Windows 10 Insider Preview z nową kompilacją 17672 (RS5)

Windows 10 Insider Preview z nową kompilacją 17672 (RS5)

 Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski
19:33
16.05.2018
2537 wyświetleń

Witajcie, Insiderzy! Dziś ukazała się nowa kompilacja Windows 10 Insider Preview (Redstone 5) o numerze 17672. Podobnie jak w poprzednich wydaniach jest ona dostępna dla wszystkich w Fast Ring, jak również dla tych, którzy wybrali wcześniej opcję Skip Ahead. Zmiany obejmują kwestię zabezpieczeń (Windows Security Center) oraz listę poprawek i usprawnień, w tym kilku dla Microsoft Edge. Szczegółowo zawartość omawiamy poniżej.

Windows 10 Insider Preview (Redstone 5) build 17672

Lista zmian w kompilacji 17672 dla PC

Udoskonalenia w zakresie bezpieczeństwa: usługa Windows Security Center (WSC) wymaga teraz, by produkty antywirusowe uruchamiały się jako procesy chronione w rejestrze. Produkty, które jeszcze tego nie zaimplementowały, nie będą pojawiać się w interfejsie Windows Security, natomiast Windows Defender Antivirus będzie pozostawał włączony obok tych produktów.

W celach testowych mamy możliwość wyłączenia tego nowego zachowania w buildach Windows Insider, dodając klucz rejestru i uruchamiając ponownie urządzenie. Klucz powinien mieć następującą treść:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Feature
DisableAvCheck (DWORD) = 1

Gdy aktualizacja Redstone 5 będzie bliska wydania (Public Release) jesienią tego roku, klucz zostanie automatycznie usunięty.

Poprawki i inne zmiany w kompilacji 17672 dla PC

 • Rozwiązano problem z działaniem prawego przycisku myszy, by skopiować zaznaczony tekst w Microsoft Edge;
 • Rozwiązano problem z structuredquery.dll, w skutek którego część użytkowników doświadczała cyklicznego wysypywania się procesu explorer.exe;
 • Rozwiązano problem z rozpoznawaniem gestu wykonywanego dwoma palcami, by odrzucić wszystkie powiadomienia w Centrum akcji;
 • Rozwiązano problem z koreańskim IME, który czasem wprowadzał zdublowane znaki podczas pisania w polach tekstowych na niektórych stronach w Microsoft Edge;
 • Można teraz odświeżać panel książek w Microsoft Edge za pomocą gestu przyciągania;
 • Gdy przypinamy książki do obszaru Start z Microsoft Edge, zobaczymy teraz dynamiczny kafelek, który wskazuje na postęp w czytaniu, począwszy od okładki książki, kończąc na ostatnio czytanej stronie;
 • Gdy drukujemy PDF-y z Microsoft Edge, znajdziemy nową opcję, pozwalającą wybrać skalę wydruku (rzeczywisty rozmiar lub dopasowanie do strony);
 • Zaktualizowano funkcję Timeline - prócz wyświetlania określonej liczby dostępnych kart do przywrócenia wraz z konkretnymi aktywnościami Sets Timeline pozwala teraz przełączać się między nimi;
 • Poprawiono jakość dźwięku nagrywanego w klipach z gier za pomocą Paska gry (Win + G);
 • Poprawiono błąd, na skutek którego aplikacje czasami nie maksymalizowały się do górnej krawędzi ekranu;
 • Poprawiono błąd, na skutek którego niektóre urządzenia nie mogły wybudzić się z uśpienia w ostatnich dwóch kompilacjach (pokazywany był tylko czarny ekran);
 • Gdy najedziemy wskaźnikiem myszy na ikonę liścia w kolumnie Stan w Menedżerze zadań, zobaczymy etykietę pomocniczą, która wyjaśnia znaczenie tej ikony - ta aplikacja jest wstrzymanym procesem, by poprawić wydajność systemu;
 • Dalsze usprawnienia związane z Bluetooth: prócz wyświetlania poziomu baterii urządzeń Bluetooth w Ustawieniach (dla wspieranych urządzeń) Windows będzie teraz wyświetlał powiadomienia, jeśli stan baterii któregoś z nich będzie niski;
 • Jeśli korzystacie z Podsystemu Windows dla systemu Linux, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy z przytrzymanym Shiftem pustego pola w Eksploratorze plików zobaczymy nową opcję "Open Linux Shell here";
 • Microsoft Edge oraz Internet Explorer 11 otrzymały wsparcie (Preview) dla same-site cookies. Dużo więcej na ten temat piszemy tutaj.

Znane błędy i problemy w kompilacji 17672 dla PC

 • Gdy w tej kompilacji dokonamy pierwszej konfiguracji (OOBE) zestawu Windows Mixed Reality, wyświetlany przez niego obraz będzie czarny, a ekskluzywne aplikacje nie będą rozpoznawać kontrolerów ruchu. Insiderzy, którym zależy na WMR, powinni na razie wstrzymać się z pobieraniem nowych kompilacji;
 • Narrator czyta dodatkowy (zbędny) tekst po użyciu kombinacji Alt + Tab;
 • Gdy w tej kompilacji dokonamy konfiguracji zestawu Windows Mixed Reality, wyświetlany przez niego obraz będzie czarny, dopóki nie odłączymy i ponownie nie podłączymy zestawu do PC.
 • Microsoft nadal pracuje nad wsparciem dla ciemnej kompozycji w Eksploratorze plików i oknach dialogowych Otwórz i Zapisz jako. W tej kompilacji zobaczyć mamy parę usprawnień, ale wciąż jest trochę to zrobienia;
 • Insiderzy, używający Pulpitu zdalnego, projektujący ekran lub posiadający wiele monitorów, mogą doświadczyć zawieszania się procesu explorer.exe i Microsoft Edge.

Znane problemy z Sets i Office w kompilacji 17672 dla PC

 • Doświadczenie użytkownika Sets dla aplikacji Win32 nie jest ukończone. Będzie ono dopracowywane w oparciu o feedback;
 • Górna część okien niektórych aplikacji desktopowych Win32 może pojawiać się nieco poniżej paska kart, gdy te dodawane są w widoku zmaksymalizowanym. By rozwiązać problem, należy zmniejszyć okno i ponownie je zmaksymalizować;
 • Zamknięcie jednej karty może czasem zminimalizować cały Set;
 • Ustawianie okien obok siebie lub w sposób kaskadowy, w tym opcja "Wyświetl obok siebie" w Word, nie zadziałają dla nieaktywnych kart;
 • Okno Visual Basic Editor w Office działa obecnie jako karta, ale w przyszłości nie będzie;
 • Otwieranie dokumentu Office, gdy w tej samej aplikacji jest już otwarty inny dokument, może doprowadzić do niechcianego otwarcia ostatnio aktywnego dokumentu. Zdarza się to również, gdy zamkniemy skoroszyt w Excelu, gdy otwarte są inne skoroszyty;
 • Pliki lokalne i pliki w chmurach innych niż Microsoftu nie będą automatycznie przywracane i nie pojawi się żaden komunikat błędu, który zaalarmuje o tym użytkownika.


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/05/16/announcing-windows-10-insider-preview-build-17672/

Polecamy również w kategorii Windows Insider