Menu kategorii
 • Program InfoPath - często zadawane pytania

  Program InfoPath - często zadawane pytania

   Microsoft
  Microsoft
  00:00
  01.01.2005
  8901 wyświetlenie

  Poznaj odpowiedzi na typowe pytania dotyczące programu InfoPath 2003 — nowego produktu w pakiecie Microsoft Office System, służącego do gromadzenia informacji i zarządzania nimi.

  Co to jest InfoPath i do czego służy?
  InfoPath 2003 — nowy produkt pakietu Office System — jest zaawansowanym programem, który pozwala zespołom i organizacjom efektywnie gromadzić potrzebne im informacje w atrakcyjnych, dynamicznych formularzach. Zebrane informacje można z łatwością wykorzystywać ponownie w organizacjach i jej procesach biznesowych, dzięki temu że program InfoPath obsługuje standard przemysłowy Extensible Markup Language (czyli język XML), korzystając ze schematów definiowanych przez użytkownika. Obsługa języka XML umożliwia użytkownikom programu InfoPath udostępnianie informacji w organizacjach i ich procesach biznesowych, zapewniając większą skuteczność działalności gospodarczej.

  Co oferuje program InfoPath?
  Program InfoPath oferuje użytkownikom łatwość i wydajność tworzenia atrakcyjnych, elastycznych formularzy. Ponadto program ten udostępnia przyjazny interfejs na potrzeby wprowadzania informacji do formularzy. Kod XML powstaje w sposób niewidoczny dla użytkownika. Gotowe do użycia formularze przykładowe znajdują zastosowanie w typowych scenariuszach użycia.

  Dla kogo jest przeznaczony program InfoPath?
  Program InfoPath został opracowany z myślą o zespołach i organizacjach, które muszą gromadzić i wykorzystywać informacje, by móc wykonywać swoje zadania. Program InfoPath będzie wartościowym narzędziem pracy dla każdego biznesmena i informatyka oraz dla każdej organizacji potrzebującej wydajnego i elastycznego narzędzia do gromadzenia informacji, które zostaną zestandaryzowane, ocenione i zintegrowane z systemami serwerów organizacji.

  Dlaczego organizacje i zespoły powinny rozważyć korzystanie z programu InfoPath?
  Program InfoPath pomaga zespołom i organizacjom uzyskiwać na czas potrzebne im informacje, umożliwiające podejmowanie świadomych i skutecznych decyzji. Program InfoPath ułatwia:

  • Szybkie gromadzenie informacji i ocenianie ich pod kątem kryteriów organizacji (ogranicza to liczbę błędów i zapobiega konieczności powtórnego wykonywania działań, a ponadto gwarantuje użytkownikom szybszy dostęp do dokładniejszych informacji potrzebnych w pracy).
  • Gromadzenie informacji w plikach XML, zgodnie ze schematem zdefiniowanym przez użytkownika, dzięki czemu mogą one być wielokrotnie wykorzystywane i udostępniane we wszystkich procesach biznesowych i jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa.
  • Udostępnianie użytkownikom elastycznego sposobu gromadzenia informacji, który można dostosowywać do zmieniającej się sytuacji gospodarczej.
  • Pełne wykorzystywanie inwestycji w rozwiązania informatyczne oraz wiedzy w celu obniżenia kosztów wdrożenia programu InfoPath.
  Jakie są typowe sposoby wykorzystania programu InfoPath przez organizacje i zespoły?
  Program InfoPath można stosować w wielu różnych scenariuszach, dotyczących zarówno organizacji i grup roboczych, jak i dostawców bądź partnerów handlowych. Za pomocą programu InfoPath:
  • Kierownik oddziału mógłby zaprojektować i wprowadzić system oceny wydajności.
  • Przedsiębiorstwo mogłoby wprowadzić własny system kart kontrolnych i sprawozdawczości dotyczącej kosztów.
  • Kasa Chorych mogłaby utworzyć i wprowadzić własne formularze, a następnie zintegrować je ze swoim systemem baz danych i procesami gospodarczymi szpitali, które podpisały kontrakt.
  • Zespół (lub grupa robocza) mógłby przesyłać swoje tygodniowe sprawozdania.
  W jaki sposób program InfoPath dopasowuje się do pozostałych produktów pakietu Office?
  Pakiet Office to zestaw programów, które użytkownicy mogą wybierać tak, aby najlepiej zaspokajały ich potrzeby biznesowe. Program InfoPath może służyć jako interfejs procesów biznesowych ułatwiający efektywniejsze gromadzenie informacji. Program Microsoft Office Excel jest arkuszem kalkulacyjnym, który służy przede wszystkim do analizowania danych liczbowych. Program Microsoft Office Word jest edytorem tekstów do tworzenia dokumentów zawierających głównie tekst. Microsoft Office Access jest programem zarządzania bazą danych, służącym do przechowywania informacji i tworzenia raportów. Program Microsoft Office PowerPoint® służy do graficznego przedstawiania informacji.

