Menu kategorii
 • Przegląd opcji ułatwiania dostępu

  Przegląd opcji ułatwiania dostępu

   Radosław Domański
  Radosław Domański
  00:00
  18.04.2008
  7163 wyświetlenia

  System operacyjny Windows Vista posiada rozszerzone funkcje ułatwiające korzystanie z komputera. Udogodnienie to pozwala wykonywać pracę szybciej i łatwiej, w momencie kiedy jest to niemożliwe do zrobienia w normalnych warunkach. Dodatkowymi atutami są również narzędzia, które umożliwiają obsługę systemu osobom niepełnosprawnym, jak i użytkownikom w podeszłym wieku lub wadami wzroku. Nie zapomnijmy także o aspektach bezpieczeństwa, wynikających z używania opcji ułatwiania dostępu.

  Centrum ułatwiania dostępu znajduje się w Panelu sterowania. Możemy przejść tam z poziomu zwykłego użytkownika, ponieważ wszystkie dokonywane ustawienia, odnoszą się tylko do konta, z którego zostały wprowadzone. W ten sposób, każda osoba ma możliwość skonfigurowania opcji w taki sposób, aby były one jak najlepsze, bez obawy, że będą przeszkadzały innym.

  Lupa

  Narzędzie lupa pozwala na powiększenie wyświetlania wybranego pola ekranu bez konieczności zmiany rozdzielczości w systemie operacyjnym. Jest to niewątpliwie zaleta, ponieważ jak wiemy, zmniejszenie rozdzielczości, spowoduje, iż na ekranie komputera zmieści się mniej informacji. Praca w takich warunkach staje się uciążliwa i mało efektywna. Osoby z problemami wzroku, mogą używać lupy dla polepszenia warunków korzystania ze stacji roboczej. Kolejnym przykładem, w którym posłużymy się tym narzędziem, jest przypadek, kiedy chcemy, aby wyświetlane informacje, były widoczne z większej odległości. Wystarczy użyć odpowiedniej konfiguracji i problem zostanie rozwiązany.

  Omawianą funkcję uruchomimy poprzez kliknięcie pola Uruchom lupę, w głównym oknie Centrum ułatwień dostępu. Standardowo, włączy się ona w górnej części pulpitu z dwukrotnym powiększeniem. Współczynnik skali w każdym momencie możemy ustawić do własnych potrzeb. Wystarczy wybrać odpowiednią wartość z rozwijanego menu. Ciekawą funkcją jest zmiana koloru wyświetlanego obrazu. Wystarczy zaznaczyć pole Odwróć kolory. W przypadku kiedy standardowe ulokowanie programu nie spełnia stawianych wymagań, wybieramy inne z menu Pozycja dokowania lub w ogóle rezygnujemy z wcześniej ustalonych miejsc i ustawiamy lupę niestandardowo, poprzez odznaczenie pola Dokowana.

  Opcja śledzenie pozwala na dokładniejszą konfigurację, wpływającą na zachowywanie się lupy i sposób wyświetlanego obrazu.

  @STRONA@

  Klawiatura programowa

  Program ten daje możliwość uniknięcia problemów związanych z uszkodzeniem klawiatury sprzętowej lub braku niektórych przycisków. Klawiatura programowa uruchamiana jest w postaci graficznego odpowiednika, w której klawisze standardowo wybiera się myszką. Z tej funkcji często korzystają użytkownicy szczególnie dbający o bezpieczeństwo przesyłanych ciągów znaków przez sieć. Dzieje się tak, ponieważ w przypadku, gdy komputer jest podatny na działanie programu wychwytującego wszystkie znaki, wpisywane ze sprzętowej klawiatury (sniffing), użycie programu z centrum ułatwień dostępu rozwiązuje ten problem.

  W menu Klawiatura konfigurujemy typ, na jakim chcemy pracować. Wybieramy Klawiaturę rozszerzoną lub Klawiaturę standardową. Pierwsza z wymienionych posiada tak zwaną klawiaturę numeryczną i klawisze nawigacyjne, natomiast druga, tak owych nie ma. Z tego samego menu wybieramy także wygląd, to jest: Układ regularny albo Układ blokowy. Ostatnią dostępną opcją, w ramach omawianej sekcji, jest ustalenie ilości klawiszy w klawiaturze.

