Tryb ćwiczeń w Microsoft Forms

Tryb ćwiczeń w Microsoft Forms

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 1/5/2024, 7:22 PM

Liczba odsłon: 219

Microsoft Forms otrzymał nowy tryb ćwiczeń, który ma usprawniać proces nauki uczniów. Oferuje on nowy sposób przeglądania, testowania i wzmacniania wiedzy. Tryb ćwiczeń jest dostępny tylko dla quizów. Możesz także wypróbować tryb ćwiczeń w tym szablonie.

W trybie ćwiczeń wyświetlane jest w danym czasie tylko jedno pytanie. Uczniowie otrzymają feedback po udzieleniu odpowiedzi. Zawiera on informację, czy odpowiedź jest poprawna, czy nie. Jeżeli uczeń udzieli błędnej odpowiedzi, otrzyma możliwość kolejnych prób, aż odpowie prawidłowo. Pozwala to uczyć się w trakcie rozwiązywania testu, a nie dopiero po zakończeniu.

Tryb ćwiczeń w Microsoft Forms

Niezależnie od poprawności odpowiedzi uczniowie otrzymają zachęcającą wiadomość, co ma zapewnić pozytywne doświadczenie ćwiczeń i umożliwić im naukę we własnym tempie. W przypadku niepoprawnej odpowiedzi mogą oni ponowić próbę, sprawdzić właściwą odpowiedź albo pominąć pytanie. Po zakończeniu quizzu uczestnik zobaczy podsumowanie wszystkich pytań i odpowiedzi wraz z informacją, na które odpowiedział poprawnie.

Aby wejść w tryb ćwiczeń w aplikacji Forms, kliknij ikonę "..." w prawym górnym rogu, a następnie "Ustawienia", gdzie możesz włączyć przełącznik "Tryb ćwiczeń".

Źródło: https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-forms-blog/practice-mode-is-now-available-in-microsoft-forms/ba-p/4022189