ChatGPT dostępny w Azure jako usługa

ChatGPT dostępny w Azure jako usługa

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 3/9/2023, 9:00 PM

Liczba odsłon: 1272

Microsoft ogłosił dziś dostępność ChatGPT w wersji zapoznawczej w Azure OpenAI Service. Usługa ta pozwala aplikować najbardziej zaawansowane modele AI, w tym Dall-E 2, GPT-3.5 i Codex, a także inne duże modele językowe oparte na unikalnej mocy superkomputera w chmurze i korporacyjnych możliwościach Azure.

Od wprowadzenia ChatGPT w zeszłym roku widzimy szereg scenariuszy, w których może być użyty, takich jak podsumowywanie treści, generowanie sugerowanych kopii e-maili, a nawet pomaganie w pytaniach dotyczących programowania. Teraz, wraz z ChatGPT w wersji zapoznawczej w Azure OpenAI Service, deweloperzy mogą integrować niestandardowe doświadczenia napędzane przez AI bezpośrednio z ich własnymi aplikacjami, wliczając w to rozszerzanie istniejących botów, aby mogły obsługiwać nieoczekiwane pytania, podsumowywanie rozmów w call center, aby umożliwić szybsze rozwiązywanie problemów z obsługą klienta, tworzenie nowych tekstów reklam ze spersonalizowanymi ofertami, automatyzacja przetwarzania roszczeń i nie tylko. Usługi poznawcze [Azure Cognitive Services] można łączyć z Azure OpenAI w celu tworzenia atrakcyjnych scenariuszy użycia dla firm.
— Eric Boyd, CVP w AI Platform, Microsoft

Klienci i partnerzy mogą także tworzyć nowe, inteligentne aplikacje i rozwiązania, aby wyprzedzić konkurencję, korzystając z podejścia no-code w Azure OpenAI Studio. Oprócz oferowania personalizacji każdego modelu dostępnego w usłudze Azure OpenAI Studio zapewnia też unikalny interfejs do personalizowania ChatGPT i konfigurowania zachowania odpowiedzi zgodnie z polityką firmy.

Microsoft wymienia przykładowe zastosowania Azure OpenAI Service, takie jak:

  • Generowanie contentu: Automatyczne generowanie odpowiedzi na pytania klientów, generowanie spersonalizowanego UI dla twojej witryny.
  • Podsumowywanie: Podsumowanie konwersacji z obsługą klienta, podsumowanie dokumentów (np. raportów finansowych, artykułów analitycznych), podsumowanie trendów w mediach społecznościowych.
  • Generowanie kodu: Konwertowanie języka naturalnego do SQL (lub vice versa) dla danych telemetrycznych, konwertowanie języka naturalnego do zapytań do własnościowych modeli danych, tworzenie dokumentacji kodu.
  • Wyszukiwanie semantyczne: wyszukiwanie recenzji konkretnego produktu lub usługi, odkrywanie informacji i mining wiedzy.

Jak zacząć korzystać z ChatGPT w Azure OpenAI Service? Odpowiedzi znajdziecie w dokumentacji.