Menu kategorii
 • Tabela pomagająca zamieniać nazwy Usług w Windows XP

  Tabela pomagająca zamieniać nazwy Usług w Windows XP

   Paweł Wujczyk
  Paweł Wujczyk
  00:00
  18.05.2006
  34836 wyświetleń
  Nazwa wyświetlana Nazwa Usługi Plik wykonywalny
  Aktualizacje automatyczne Wuauserv Svchost.exe
  Aplikacja systemowa modelu COM+ COMSysApp Dllhost.exe
  Bufor wydruku Spooler Spoolsv.exe
  ClipBook ClipSrv Clipsrv.exe
  DDE sieci NetDDE Netdde.exe
  Distributed Transaction MSDTC Msdtc.exe
  Dostęp do urządzeń interfejsu HidServ Svchost.exe
  DSDM DDE sieci NetDDEdsdm Netdde.exe
  Dziennik zdarzeń Eventlog Services.exe
  Dzienniki wydajności i alerty SysmonLog Smlogsvc.exe
  Fax Fax Fxssvc.exe
  Harmonogram zadań Schedule Svchost.exe
  Host uniwersalnego urządzenia Plug and Play upnphost Svchost.exe
  Instalator Windows MSIServer Msiexec.exe
  Instrumentacja zarządzania Windows winmgmt Svchost.exe
  Karta inteligentna ScardSvr Scardsvr.exe
  Karta wydajności WMI WmiApSrvWmi Wmiapsrv.exe
  Klient DHCP Dhcp Svchost.exe
  Klient DNS Dnscache Svchost.exe
  Klient śledzenia łączy rozproszonych TrkWks Svchost.exe
  Kompozycje Themes Svchost.exe
  Konfiguracja zerowej sieci WZCSVC Svchost.exe
  Kopiowanie woluminów w tle VSS Vssvc.exe
  Logowanie do sieci Netlogon Lsass.exe
  Logowanie pomocnicze seclogon Svchost.exe
  Lokalizator usługi zdalnego wywołania procedury (RPC) RpcLocator Locator.exe
  Magazyn chroniony ProtectedStorage Lsass.exe
  Magazyn wymienny NtmsSvc Svchost.exe
  Menedżer autopołączenia dostępu zdalnego RasAuto Svchost.exe
  Menedżer dysków logicznych dmserver Svchost.exe
  Menedżer kont zabezpieczeń SamSs Lsass.exe
  Menedżer narzędzi UtilMan Utilman.exe
  Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny RasMan Svchost.exe
  Menedżer przekazywania uploadmgr Svchost.exe
  Menedżer sesji pomocy pulpitu zdalnego RDSessMgr Sessmgr.exe
  MS Software Shadow Copy Provider SwPrv Dllhost.exe
  NetMeeting Remote Desktop Sharing mnmsrvc Mnmsrvc.exe
  Numer seryjny nośnika przenośnego WmdmPmSp Svchost.exe
  Plug and Play PlugandPlay Services.exe
  Połączenia sieciowe Netman Svchost.exe
  Pomoc i obsługa techniczna Helpsvc Svchost.exe
  Pomoc TCP/IP NetBIOS LmHosts Svchost.exe
  Pomocnik karty inteligentnej SCardDvr Scardsvr.exe
  Posłaniec Messenger Svchost.exe
  Przeglądarka komputera Browser Svchost.exe
  QoS RSVP RSVP Rsvp.exe
  Rejestr zdalny RemoteRegistry Svchost.exe
  Ruting i dostęp zdalny RemoteAccess Svchost.exe
  Rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NLA) Nla Svchost.exe
  Rozszerzenia sterownika Instrumentacji zarządzania Windows Wmi Svchost.exe
  Serwer lanmanserver Svchost.exe
  Stacja robocza lanmanworkstation Svchost.exe
  System zdarzeń COM+ EventSystem Svchost.exe
  Telefonia TapiSrv Svchost.exe
  Telnet TIntSvr Tlntsvr.exe
  Urządzenie alarmowe Alerter Svchost.exe
  Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych dmadmin Dmadmin.exe
  Usługa bramy warstwy aplikacji ALG Alg.exe
  Usługa COM nagrywania dysków CD IMAPI ImapiService Imapi.exe
  Usługa Czas systemu Windows W32Time Svchost.exe
  Usługa indeksowania cisvc Cisvc.exe
  Usługa inteligentnego transferu w tle BITS Svchost.exe
  Usługa NT LM Security Support Provider NtLmSsp Lsass.exe
  Usługa odnajdywania SSDP SSDPSSD Svchost.exe
  Usługa przywracania systemu Srservice Svchost.exe
  Usługa raportowania błędów ERSvc Svchost.exe
  Usługi IPSEC PolicyAgent Lsass.exe
  Usługi kryptograficzne CryptSvc Svchost.exe
  Usługi terminalowe TermService Svchost.exe
  WebClient WebClient Svchost.exe
  Windows Audio AudioSrv Svchost.exe
  Windows Image Acquisition (WIA) Stisvc Svchost.exe
  Wykrywanie sprzętu powłoki ShellHWDetection Svchost.exe
  Zapora połączenia internetowego, Udostępnianie połączenia internetowego SharedAccess Svchost.exe
  Zarządzanie aplikacjami AppMgmt Svchost.exe
  Zasilacz awaryjny (UPS) UPS Ups.exe
  Zawiadomienie o zdarzeniu systemowym SENS Svchost.exe
  Zdalne wywoływanie procedur (RPC) RpcSs Svchost.exe
  Zgodność szybkiego przełączania użytkowników FastUserSwitchingCompatibility Svchost.exe


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Usługi w Windows XP