Menu kategorii
 • Opracowywanie tekstu

  Opracowywanie tekstu

   Małgorzata Sumisławska
  Małgorzata Sumisławska
  00:00
  05.10.2007
  4201 wyświetlenie

  Aby prezentacja była czytelna, powinniśmy zadbać nie tylko o zawartość merytoryczną, ale także o styl i rozmieszczenie tekstu w polach tekstowych. Nie możemy również pozwolić sobie na błędy ortograficzne. Aby ułatwić nam zadanie, PowerPoint umożliwia także sprawdzanie pisowni, stylu oraz poprawianie literówek.

  Każde pole tekstowe w PowerPoincie jest traktowane jako osobny obiekt. Możemy dowolnie zmieniać jego rozmiar i położenie. Aby zaznaczyć pole tekstowe, klikamy lewym przyciskiem myszy tekst w nim zawarty. Napis zostanie otoczony ramką złożoną z kreskowanych linii.

  Gdy najedziemy na linię otaczającą tekst i pojawi się poczwórna strzałka , wciskamy lewy klawisz myszy i przenosimy pole w dowolne miejsce slajdu. Możemy również zmienić rozmiar pola tekstowego, służą do tego białe kropki na otaczającej obiekt. Za pomocą punktów położonych w rogach prostokąta modyfikujemy zarówno wysokość, jak i szerokość pola, natomiast te znajdujące się na środkach linii odpowiadają za zmianę tylko jednego wymiaru. PowerPoint umożliwia także kopiowania całego pola tekstowego. Postępujemy tak, jakbyśmy w przypadku przenoszenia obiektu, trzymając przy tym wciśnięty klawisz Ctrl. Aby wstawić nowe pole tekstowe, wybieramy Wstaw, Pole tekstowe, a następnie klikamy lewym przyciskiem myszy odpowiednie miejsce na slajdzie. Zauważymy nowy, zielony punkt nad prostokątem - jest to uchwyt obracania obiektu.

  Aby zmienić wygląd czcionki, podświetlamy najpierw tekst,  a następnie klikamy Format, Czcionka. Pojawi się okno dialogowe podobne do tego z programu Word. W jego lewym górnym rogu znajduje się lista dostępnych czcionek. Tuż obok widzimy pole stylu tekstu oraz rozmiaru. PowerPoint udostępnia również niektóre efekty specjalne, takie jak podkreślenie, uwypuklenie, indeks górny i dolny. Jeżeli chcemy zastosować takie same ustawienia przy tworzeniu następnych slajdów, powinniśmy zaznaczyć w prawym dolnym rogu opcję Domyślnie dla nowych obiektów.

  Pokaz slajdów powinien zawierać tylko najistotniejsze informacje przedstawianego projektu. Dlatego też najczęściej zapisujemy tekst w postaci wypunktowanej. Podobnie jak w Wordzie możemy dobierać style wypunktowania. W tym celu wybieramy Format, Punktory i numeracja. Okno dialogowe, które się pokaże, składa się z dwóch zakładek, Punktowane i Numerowane. Otwieramy jedną z nich, w zależności od tego, w jaki sposób chcemy przedstawić temat. Następnie klikamy lewym przyciskiem myszy ikonę z odpowiednim stylem wypunktowania i zatwierdzamy klawiszem OK.

  Jeżeli prezentacja jest obszerna, a my chcemy znaleźć dany akapit, przydatnym narzędziem jest wyszukiwanie słów. Klikamy Edycja, Zamień. Pojawi się okno dialogowa Znajdowanie. W polu Znajdź wpisujemy szukany wyraz. Możemy również zaznaczyć opcję Uwzględnij wielkość liter. Aby rozpocząć przeszukiwanie prezentacji wciskamy Enter. Odpowiednie słowa zostaną podświetlone. Zauważymy, że program zaznaczy także fragmenty wyrazów, np. szukamy słowa "nie", a komputer znalazł wyraz "niedziela". Aby uniknąć takich sytuacji, musimy uwzględnić opcję Znajdź tylko całe wyrazy.

  Możemy również zamienić dany wyraz na inny w całym dokumencie lub w jego części, do tego celu służy przycisk Zamień. Okienko Znajdowanie rozszerzy się się o dodatkowe pole Zamień na. Wpisujemy w nie słowo, które ma zastąpić szukane, i klikamy Enter. PowerPoint podświetli wyraz. Jeżeli chcemy, aby został on zmieniony wciskamy Zamień. Jeżeli nie, wybieramy Znajdź następny. Możemy również zastąpić wszystkie znalezione wyrazy innym. W tym celu klikamy Zamień wszystko.

