Pełne wsparcie dla hiperłączy w Windows Terminal Preview 1.5

Pełne wsparcie dla hiperłączy w Windows Terminal Preview 1.5

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 11/12/2020, 8:02 PM

Liczba odsłon: 2979

Windows Terminal powraca z nowym wydaniem poglądowym. Podczas gdy wydanie podstawowe przeszło na wersję 1.4, wydanie Preview jest już dostępne w wersji 1.5. Wśród nowości znajdziemy m.in. wspomniane pełne wsparcie dla hiperłączy, wsparcie dla emoji w ikonach profilowych, możliwość ustawienia tła pulpitu z obrazu tła Terminala, przycisk Wstecz, lepsze wyszukiwanie poleceń i nie tylko! Najciekawsze zmiany opisujemy poniżej.

Pełne wsparcie dla hiperłączy

W tym wydaniu poprawiono funkcjonalność hiperłączy, aby automatycznie wykrywała kliknięcia linków wewnątrz Terminala. Linki te są "klikalne" i otwierają się w domyślnej przeglądarce. Odpowiada za to skrót Ctrl + kliknięcie.

Windows Terminal

Wsparcie dla emoji w ikonach profilowych

Zawsze chcieliście ustawić emoji jako ikonę swojego profilu? No to wasz szczęśliwy dzień właśnie nadszedł. Aby to zrobić, w ustawieniach profilu należy ustawić "icon" dla emoji.

Windows Terminal

Tło pulpitu z obrazu tła Terminala

Chcesz mieć tło pulpitu takie samo jak tło Terminala? Nowe ustawienie pozwala je zmienić. Do ustawienia "backgroundImage" dodano "desktopWallpaper", które spowoduje ustawienie obrazu tła jako tła ekranu w Windows.

Przycisk Wstecz

Po wejściu do zagnieżdżonego menu można teraz powrócić do menu nadrzędnego bez konieczności opuszczania palety poleceń. Odpowiada za to właśnie przycisk Wstecz.

Windows Terminal

Pogrubione pasujące frazy wyszukiwania

Gdy wyszukujemy w palecie poleceń, wyniki zawierające wyszukiwaną frazę zostaną pogrubione, co ułatwi znalezienie odpowiedniego polecenia.

Windows Terminal

Nowy sposób na zmianę nazwy karty

Można teraz otworzyć pole tekstowe zmiany nazwy karty z użyciem akcji "openTabRenamer".

Windows Terminal

Inne zmiany w tym wydaniu

W tej wersji Terminala zostały też dodane inne ustawienia, m.in. aktualizacja "tab switchera", nowe tryby uruchamiania, wyłączanie animacji i dopasowywanie powiększenia paneli. Nie zabrakło też poprawek błędów.

Obie wersje Windows Terminala (zapoznawczą i ogólnodostępną) można pobierać bezpłatnie zarówno z Microsoft Store, jak też z GitHub.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia