10 najważniejszych powodów użycia programu Visio 2003

10 najważniejszych powodów użycia programu Visio 2003

Autor: Microsoft

Opublikowano: 1/1/2005, 12:00 AM

Liczba odsłon: 8233

Program Visio 2003 może pomóc użytkownikom związanym zawodowo z biznesem i techniką w dokumentacji, projektowaniu oraz przekazywaniu złożonych procesów i systemów w sposób jasny i zrozumiały, co umożliwi efektywniejszą współpracę i skuteczniejsze działanie.

Dokumentowanie i analizowanie procesów biznesowych Dokumentowanie i analizowanie procesów biznesowych
Możliwość projektowania, dokumentowania oraz analizowania procesów biznesowych za pomocą szablonów i kształtów używanych w projektach zarządzania procesami biznesowymi (BPM), takich jak projekt inicjatyw ulepszenia kontroli jakości Six Sigma oraz dokumentacja ISO 9000.
Śledzenie komentarzy przez użytkowników Śledzenie komentarzy przez użytkowników
Używając trybu recenzji, można łatwo śledzić dodane przez innych komentarze, kształty oraz adnotacje cyfrowym atramentem.
Nowe sposoby współpracy Nowe sposoby współpracy
Możliwość publikowania diagramów programu Visio w obszarze roboczym programu Microsoft SharePoint™ Portal Server lub eksportowania diagramów przy użyciu formatu SVG albo funkcji zapisywania jako strony sieci Web.
Tworzenie adnotacji do diagramów w sposób naturalny na komputerach typu tablet Tworzenie adnotacji do diagramów w sposób naturalny na komputerach typu tablet|
Wbudowana obsługa komputerów typu tablet ułatwia nawigację, modyfikowanie oraz tworzenie adnotacji do diagramów poza miejscem pracy. Cyfrowy atrament może być używany do dodawania adnotacji do diagramów, a także do formatowania, skalowania i obracania informacji oraz do kojarzenia diagramów za pomocą atramentu. Cyfrowy atrament można konwertować na podstawowe figury geometryczne lub tekst.
Zdobywanie pomysłów za pomocą narzędzi burzy mózgów Zdobywanie pomysłów za pomocą narzędzi burzy mózgów
Nowe szablony programu Visio umożliwiają rejestrowanie i porządkowanie pomysłów z sesji burzy mózgów. Diagramy burzy mózgów można eksportować do programów Microsoft Word, Microsoft Excel albo formatu XML, aby szybko utworzyć inne pliki biznesowe.
Tworzenie kalendarzy z programu Outlook Tworzenie kalendarzy z programu Outlook
Kalendarz programu Microsoft Outlook® można konwertować na kalendarz programu Visio, który następnie może być formatowany i łatwo udostępniany.
Łatwiejsze tworzenie diagramów technicznych i korzystanie z nich Łatwiejsze tworzenie diagramów technicznych i korzystanie z nich
Program Visio 2003 pozwala korzystać z wielu ulepszeń narzędzi do tworzenia diagramów sieci Web, oprogramowania, sieci, inżynierii oraz baz danych.
Szybsze tworzenie i modyfikowanie diagramów Szybsze tworzenie i modyfikowanie diagramów
Liczne ulepszenia programu Visio 2003 zwiększają wydajność. Spośród wielu możliwości programu można wyróżnić obracanie kształtów bez konieczności przełączania się w specjalny tryb obracania, łatwe zaznaczanie i obracanie wielu kształtów jednocześnie oraz drukowanie wybranych części diagramów. Oprócz tego funkcja wyszukiwania kształtów jest teraz zawsze dostępna i umożliwia szybkie wyszukiwanie żądanych kształtów.
Tworzenie doskonałych i połączonych rozwiązań Tworzenie doskonałych i połączonych rozwiązań
Powiązanie programu Visio 2003 z rozwiązaniami wykorzystującymi zalety usług XML sieci Web i połączonego oprogramowania Microsoft .NET daje możliwość łączenia osób, informacji, systemów oraz urządzeń. Diagramy można łączyć z ważnymi informacjami biznesowymi, ułatwiając ich zrozumienie i umożliwiając bardziej zdecydowane działania.
Dostęp do ulepszonej pomocy dla innych ustawień regionalnych i języków Dostęp do ulepszonej pomocy dla innych ustawień regionalnych i języków
Program Visio 2003 jest teraz dostępny w dwóch nowych językach — polskim i czeskim — z łącznej liczby 17 dostępnych, włączając w to ulepszoną pomoc dla języków azjatyckich i tekstu dwukierunkowego.

Inne powody do uaktualnienia

Program Microsoft Visio 2000 i Visio 5.0 warto uaktualnić do wersji Visio 2003 z następujących powodów:
  • Możliwość dokładnego wyszukiwania żądanych kształtów. Za pomocą funkcji wyszukiwania kształtów można szybko lokalizować zarówno kształty zainstalowane na dysku twardym, jak i w kształty dostępne online. Interfejs wyszukiwania działa podobnie do wzornika programu Visio — wystarczy przeciągnąć żądany kształt na diagram.
  • Możliwość tworzenia diagramów projektów na podstawie istniejących danych. Na podstawie danych programu Microsoft Project można automatycznie tworzyć osie czasu i wykresy Gantta ułatwiające lepsze przekazywanie kluczowych punktów kontrolnych uczestnikom projektu.
  • Bardziej efektywne rozmieszczanie i obsługa programu Visio. Wykorzystując zalety technologii Instalatora Microsoft Windows® można uprościć rozmieszczanie i obsługę programu Visio w organizacji. Program Visio Professional 2003 wykrywa i naprawia brakujące lub uszkodzone pliki wymagane do uruchomienia tego programu, ułatwiając zapisywanie pracy, jeśli program nie odpowiada.  
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Artykuły

Wydarzenia