Windows 10 21H2 z poprawkami w Release Preview Channel (build 19044.1679)

Windows 10 21H2 z poprawkami w Release Preview Channel (build 19044.1679)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 4/19/2022, 1:22 PM

Liczba odsłon: 2263

Pod koniec świątecznego tygodnia Windows 10 i 11 otrzymały aktualizacje w kanale Release Preview. Zawarte w nich zmiany wkrótce powinny trafić do wydań Public Release. Jak to bywa w przypadku aktualizacji z drugiej połowy miesiąca, zawartość stanowią poprawki niezwiązane z bezpieczeństwem. Zmiany w Jedenastce znajdziecie w poprzednim artykule. Teraz sprawdzimy, co nowego w Dziesiątce.

Windows 10 21H2: zmiany w aktualizacji KB5011831 (Build 19044.1679)

 • Dodano ulepszenia dla obsługi składnika Secure Boot w Windows.
 • Zmieniono czas (timeout) na rejestrację Azure Active Directory (Azure AD) z 60 minut na 90 minut dla scenariuszy Autopilota z dołączeniem do Azure AD. Rozwiązano też problem z wyjątkiem w timeoucie.
 • Rozwiązano problem z zamykaniem sesji pulpitu zdalnego lub brakiem odpowiedzi przy ponownym łączeniu podczas oczekiwania na sethc.exe.
 • Rozwiązano problem, który opóźniał rozruch OS o blisko 40 minut.
 • Rozwiązano problem z nieprawidłowym zwracaniem Execution Policy z rejestru.
 • Rozwiązano problem z IE, który przestawał działać po skopiowaniu i wklejeniu tekstu, używając IME.
 • Rozwiązano problem z czarnym ekranem przy logowaniu bądź wylogowywaniu.
 • Rozwiązano problem z uwierzytelnianiem Kerberos. Błąd to "0xc0030009 (RPC_NT_NULL_REF_POINTER".
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający zmianę hasła, które już wygasło, podczas logowania na urządzenie.
 • Rozwiązano problem z zaprzestaniem działania Windowsa po zaaplikowaniu zasady Windows Defender Application Control (WDAC), która wymaga ponownego uruchomienia.
 • Rozwiązano problem z niepowodzeniem kopiowania fragmentu bezpieczeństwa Zasady grupy na urządzenie.
 • Rozwiązano problem z kodem Key Distribution Center (KDC) nieprawidłowo zwracającym wiadomość błędu “KDC_ERR_TGT_REVOKED” przy zamykaniu kontrolera domeny.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający procesorowi graficznemu (GPU) balansowanie zasobów poprzez Pulpit zdalny.
 • Rozwiązano problem z uniemożliwiający tworzenie instancji Microsoft RDP Client Control w wersji 11 i nowszych w oknie dialogowym Microsoft Foundation Class (MFC).
 • Rozwiązano problem z utratą fokusa na pliku OneDrive po zmianie jego nazwy i naciśnięciu Enter.
 • Rozwiązano problem z panelem "Wiadomości i zainteresowania", który pojawiał się bez klikania go czy najeżdżania myszą.
 • Rozwiązano problem występujący podczas używania narzędzia Netdom.exe lub przystawki Active Directory Domains and Trusts do wyświetlania lub modyfikowania routingu sufiksów nazw. Te procedury mogły nie zakończyć się powodzeniem. Wiadomość błędu to "Insufficient system resources exist to complete the requested service".
 • Rozwiązano problem z niewłaściwym wskaźnikiem trybu IME.
 • Rozwiązano problem z podstawowym kontrolerem domeny (PDC) domeny głównej, który generował zdarzenia ostrzeżeń i błędów w dzienniku systemu.
 • Rozwiązano problem, który wpływał na połączenie wielokanałowe SMB i mógł generować błąd 13A lub C2.
 • Rozwiązano problem z mapowaniem dysku sieciowego do udziału Server Message Block w wersji 1 (SMBv1). Po ponownym uruchomieniu systemu nie można było uzyskać dostępu do tego dysku sieciowego.
 • Rozwiązano problem, który powodował niepowodzenie ustawień hasła obiektu wirtualnego komputera (VCO) w zasobie nazwy sieci rozproszonej.
 • Rozwiązano problem z uszkodzeniem puli, gdy metoda czyszczenia Client-Side Caching (CSC) nie usuwa utworzonego zasobu.
 • Rozwiązano problem, który mógł powodować zablokowanie serwera, ponieważ pula niestronicowana rozrasta się i zużywa całą pamięć. Po ponownym uruchomieniu ten sam problem pojawiał się ponownie, gdy próbowano naprawić uszkodzenie.
 • Zmniejszono obciążenie rywalizacji o zasoby w scenariuszach z wysokimi operacjami wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS), w których wiele wątków rywalizuje na jednym pliku.