Menu kategorii
 • Kontrolowanie postępu pracy

  Kontrolowanie postępu pracy

   Łukasz Klimkiewicz
  Łukasz Klimkiewicz
  00:00
  30.11.2017
  2470 wyświetleń

  Możliwość kontrolowania postępów prac zapisanych w planie to ważna funkcja aplikacji Planner. Kontrola postępów przedstawiona jest w formie graficznej, co znacznie ułatwia sprawdzenie na jakim etapie znajduje się dane zadanie. To zagadnienie omówimy w tym poradniku, a skupimy się w nim na karcie Wykresy.

  Karta Wykresy w planie pracy

  Karta podzielona jest na dwie sekcje. Pierwsza – Stan - przedstawia ogólny status zadań z podziałem na Nierozpoczęte, W toku, Opóźnione i Ukończone, w postaci wykresu pierścieniowego. Wyraźnie widoczna jest liczba zadań, które są jeszcze konieczne do wykonania w celu realizacji założonego planu.

  Wykres zadań

  Druga sekcja to osoby pracujące nad realizacją zadań wraz z liczbą zadań, które zostały im przypisane do realizacji. Kolorem niebieskim oznaczone są zadania będące w toku, a kolorem szarym zadania nierozpoczęte. Kolor czerwony odpowiada zadaniom, których realizacja jest opóźniona, ale zostaną one dodane do wykresu dopiero wtedy, gdy zostanie przekroczony ustalony wcześniej termin. Zadania ukończone nie są w ogóle zapisywane na tym wykresie. Po najechaniu kursorem myszy na jeden ze słupków, wyświetlana jest dokładna liczba zadań.

  Wykres zadań

  Po kliknięciu jednego ze słupków, z prawej strony ekranu zostaje wyświetlona lista wszystkich zadań przypisanych do danego pracownika. Z poziomu tego panelu możliwe jest też zakończenie zadań i utworzenie nowych.

  Lista zadań na karcie Wykresy


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Planner