  W menu Ustawienia, godne szerszego opisania są dwie dostępne funkcje. Wybór Tryb wpisywania uruchomi nowe okienko konfiguracji. Jak sama nazwa wskazuje, ustalamy, w jaki sposób program ma wpisywać odpowiednie litery. Zaznaczając Wybierz kliknięciem, każdorazowo będziemy musieli klikać na odpowiednie litery. Druga opcja, Wybierz aktywowaniem, pozwala najechać jedynie na odpowiedni klawisz kursorem myszki, a po opłynięciu wskazanego czasu w menu, klawisz zostanie wciśnięty. Klawiatura programowa posiada nawet funkcję wyboru odpowiedniego klawisza, poprzez użycie joysticka. Aktywacji dokonujemy włączając opcję Wybierz joystickiem lub klawiszem.

  Omawiany program, posiada dodatkowo funkcję, zmiany czcionki, stylu oraz rozmiaru. Wszystko ustawiamy w oknie, wywołującym się po wykonaniu odpowiednich sekwencji ruchów. Z menu Ustawienia przechodzimy do Czcionka.

  Narrator

  Narzędzie to, w sposób głosowy, informuje o czynnościach wykonywanych przez użytkownika. Każdorazowe naciśnięcie klawisza powoduje odegranie dźwięku, odpowiadające danej literze. Dodatkowo, program ten, zgłasza informacje systemowe. Osoba niewidoma, korzystając z tej funkcji, dostarczanej wraz z system Windows Vista, ma możliwość wykonywania szeregu czynności. Napisanie tekstu w edytorze, czy nawigacja, nie sprawia juz takiego kłopotu. Narratora systemowego uruchamiamy wybierając z głównego okna, pole Uruchom Narratora. Główne ustawienia narratora zezwalają na podstawową konfigurację narzędzia, jak ma się zachowywać w różnych przypadkach oraz na jakie czynności użytkownika ma reagować. Przechodząc do ustawienia głosu konfigurujemy, w jakim języku program ma mówić. Następnie ustawiamy szybkość, głośność i wysokość narratora z 10 stopniowej skali. Po dokonanych zmianach, akceptujemy klawiszem OK.

  Pozostałe udogodnienia

  Duży kontrast

  Wybierając Konfiguruj duży kontrast przechodzimy do okna ustawień. Zaznaczając odpowiednie pole, a następnie użycie sekwencji klawiszy [Alt + lewy Shift + Print Screen] wywołujemy zmianę kontrastu wyświetlania pulpitu. Staje się to pomocne między innymi w momentach, gdy przebywamy w bardzo nasłonecznionym pomieszczeniu i nie możemy w sposób efektowny odczytać informacji znajdujących sie na monitorze komputera. Innym przypadkiem, w którym posłużymy się dużym kontrastem, to próba lepszego wyświetlania niektórych obrazów.

  Komputer bez ekranu

  Funkcja Używaj komputera bez ekranu to narzędzie adresowane głównie dla osób niewidomym i z poważnymi wadami wzroku. Użytkownik może ustawić, aby narrator odczytywał tekst znajdujący się na ekranie oraz odsłuchiwanie nagrań wideo z czynności wykonywanych w systemie operacyjnym. Zaznaczając opcję Wyłącz wszystkie niepotrzebne animacje zwiększamy wydajność systemu, ponieważ i tak nic nie wprowadzające, w tym przypadku, do użytkowania animacje są zupełnie niepotrzebne. Z rozwijanego menu, określamy czas, przez jaki ma być wyświetlane okno dialogowe systemu.

  Używanie komputera bez myszy lub klawiatury

  Zawsze może się przytrafić, że sprzętowa myszka albo klawiatura odmówią posłuszeństwa. W takim przypadku wystarczy skorzystać z dostępnych narzędzi ułatwiających pracę z komputerem. Z okna głównego przechodzimy do funkcji Używaj komputera bez myszy lub klawiatury. Zaznaczamy pole Użyj klawiatury programowej, które odpowiedzialne jest za to, że klawiatura graficzna będzie zawsze dostępna, a odpowiednie klawisze, będziemy wybierać za pomocą myszki. Innym pomocnym programem jest rozpoznawanie mowy. Użytkownik ma możliwość komunikowania się z komputerem i wydawania mu rozkazów poprzez wypowiedzenie odpowiednich sekwencji słów do mikrofonu. System operacyjny przetwarza wprowadzony dźwięk i sprawdza czy posiada przypisane pod nie zadanie. Aby skonfigurować rozpoznawanie mowy klikamy tekst odnośnikowy Użyj rozpoznawania mowy.

