tego panelu możliwe jest też zakończenie zadań i utworzenie nowych.

    Analiza postępu pracy w Planner

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia