Menu kategorii
 • Konfigurowanie połączeń internetowych

  Konfigurowanie połączeń internetowych

   Radosław Zalewski
  Radosław Zalewski
  00:00
  07.09.2007
  88286 wyświetleń

  Jeśli chcemy korzystać z Internetu musimy mieć jeden z rodzajów połączenia internetowego. Stacje robocze mogą łączyć się z Internetem na kilka sposobów. Jednym z nich jest połączenie za pomocą modemu telefonicznego. Historycznie jest ono jednym z najstarszych, ale do dziś możemy spotkać się z jego zastosowaniem, choć już rzadko. W miarę rozwoju technologicznego zaczęły powstawać nowe szybsze i bardziej niezawodne sposoby. Takie jak połączenia DSL, kablowe, satelitarne, czy bezprzewodowe. Zanim przejdziemy do szerszego omówienia typów połączeń i ich konfiguracji dowiedzmy się więcej o samym połączeniu internetowym. Wiedza ta będzie niezbędna przy wyborze najodpowiedniejszego z nich.

  Połączenia internetowe

  Aby zdecydować się na typ połączenia poznamy podstawowe zasady łączności internetowej.

  Rola dostawcy usług internetowych

  Połączenie internetowe to nic innego jak punkt dostępu do Internetu. Uzyskujemy go dzięki dostawcy usług internetowych. W celu połączenia się musimy posiadać odpowiedni sprzęt. Ponadto dostawca musi przydzielić użytkownikowi konto. W przeciwnym wypadku  będzie on podłączony fizycznie do sieci ale nie będzie miał dostępu do zasobów internetowych.

  Usługi świadczone przez dostawcę

  Głównym zadaniem dostawcy jest zapewnienie dostępu do Internetu. W zależności od dostawcy opłata będzie zależna od czasu trwania połączenia, od ilości pobieranych danych albo za pewien okres, standardowo jest to miesiąc. Ponadto może on oferować dodatkowe usługi i funkcje, takie jak:

 • Poczta e-mail. Zazwyczaj dostawcy umożliwiają korzystanie z adresu e-mail i określonej ilości miejsca na skrzynkę pocztową.
 • Strona WWW. Dostawcy usług internetowych mogą przydzielić na serwerze parę megabajtów miejsca (przeważnie 5-10 MB), gdzie będziemy mogli zamieścić stronę internetową z informacjami o sobie.
 • Pomoc techniczna. Powinna być ona w każdej szanującej się firmie dostarczającej Internet. Przed wyborem konkretnego dostawcy warto się dowiedzieć czy personel pomocy jest odpowiednio wyszkolony. Może to w przyszłości zaoszczędzić wiele nerwów, w przypadku problemów z Internetem.
 • Okresy umowy. W zależności od czasu trwania umowy dostawcy oferują różnego rodzaju upusty. Jeśli jesteśmy przekonani, że dany dostawca świadczy usługi na wysokim poziomie możemy zdecydować się na umowę długookresową.

  Typy połączeń internetowych

  Jeszcze kilka lat temu jedynym sposobem dostępu do sieci był modem, którego prędkość transmisji zazwyczaj nie wynosiła więcej niż 4 Kb/s. Wówczas Internet składał się ze stron tekstowych więc była to prędkość wystarczająca. W miarę rozwoju stał się on coraz bardziej multimedialny. Aby obsługa nowego rodzaju danych przebiegała sprawnie konieczne było zwiększenie prędkości przesyłu. Wprowadzono więc łącza szerokopasmowe, które mają zdecydowanie większą przepustowość od standardowych modemów (często 400Kb/s lub więcej). Dzięki nim możemy korzystać z funkcji multimedialnych i szybko pobierać pliki oraz całe programy. Jaki typ połączenia będzie najlepszy dla użytkownika zależy od jego wymagań. Jeśli korzystamy z Internetu tylko w celu sprawdzenia raz na tydzień poczty e-mail możemy dalej korzystać z modemu, jeśli natomiast potrzebuje stałego dostępu o dużej przepustowości powinieśmy skorzystać z innego rodzaju połączeń jak na przykład DSL, czy połączenia kablowego. Każde z nich ma jednak swoje wady i zalety, przyjrzyjmy się im bliżej.

  Połączenia telefoniczne

  Miliony ludzi na całym świeci łączy się z Internetem za pomocą łącza telefonicznego. Wykorzystuje ono modem podłączony do gniazdka telefonicznego, w celu nawiązania łączności. W momencie nawiązywania połączenia, modem wybiera numer telefonu dostawcy. Następnie dostawca weryfikuje użytkownika na podstawie nazwy i hasła umożliwiając dostęp do Internetu. Zaletami tego rodzaju połączeń są:

 • Dostępność. Prawie każdy mieszkaniec ma dostęp do linii telefonicznej.
 • Koszt. Przeważnie komputery są wyposażone w modemy telefoniczne, jeśli nie to zakup takiego urządzenia nie wiąże się z dużymi kosztami.
 • Dostawcy usług. Obecnie na rynku istnieje wielu operatorów telefonicznych, a co za tym idzie wiele różnych pakietów dzięki którym użytkownik może dobrać odpowiedni zestaw dla siebie.
 • Do wad połączeń telefonicznych możemy zaliczyć:

 • Prędkość. Korzystają one z modemów telefonicznych o standardowej prędkości 56 Kb/s. W praktyce nigdy nie uzyskujemy transmisji o takiej prędkości. Maksymalna przepustowość jaką można uzyskać za ich pomocą to około 30 Kb/s. Jest to prędkość zbyt mała jeśli chcemy płynnie korzystać z Internetu.
 • Dostęp. Nie mamy daje stałego dostępu do Internetu. Ponadto może się zdarzyć, że sieć jest przeciążona i nie możemy połączyć się z serwerem.
 • Jakość połączenia. Zostawia ona wiele do życzenia. Modem używając linii telefonicznej narażony jest na zaburzenia łączności wynikające z zakłóceń na linii. Od czasu do czasu może nastąpić całkowity zanik sygnału, co spowoduje zerwanie połączenia.
 • Blokowanie linii. Łącząc się z Internetem za pomocą modemu nie możemy prowadzić rozmów telefonicznych.
 • Połączenia Digital Subscriber Line  (DSL)

  Jest to technologia szerokopasmowa, która na dobre zagościła na polskim rynku. Chcą z niej korzystać musimy posiadać modem DSL. W zależności od typu modemu jest on podłączany do karty sieciowej komputera lub do innego portu (na przykład USB). Podobnie jak zwykłe modemy telefoniczne, modem DSL korzysta z publicznych linii telefonicznych. Technologia ta pozwala na jednoczesne korzystanie z telefonu oraz Internet. Dodatkowo prędkość transmisji w porównaniu ze standardowym modemem jest dużo większa. W praktyce najczęściej korzystamy z ADSL, czyli asymetrycznego połączenia DSL. Spowodowane jest to większą ilości pobieranych danych przez użytkownika niż wysyłanych. Dzięki dużej konkurencji na rynku niektórzy operatorzy oferują transfer nawet 1Mb/s przy dość korzystnej cenie. Podsumowując spróbujmy określić zalety i wady tego typu połączenia.

  Zalety połączeń DSL:

 • Prędkość. Prędkość transmisji wynosi nawet do 2Mb/s, co umożliwia w pełni multimedialne korzystanie z zasobów internetowych.
 • Koszt. W zależności od pakietu może on wynosić od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Jest to dość niewielka opłata za oferowany transfer rzędu kilkuset Kb/s, a czasami nawet pojedynczych Mb/s. Oprócz opłat związanych z Internetem operator zazwyczaj wymaga wykupienia abonamentu telefonicznego co nieznacznie podwyższa cenę połączenia.
 • Dostęp. Nie musimy za każdym razem wybierać numeru telefonicznego dostawcy.
 • Wadą w połączenia tego typu jest dostępność. Tylko w większych miastach możemy korzystać z usługi DSL. Na wsiach jest ona jak na razie niedostępna.

  Połączenia kablowe

  Istnieją na rynku teleinformatycznym już kilka lat. Obecnie stanowią konkurencje dla połączeń szerokopasmowych. Medium transmisyjnym jest kabel koncentryczny, który jednocześnie służy do przesyłania sygnału telewizyjnego. W celu nawiązania połączenia z Internetem niezbędny jest modem kablowy (podobny do modemu DSL), który podłączamy do komputera. Zwykle gdy korzystamy z połączenia kablowego transmitowane dane oraz programy telewizyjne  przesyłane są tym samym przewodem. Prędkość w takich połączeniach jest dość dobra, rzędu setek Kb/s. Ten rodzaj połączeń dzieli pasmo na wielu użytkowników w budynku, dzielnicy, a nawet mieście. Czasami może się zdarzyć, że jednocześnie z połączenia będzie chciało korzystać wiele osób co spowoduje spadek prędkości połączenia. Obecnie jednak sytuacje takie są eliminowane poprzez instalacje szybkich łącz światłowodowych. Do zalet połączeń kablowym zaliczyć możemy z pewnością:

 • Prędkość. Wynosi ona od kilkuset Kb/s, a czasami nawet może sięgać pojedynczych Mb/s.
 • Niezawodność. Dzięki możliwości użycia funkcji ICS połączenie to jest prawie niezawodne.
 • Koszt. W zależności od pakietu z jakiego chcemy korzystać koszt miesięczny waha się od 40 do 100 zł. W cenie tej mamy wliczone zarówno oglądanie telewizji kablowej oraz dostęp do Internetu.
 • Dostęp. Podobnie jak w przypadku połączeń DSL użytkownik nie jest zmuszony za każdym razem do wybierania numeru telefonicznego dostawcy.
 • Użytkownik chcący korzystać z połączenia kablowego musi mieć dostęp do sieci telewizji kablowej, co dla mieszkańców mniejszych miast może być utrudnieniem.

  Połączenia bezprzewodowe

  Obecnie jest to jedna z najprężniej rozwijających się technologii połączeń internetowych. Stałe połączenia bezprzewodowe wymagają modemu podobnego do modemu DSL. Modem jest podłączany do anteny umiejscowionej najczęściej na dachu budynku. Po przez antenę możemy komunikować się z anteną centralną oddaloną nawet o 50km. Prędkość pobierania danych wynosi nawet 5Mb/s, a wysyłania około 120 Kb/s. Dostępność tego rodzaju połączenia jest ograniczona, funkcjonuje tylko w niektórych wybranych regionach. Więcej informacji o stałych połączeniach bezprzewodowych możemy znaleźć na stronie: www.futuro.pl, czy www.datastar.pl.

  Konfigurowanie modemów i urządzeń szerokopasmowych

  Jeśli chcemy uzyskać dostęp do Internetu, musimy posiadać odpowiedni sprzęt, który obsługuje wybrane połączenia internetowe. Jest to modem lub urządzenie szerokopasmowe. Modem jest obecnie standardowo umieszczany w komputerach PC, a sterowniki w zdecydowanej większości urządzeń są zgodne z systemem Windows XP. Ogólną konfigurację modemu przedstawiamy poniżej. W przypadku podłączeń modemów innych od telefonicznych instalacja przebiega analogicznie jak w przypadku zwykłego modemu. Z instalacją sterowników do omawianych urządzenie nie powinniśmy mieć problemów. Windows XP potrafi wykryć i zainstalować niezbędne sterowniki. Mając zainstalowany sprzęt możemy przejść do jego skonfigurowania. W tym celu z głównego menu klikamy Start, wybieramy Panel Sterowania po czym klikamy dwukrotnie ikoną Opcje telefonu i modemu. Zostanie otwarty moduł w którym znajdują się ogólne informacje dotyczące zainstalowanego sprzętu.

  Konfigurowanie modemu wykonujemy klikając przycisk Właściwości.

  We właściwościach połączenia modemowego mamy kilka zakładek, w których znajdują się szczegóły dotyczące połączenia. Wyróżnić tutaj możemy kartę:

 • Ogólne. Znajdują się tutaj informacje o modemie i poprawności jego działania. Jeśli mamy jakieś problemy związane ze stanem urządzenia możemy spróbować je naprawić klikając Rozwiązywanie problemów.
 • Modem. W tym panelu użytkownik może określi fizyczne parametry związane ze swoim modemem. Ustawiać głośność głośnika modemu, określać prędkość, maksymalną szybkość wysyłania danych do modemu oraz opcje dotyczące sterowania wybieranego numeru.
 • Diagnostyka. Pozwala przesłać do modemu klika poleceń diagnostycznych.
 • Zaawansowane. W polu tekstowym znajdującym się na tej karcie użytkownik może wpisać dodatkowe polecenie inicjacyjne. Preferowane są jednak ustawienia domyślne.
 • Sterownik. Tutaj możemy zaktualizować nasze sterowniki. Zaleca się co pewien czas ich aktualizację.
 • Zasoby. Możemy tutaj zmieniać numery przerwań (IRQ) i zakresy portów. Jeśli modem działa poprawnie nie należy tutaj nic modyfikować.
 • Tworzenie nowych połączeń modemowych