  @STRONA@

  Korzystanie z myszy

  Ułatw korzystanie z myszy to miejsce, w którym z łatwością skonfigurujemy funkcje pomagające używanie myszy. Przejdźmy do okna ustawień. Mamy do wyboru szereg rozmiarów i kolorów w jakim wyświetlany będzie kursor. Wystarczy zaznaczyć żądaną opcję. Ciekawą funkcją jest sterowanie kursorem myszy za pomocą klawiatury. Zaznaczamy pole Włącz funkcję klawisze myszy i następnie przechodzimy do dalszej konfiguracji klikając Konfiguruj funkcję klawisze myszy. Przede wszystkim, aby korzystać z tego narzędzia zaznaczamy Włącz funkcję klawisze myszy. Od tego momentu klawiatura numeryczna posłuży nam jako myszka. Reszta konfiguracji to zachowanie się kursora w zależności od sytuacji.

  Korzystanie z klawiatury

  Klikamy na Ułatw korzystanie z klawiatury w celu przejścia do okna ustawień. Wszystkie dostępne opcje znajdują się w sekcji Ułatw wpisywanie. Zaznaczamy pole Włącz funkcję Klawisze trwałe, a po zastosowaniu, wszystkie zadania systemowe, wywoływane przez jednoczesne naciśnięcie sekwencji klawiszy, będzie również dostępne po pojedynczym, kolejnym przyciskaniem odpowiednich przycisków. Narzędzie posiada także opcje Klawiszy przełączających i Filtru. Odpowiednio zaznaczamy, aby uzyskać efekt.

  Tekst i wizualne alternatywy dźwięku

  Po wejściu w okno Użyj tekstu lub wizualnych alternatyw dźwięków, możemy ustawić, w jaki sposób, system operacyjny ma powiadamiać użytkowników o błędach i innych czynnościach, nie używając przy tym dźwięków. Aby skorzystać z tego udogodnienia, należy najpierw włączyć umawianą funkcję, poprzez zaznaczenie pola przy Włącz powiadomienia wizualne dla dźwięków. W tym momencie, wszystkie ostrzeżenia dźwiękowe, będą zamieniane na wizualne. Do wyboru jest sposób, w jaki będą one uskuteczniane. Dodatkowo, możemy również dodać ostrzeżenia w formie tekstowej, poprzez zaznaczenie Włącz podpisy tekstowe dla dialogu mówionego.

  Koncentracja na zadaniach

  Przechodzimy do tego narzędzia wybierając z okna głównego Centrum ułatwień dostępu Ułatw koncentrację na zadaniach. W nowym oknie mamy możliwość ustawienia funkcji, które odwołują się do wykonywanych w systemie zadań. Wszystkie opcje zostały już omówione wcześniej.

  Logowanie

  Wszystkie funkcje i programy ułatwień dostępu dostępne są juz podczas logowania. Jednak, aby były one widoczne, należy w oknie głównym Centrum ułatwień dostępu przejść do okna nazywającego się Zmień ustawienia administracyjne, znajdujące się po lewej stronie. Zaznaczamy pole Zastosuj wszystkie ustawienia do pulpitu logowania. Od tego momentu, za każdym razem, kiedy będziemy chcieli skorzystać z wymienionych narzędzie, podczas próby wejścia do systemu operacyjnego Windows Vista, wystarczy nacisnąć przycisk z logo centrum, znajdujący się w lewym dolnym rogu. Ukaże się okienko, z którego wybierzemy wymagane programy.

  Łatwiejsze użytkowanie systemu

  Microsoft poprzez wprowadzenie narzędzi ułatwień dostępu w Windows Vista, wykonał krok w celu umożliwienia korzystania z komputera osobom niepełnosprawnym. Dodatkowym atutem jest łatwość w obsłudze i konfiguracji. Jednak programy, nie są adresowane jedynie tym użytkownikom. Jak pokazaliśmy w tym artykule, znajdują one również szereg zastosowań, wśród pozostałej części osób.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Centrum ułatwiania dostępu