Menu kategorii
 • Zamykanie systemu z menu kontekstowego

  Zamykanie systemu z menu kontekstowego

   Adam Myszkowski
  Adam Myszkowski
  00:00
  18.12.2013
  10816 wyświetleń

  Na łamach naszego serwisu pojawiły się już sposoby na łatwiejszy dostęp do akcji zamykania systemu. Oprócz standardowego dostępu z paska Charms mamy do wyboru ikony w menu Start, czy na pulpicie. Tym razem nasza propozycja to dodanie nowej pozycji do menu kontekstowego wybieranego prawym przyciskiem myszy na klasycznym pulpicie.

  Aby utworzyć takie menu najprościej będzie utworzyć nowy plik tekstowy i w notatniku dodać do niego następującą treść:

  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Turn Off Options]
  "MUIVerb"="Wyłączanie systemu"
  "SubCommands"="lock;logoff;switch;sleep;hibernate;restart;shutdown;hybridshutdown"
  "Icon"="shell32.dll,215"
  "Position"="bottom"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\lock]
  @="Zablokuj"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\lock\command]
  @="Rundll32 User32.dll,LockWorkStation"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\logoff]
  @="Wyloguj"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\logoff\command]
  @="Shutdown -l"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\switch]
  @="Zmień Użytkownika"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\switch\command]
  @="tsdiscon.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\sleep]
  @="Uśpij"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\sleep\command]
  @="rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Sleep"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\hibernate]
  @="Hibernacja"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\hibernate\command]
  @="Shutdown -h"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\restart]
  @="Uruchom Ponownie"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\restart\command]
  @="Shutdown -r -f -t 00"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\shutdown]
  @="Zamknij"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\shutdown\command]
  @="Shutdown -s -f -t 00"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\hybridshutdown]
  @="Zamknij hybrydowo"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\hybridshutdown\command]
  @="Shutdown -s -f -t 00 -hybrid"

  Oczywiście możemy dowolnie nazwać poszczególne pozycje w menu, jak i samą jego nazwę poprzez edytowanie wartości w cudzysłowach. Po skopiowaniu treści zapisujemy go pod dowolną nazwą a następnie zmieniamy ją na zamykanie.reg, zwracając uwagę na to, aby nie zostawić rozszerzenia .txt na końcu nazwy. Pozostaje już tylko dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na utworzonym pliku i potwierdzić chęć dodania pozycji do rejestru.

  Na wypadek gdyby ta opcja nam się nie spodobała, podajemy też sposób na usunięcie utworzonego wcześniej menu. Postępujemy analogicznie, jak w przypadku jego tworzenia, lecz tym razem w treści wklejamy następującą treść:

  Windows Registry Editor Version 5.00

  [-HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Turn Off Options]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\lock]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\logoff]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\switch]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\sleep]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\hibernate]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\restart]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\shutdown]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\hybridshutdown]


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Cenne wskazówki