Menu kategorii
 • Specyficzne błędy w Windows XP Professional

  Specyficzne błędy w Windows XP Professional

   Microsoft
  Microsoft
  00:00
  07.04.2006
  5784 wyświetlenia

  W przypadku niektórych błędów krytycznych pojawia się informacja opisująca błąd, np. „DATA_BUS_ERROR”, co pomaga wybrać właściwy sposób jego usunięcia. Niniejsza sekcja opisuje sposoby radzenia sobie z nietypowymi błędami krytycznymi, w zależności od ich charakteru.

  UWAGA
  Poniższe informacje mogą być wykorzystane wyłącznie przez zaawansowanych użytkowników.

  TABELA 1  Błędy oprogramowania i sterowników
  Numer błędu Opis
  0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
  0X000000D1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
  0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
  0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
  0X0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
  0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
  0x0000009F DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
  0XC000021A STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
  0XC0000221 STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH

  Uwaga: Błędy oznaczone jako 0x0000001E, 0x0000000A, oraz 0x0000007B mogą być spowodowane również przez ogólne wady sprzętu.

  Usuwanie błędów krytycznych oprogramowania i sterowników

  1. Sprawdź, czy sterownik wymieniony w zgłoszeniu błędu jest podpisany i posiada certyfikat Windows Hardware Quality Labs (WHQL). Uruchom Sigverif.exe, by sprawdzić obecność nie sygnowanych sterowników.
  2. Spróbuj zamienić sterownik wymieniony w zgłoszeniu błędu na dobrą kopię z nośnika instalacyjnego, lub na uaktualnioną wersję dostarczoną przez producenta.
  3. Dezaktywuj sterownik wymieniony w zgłoszeniu o błędzie krytycznym, lub wszelkie nowo zainstalowane sterowniki.
  4. Jeśli korzystasz ze sterownika video, który nie był dostarczony wraz z Windows XP Professional, spróbuj przełączyć się na standardowy sterownik VGA lub na zgodny sterownik oferowany z Windows XP.
  5. Zdeinstaluj wszelkie programy korzystające ze sterowników filtrujących (np. programy antywirusowe, defragmentacji dysku, zdalnego sterowania, firewall, lub kopiujące)
  6. Uruchom Konsola odzyskiwania, i pozwól, by system sam usunął wychwycone błędy.
   Aby uzyskać więcej informacji na temat Konsola odzyskiwania, sprawdź Back Up and Recover Your Information w witrynie Microsoftu, lub Pomoc i Obsługa Techniczna.
  7. Jeśli błąd pojawił się zaraz po dodaniu RAM, może być uszkodzony plik stronicowania albo nowa pamięć RAM jest niekompatybilna lub zawiera błędy. W takim wypadku usuń plik Pagefile.sys i wróć do oryginalnej konfiguracji RAM.
  TABELA 2 Błędy plików systemowych
  Numer błędu Opis
  0x00000023 FAT_FILE_SYSTEM
  0x00000024 NTFS_FILE_SYSTEM

  Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronach General Stop Errors witryny firmy Microsoft. Jeśli błąd pozostaje, wykonaj następujące działania.

  Usuwanie błędów krytycznych w plikach systemowych

  1. Jeśli korzystasz z adaptera SCSI (interfejs małych systemów komputerowych), musisz zwrócić się do swojego dostawcy sprzętu w celu uzyskania najnowszej wersji sterownika Windows XP Professional; dezaktywować synchroniczne uzgadnianie dla urządzenia SCSI; sprawdzić, czy łańcuch SCSI jest poprawnie zakończony; oraz sprawdzić identyfikatory SCSI dla poszczególnych urządzeń. Jeśli masz problemy z realizacją któregokolwiek z tych działań, skorzystaj z instrukcji do adaptera SCSI.
  2. Jeśli używasz urządzeń IDE (elektronika układów inteligentnych), przyjmij zintegrowany na płycie port IDE jako Primary (only). Zaznacz ustawienia Master/Slave/Only dla urządzeń IDE. Usuń wszystkie urządzenia IDE z wyjątkiem dysku twardego. Jeśli masz problemy z tymi działaniami, skorzystaj ze swojej instrukcji sprzętowej.
  3. Dezaktywuj lub deinstaluj wszelkie programy używające sterowników filtrujących (np. programy antywirusowe, defragmentacji dysku, zdalnego sterowania, kopiowania czy firewall).
  4. Uruchom Chkdsk /f aby sprawdzić, czy system plików jest w porządku. Jeśli Windows XP Professional nie może uruchomić Chkdsk, przenieś napęd do innego komputera z Windows XP Professional, i wykonaj polecenie Chkdsk na tym komputerze.
  TABELA 3 Błędy sprzętowe 
  Numer błędu Opis
  0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
  0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
  0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
  0x0000007F UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
  0xC0000218 UNKNOWN_HARD_ERROR

  UWAGA: Błędy krytyczne o symbolach 0x0000001E, 0x0000000A, oraz 0x0000007B mogą być wywołane 6także przez oprogramowanie oraz sterowniki urządzeń.

  Postępuj zgodnie z zaleceniami przedstawionymi wcześniej w sekcji Typowe błędy krytyczne. Jeśli błąd nie zostanie usunięty, spróbuj następujących działań.

  Usuwanie błędów krytycznych wywołanych przez sprzęt

  1. Upewnij się, czy wszystkie twoje urządzenia posiadają sterowniki z podpisem i certyfikatem Windows Hardware Quality Labs (WHQL). Uruchom Sigverif.exe ,by wykryć niepodpisane sterowniki.
  2. Sprawdź, czy producent twojego sprzętu oferuje uaktualnienia sterowników, które mogą mieć zastosowanie w twoim przypadku.
  3. Przeprowadź uaktualnienie wszelkich programów, które używają sterowników filtrujacych (np. programy antywirusowe, defragmentacji dysku, zdalnego sterowania, kopiowania czy firewall).
  4. Deinstaluj wszystkie mniej ważne urządzenia i programy, by ułatwić wyizolowanie obiektu, który może być przyczyną błędu.
  5. Zainstaluj Windows XP w nowym folderze. Dodaj sterowniki i kolejno je uruchamiaj, by wyizolować problematyczny sterownik.
  6. Uruchom Konsola odzyskiwania, i pozwól, by system sam wyeliminował napotkane błędy.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Artykuły "how-to"