  Co to jest XML i co ma wspólnego z programem InfoPath?
  Język XML, czyli Extensible Markup Language, to otwarty, zgodny ze standardem przemysłowym język opisu danych. Zapisanie danych w języku XML oznacza, że są one przenośne oraz łatwe do udostępnienia i ponownego wykorzystania. XML jest macierzystym formatem plików programu InfoPath, a sam program obsługuje wszelkie schematy zdefiniowane przez użytkowników, dzięki czemu informacje zgromadzone przy użyciu formularzy programu InfoPath można łatwiej zintegrować z systemami serwerów. Dlatego używanie programu InfoPath do gromadzenia informacji może usprawnić przepływ informacji w organizacji. Program InfoPath jest znakomitym przykładem na to, jak nowe wersje produktów pakietu Office korzystają z zalet technologii XML, by pomagać użytkownikom indywidualnym, zespołom i organizacjom w wydajniejszym posługiwaniu się informacjami i zarządzaniu nimi.

  Jaka jest relacja między programem InfoPath a platformą .NET?
  Microsoft .NET jest zestawem technologii programowych, które służą do łączenia osób, systemów, informacji i urządzeń. Jest on zbudowany na podstawie usług sieci Web i umożliwia zarówno nowo powstającym, jak i obecnym aplikacjom łączenie się z programami i usługami bez względu na platformy, aplikacje i języki programowania. Program InfoPath jest inteligentnym klientem usług sieci Web XML, zbudowanym w taki sposób, aby cechował się macierzystą obsługą języka XML i umożliwiał użytkownikom wykorzystywanie w procesach biznesowych informacji zgromadzonych przy użyciu programu InfoPath oraz aby współdziałał z rozwiązaniami korzystającymi z języka XML i usług sieci Web.

  Jakie są zalety stosowania programu InfoPath jako aplikacji wzbogaconego klienta?
  I
  nfoPath jest aplikacją wzbogaconego klienta (ang. rich-client application), która udostępnia takie zaawansowane funkcje, jak ocena poprawności warstwy merytorycznej, formatowanie tekstu, Autokorekta czy sprawdzanie pisowni. Pracownikom wykorzystującym informacje najlepiej będzie się pracowało z danymi przy użyciu klienta programu InfoPath.

  Czy program InfoPath współpracuje z obecnymi serwerami i bazami danych?
  Program InfoPath może pracować z dowolnymi bazami danych i serwerami obsługującymi język XML, dzięki korzystaniu z usług XML sieci Web i funkcji współdziałania z bazą danych.

  Jakie są wymagania systemowe programu InfoPath 2003?
  Wymagania systemowe programu InfoPath można znaleźć na stronie wymagań systemowych pakietu Microsoft Office System


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Microsoft InfoPath 2003