Menu kategorii
 • Zarządzanie kontaktami

  Zarządzanie kontaktami

   Adam Myszkowski
  Adam Myszkowski
  00:00
  05.03.2010
  10302 wyświetlenia

  Program Windows Live Mail byłby z pewnością kiepskim klientem pocztowym, gdyby nie pozwalał na korzystanie z bazy kontaktów. W niniejszym artykule zobaczymy, jak poradzić sobie z zarządzaniem naszymi kontaktami zarówno w trybie offline, jak i przy współpracy z usługą Windows Live w Internecie.

  Do bazy kontaktów możemy dostać się klikając w menu skrótów ikonę Kontakty. Otworzy się nowe okno, w którym będziemy mogli tworzyć, modyfikować i usuwać kontakty. Po pierwszym uruchomieniu nie znajdziemy zapewne tu wiele danych. W oknie po lewej stronie znajdziemy listę kategorii, w które będą pogrupowane nasze kontakty. Na razie istnieje tylko jedna pozycja – Wszystkie kontakty. Skorzystajmy z odnośnika Utwórz nową kategorię i dodajmy naszą pierwszą grupę kontaktów. Tworzenie kategorii możemy przeprowadzić także, gdy będziemy mieli wiele kontaktów – wtedy podczas dodawania kategorii będziemy mogli od razu przyporządkować do niej istniejące kontakty za pomocą tego samego okienka. Kontakty do już istniejących kategorii możemy najprościej dodać metodą przeciągnij i upuść. Wybieramy zatem dowolny kontakt z listy Wszystkie kontakty i przytrzymując lewy przycisk myszki przeciągamy go do wybranej kategorii.

  No dobrze, ale przecież nie mamy jeszcze żadnych kontaktów. Dodajmy więc pierwszy. Oczywiście używamy przycisku Nowy na pasku narzędzi. W nowym oknie otrzymujemy wiele pól do uzupełnienia. Oprócz danych teleadresowych będziemy mogli np. dodać adres dla programu Windows Live Messenger, co umożliwi przekazywanie szybkich wiadomości.

  Kontakty

  Przycisk Książki adresowe służy do szybkiego wyszukiwania kontaktów za pomocą podstawowych danych teleadresowych. Wyszukiwania możemy dokonać również poprzez okienko Znajdź kontakt poniżej paska narzędzi. W tym drugim wypadku nie będziemy jednak mieli dostępu do żadnych opcji zawężania wyników wyszukiwania.

  Funkcja Kontakty potrafi współpracować naturalnie z wersją online usługi Windows Live Mail. Po zalogowaniu się do usługi w programie Windows Live Mail (przycisk Zarejestruj), kontakty będą synchronizowane w obie strony, co pozwoli zaoszczędzić czas przy korzystaniu z usługi. Oprócz tego, możemy także eksportować i importować książki adresowe do wielu formatów. Funkcja ta znajduje się w menu Plik pod pozycjami Importuj oraz Eksportuj.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Windows Live Mail w Windows 7