Windows 10 22H2 z poprawkami w Release Preview Channel (build 19045.2670)

Windows 10 22H2 z poprawkami w Release Preview Channel (build 19045.2670)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 2/17/2023, 3:30 PM

Liczba odsłon: 2733

Windows 10 Insider Preview otrzymał wczoraj wieczorem aktualizację KB5022906 w Release Preview Channel, która podnosi numer builda do 19045.2670. Wydanie to zawiera kilkanaście poprawek niezwiązanych z bezpieczeństwem. Najpewniej trafią one do kanału wersji stabilnej (Public Release) do końca tego miesiąca.

Windows 10 22H2: poprawki w aktualizacji KB5022906 (OS Build 19045.2670)

 • Rozwiązano problem z działaniem hiperłączy w Excelu.
 • Rozwiązano problem z Appx State Repository. Po usunięciu profilu użytkownika czyszczenie było niekompletne. Z tego powodu baza danych rosła wraz z upływem czasu, co mogło powodować opóźnienia, gdy użytkownicy logowali się do środowisk multi-user, takich jak FSLogix.
 • Dodano obsługę zmiany czasu letniego w Meksyku na 2023 rok.
 • Rozwiązano problem z konfliktami między dwoma lub więcej zasobami (zakleszczenie), które wpływało na aplikacje COM+.
 • Rozwiązano problem wpływający na tryb IE. Tekst na pasku stanu nie zawsze był widoczny.
 • Rozwiązano problem z cbs.log, polegający na logowaniu w nim wiadomości, które nie były wiadomościami błędów.
 • Poprawiono sposób, w jaki cmdlet Remove-Item działa z folderami OneDrive.
 • Rozwiązano problem wpływający na AppV: nazwy plików nie miały poprawnej wielkości liter (wielkie lub małe litery).
 • Rozwiązano problem z Microsoft Edge, który usuwał sprzeczne zasady dla przeglądarki. Działo się tak, gdy ustawiłeś MDMWinsOverGPFlag w dzierżawie Microsoft Intune, a Intune wykryło konflikt zasad.
 • Rozwiązano problem wpływający na usługę Azure Active Directory (Azure AD). Użycie pakietu aprowizacji do aprowizacji zbiorczej kończyło się niepowodzeniem.
 • Rozwiązano problem z określoną aplikacją do odtwarzania strumieniowego. Problem polegał na zatrzymaniu odtwarzania wideo po odtworzeniu reklamy w aplikacji.
 • Rozwiązano problem z MSInfo.exe. Nie zgłaszał on prawidłowo statusu wymuszenia zasady w Windows Defender Application Control (WDAC).
 • Rozwiązano problemy z dostępnością, wpływające na Narratora na stronie głównej Ustawień.
 • Rozwiązano problem z Local Security Authority Subsystem Service (LSASS), który mógł przestać odpowiadać po uruchomieniu Sysprep na urządzeniu połączonym z domeną.
 • Rozwiązano problem z maszynami wirtualnymi (VM), które przestawały odpowiadać po dodaniu nowego dysku do puli pamięci w scenariuszach elastycznego udostępniania.