  Po poprawnej konfiguracji modemu lub urządzenia szerokopasmowego przystąpimy do tworzenia nowego połączenia. W tym celu należy uruchomić Kreatora nowego połączenia. Jak to zrobić, aby wszystko przebiegło pomyślnie pokażemy poniżej.

  Wybieramy z paska zadań polecenie Start, następnie przechodzimy do Ustawień, po czym klikamy na opcje Połączenia sieciowe. Powinno pojawić się okno Połączenia sieciowego. Jeśli z jakiś powodów nie udaję się uruchomienie panelu Połączenia sieciowego w wyżej wymieniony sposób, możemy skorzystać z alternatywnej drogi. Z pulpitu wybieramy ikonę Moje miejsce sieciowe, klikamy dwa razy, wybieramy polecenie Wyświetl połączenia sieciowe, a następnie uruchamiamy Utwórz nowe połączenie. Niezależnie od sposobu włączania funkcji tworzenia nowego połączenia powinniśmy ujrzeć takie okienko.

  Po kliknięciu Utwórz nowe połączenie zostanie aktywowany Kreator nowego połączenia, który poprowadzi nas przez proces konfiguracji dostępu. Aby kontynuować tworzenie połączenia klikamy Dalej.

  Na stronie Typ połączenia sieciowego zaznaczamy opcję Połącz z Internetem po czym klikamy Dalej.

  Jeśli nie posiadamy konta, na stronie Przygotowania możemy wybrać usługodawcę z listy. Opcja ta otwiera połączenie z usługą, która skieruje użytkownika do dostawcy usług internetowych. Dalej na stronie Połączenia internetowe zaznaczamy typ używanego połączenia: połączenie telefoniczne, połączenie szerokopasmowe, które wymaga nazwy użytkownika i hasła, albo zawsze włączone połączenia szerokopasmowe. Wybieramy i klikamy Dalej. Na stronie Nazwa połączenia podajemy tylko nazwę i przechodzimy dalej. W oknie Numer telefonu wpisujemy numer telefonu usługodawcy. Należy podać wszystkie niezbędne cyfry, które są wymagane dla danej lokalizacji, klikamy Dalej by otworzyć nowy moduł, na którym znajdziemy Informacje o koncie internetowym. Wpisujemy nazwę i hasło użytkownika, a także określamy dostępność połączenia. Czy połączenie ma być udostępniane wszystkim osobom pracującym na komputerze, czy tylko osobie, która je stworzyła. Na koniec użytkownik decyduje czy chce utworzyć skrót na pulpicie. Nowe połączenie pojawi się w folderze Połączenia sieciowe. Jeśli wszystkie kroki przebiegły pomyślnie użytkownik może juz korzystać z Internetu.

  Tworzenie nowych połączeń szerokopasmowych

  Podłączanie modemu szerokopasmowego przebiega analogicznie jak modemu. Jeśli połączenie działa poprawnie możemy korzystać z zasobów internetowych. Jeśli konfiguracja wymaga zaawansowanych ustawień dostawca połączenia przysyła technika, który instaluje sprzęt i konfiguruje system. Większość systemów szerokopasmowych używa DHCP, co umożliwia automatyczne skonfigurowanie komputera. Niektórzy dostawcy Internetu dostarczają adres IP, maskę podsieci, adres bramy domyślnej i adres serwerów DNS. Wszystkie te ustawienia należy wprowadzić ręcznie, jednak coraz mniejsza liczba dostawców korzysta ze statycznego przydziału adresów IP. Każde połączenie szerokopasmowe i każdy z dostawców takich połączeń posiada inne opcje konfiguracji. Tak, więc w razie problemów należy skorzystać z pomocy technicznej usługodawcy.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Sieci w Windows XP