  PowerPoint pozwala nie tylko na zamianę słów, ale także czcionek. Wybieramy Format, zamień czcionki. Pojawi się okno dialogowe, którego układ jest bardzo podobny do okienka Zamienianie. W polu Zamień pokaże się automatycznie nazwa czcionki tekstu, w którym znajduje się kursor.  Następnie rozwijamy listę pola Na i wybieramy odpowiednią czcionkę.

  Podczas pisania często przez nieuwagę popełniamy rozmaite błędy -  literówki, nazwy własne zaczynające się z małej litery, itp. PowerPoint, podobnie, jak Word może poprawiać tego typu pomyłki za pomocą funkcji autokorekty. Nie zawsze jednak jesteśmy zadowoleni z tego narzędzia, które czasem niepotrzebnie dokonuje zmian. Aby zapanować nad tą funkcją wybieramy Narzędzia, Opcje Autokorekty, otwierając w ten sposób okno dialogowe Autokorekta: Polski. W zakładce Autokorekta zaznaczamy, w jakich przypadkach narzędzie powinno reagować. W dolnej części zakładki znajduje się opcja Zamieniaj tekst podczas pisania oraz lista poprawek z  dwoma kolumnami: Zamień (zawiera błędne słowo) i Na, w której widzimy prawidłowy wyraz. Autokorekta działa zawsze po naciśnięciu spacji. Aby ją cofnąć, wystarczy kliknąć Ctrl+Z.

  W zakładce Autoformatowanie podczas pisania zaznaczany funkcje, które automatycznie zmieniają wygląd i układ slajdów. W sekcji Zamień podczas pisania znajdują się opcje zastępowania niektórych słów na znaki specjalne. Poniżej, w części Zastosuj podczas pisania, decydujemy, czy program powinien automatycznie punktować listy oraz dopasowanie wpisu do ramki ograniczającej pole tekstowe czyli tzw. symbolu zastępczego.

  Jeżeli zaznaczyliśmy Autodopasowanie tekstu to symbolu zastępczego i nasz wpis nie mieści się w nim, czcionka zostanie automatycznie zmniejszona i obok pola tekstowego pojawi się przycisk . Gdy najedziemy na niego myszą, tuż przy nim pokaże się strzałka w dół. Klikając ją lewym przyciskiem myszy, rozwijamy menu podręczne dostępnych opcji. Zauważmy, że zamiast dopasowywać rozmiar czcionki do okna możemy wybrać jedną z możliwości:

  • Podziel tekst na dwa slajdy - dzieli tekst równo na dwa obrazy,

  • Kontynuuj na nowym slajdzie - tworzy nowy slajd o tym samym tytule, co poprzedni,

  • Zamień na układ dwukolumnowy -  dzieli tekst na dwie kolumny.

  Jeśli klikniemy Kontroluj opcje autokorekty, otworzymy zakładkę Autoformatowanie podczas pisania okna Autokorekta.

  Wyraz, którego nie ma w słowniku, jest podkreślony na czerwono. Jednak, aby przeszukać całą prezentacją w celu znalezienia błędów, nie musimy przeglądać każdego slajdu. Wystarczy kliknąć Narzędzia, Pisownia. Jeżeli w tekście są literówki, otworzy się okno Pisownia. W jego górnej części widzimy pole Nie ma w słowniku, zawierające znalezione słowo. Jeśli rzeczywiście wystąpił w nim błąd, w polu Zmień na wpisujemy prawidłowy wyraz (możemy skorzystać z przykładów podanych w sekcji Sugestie). Następnie klikamy Zmień (wtedy tylko to konkretne słowo zostanie poprawione) lub Zmień na wszystko. Jeżeli nie ma w słowniku wyrazu, który napisaliśmy poprawnie, klikamy Dodaj.  

  Aby dostosować zasady sprawdzania pisowni, wybieramy Narzędzie, Opcje. W oknie, które się pokaże wybieramy zakładkę Pisownia i styl. W sekcji Pisownia zaznaczany, co program powinien wziąć pod uwagę podczas sprawdzania tekstu. Możemy również dopasować wielkości liter  tytule i treści slajdów. W tym celu zaznaczamy opcję Sprawdź styl. i klikamy Opcje stylu, otwierając okienko o tej samej nazwie.

  W sekcji Wielkość liter karty Wielkość liter i interpunkcja znaków końcowych wybieramy z list rozwijanych style: tytułu slajdu oraz tekstu podstawowego.

  Zatwierdzamy przyciskiem OK. Jeżeli okaże się, że któryś akapit nie spełnia zaznaczonych przed chwilą wymagań, pokaże się przy nim znaczek:. Klikamy go lewym przyciskiem myszy rozwijając tym samym chmurkę z wyszczególnionymi propozycjami rozwiązania problemu.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Microsoft PowerPoint 2003