Menu kategorii
 • Foldery wyszukiwania

  Foldery wyszukiwania

   Jakub Boksa
  Jakub Boksa
  00:00
  24.09.2008
  6107 wyświetleń

  Żyjemy w czasach niesamowicie wydajnych aplikacji, generujących olbrzymie ilości danych, oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu. Dzięki tym udogodnieniom jesteśmy w stanie zapełnić nasz dysk twardy bardzo szybko, przy czym trudno zachować na nim ład. Wychodząc naprzeciw tym problemom, programiści Microsoftu zaimplementowali w najnowszej wersji systemu Windows rozwiązanie, które nazwano "folderami wyszukiwania", a w wersji beta tego systemu określanego mianem "folderów wirtualnych".

  Charakterystyka folderów wyszukiwania

  Koncepcja folderów wyszukiwania polega na tworzeniu formuły zapytania, dzięki której możemy odszukać potrzebne dane. Następnie jest ona zapisywana w pliku o rozszerzeniu search-ms, który zawiera tagi języka XML. Pliki takie posiadają kryteria, na podstawie których określana jest przynależność danych do wybranego folderu wyszukiwań. Należy zapamiętać, że nie ma tam listy odnośników, jest tylko schemat. Jeśli w przyszłości na dysku twardym pojawi się nowy plik spełniający wcześniej określone kryteria, znajdzie to odzwierciedlenie w stworzonym przez nas folderze wyszukiwania. Główną zaletą takiej koncepcji jest możliwość oddzielenia danych od fizycznego pliku zapisanego na dysku twardym.

  Zbadajmy teraz budowę folderów wyszukiwania. W tym celu podejrzymy zawartość jednego z nich otwierając go w Notatniku. Jest tu zapisany kod XML, który nie tylko definiuje kryteria wyszukiwania, ale również wygląd takiego katalogu. Spójrzmy na niżej przedstawiony kod nieznanego nam bliżej pliku o rozszerzeniu search-ms i spróbujmy go przeanalizować.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <persistedQuery version="1.0">
  <viewInfo viewMode="details" iconSize="16" stackIconSize="0" displayName="Search Results in _
  Indexed Locations" autoListFlags="0">
  <visibleColumns>
  <column viewField="System.ItemNameDisplay" />
  <column viewField="System.DateModified" />
  <column viewField="System.ItemType" />
  <column viewField="System.ItemFolderPathDisplayNarrow" />
  <column viewField="System.Author" />
  <column viewField="System.Keywords" />
  </visibleColumns>

  <sortList>
  <sort viewField="System.DateModified" direction="descending" />
  </sortList>

  </viewInfo>

  <query>
  <conditions>
  <condition type="andCondition">
  <attributes />
  <condition type="leafCondition" property="System.ItemNameDisplay" _
  propertyType="string"
  operator="wordmatch" value="raport" _
  valuetype="System.StructuredQueryType.String">
  <attributes />
  </condition>
  <condition type="leafCondition" property="System.ItemNameDisplay" _
  propertyType="string"
  operator="contains" value=".txt" valuetype="System.StructuredQueryType.String">
  <attributes />
  </condition>
  </condition>
  </conditions>

  <kindList>
  <kind name="Document" />
  </kindList>

  <providers>
  <provider clsid="{88CF4A86-5D7A-48EB-B53E-EA388A390096}" />
  </providers>

  <subQueries>
  <subQuery path="D:\Users\Kuba\Searches\Indexed Locations.search-ms" />
  </subQueries>

  </query>

  <properties>
  <author Type="string">Kuba</author>
  </properties>

  </persistedQuery>

  Zauważmy, że w tym pliku umieszczone są atrybuty, które decydują o wyglądzie wyświetlanego folderu. Już w trzeciej linijce określona jest wielkość ikon w katalogu. W dalszej części kodu widzimy, że ten folder wyszukiwania będzie zawierał pliki o nazwie raport. Następny warunek określa rozszerzenie wyszukiwanych plików, w tym przypadku jest to *.txt. W dalszych linijkach opisana jest kategoria wyszukiwanych danych, w tym przypadku są to Dokumenty oraz obszar poszukiwań. W naszym folderze pliki będą poszukiwane tylko w lokalizacjach, które zostały zindeksowane. Jeśli zdecydujemy się dodać kolejne atrybuty określające szukane pliki, znajdą one odzwierciedlenie w kodzie XML. Przykładowo - rozszerzmy zakres poszukiwań o pliki z rozszerzeniem *.docx. Jak widać, w poniższym kodzie pojawiły się nowe linijki, zostały one podkreślone. Mówią one o nowo dodanych warunkach or oraz rozszerzeniu .docx.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <persistedQuery version="1.0">
  <viewInfo viewMode="details" iconSize="16" stackIconSize="0" displayName="Search Results in _
  Indexed Locations" autoListFlags="0">
  <visibleColumns>
  <column viewField="System.ItemNameDisplay" />
  <column viewField="System.DateModified" />
  <column viewField="System.ItemType" />
  <column viewField="System.ItemFolderPathDisplayNarrow" />
  <column viewField="System.Author" />
  <column viewField="System.Keywords" />
  </visibleColumns>

  <sortList>
  <sort viewField="System.DateModified" direction="descending" />
  </sortList>

  </viewInfo>

  <query>
  <conditions>
  <condition type="orCondition">
  <attributes />
  <condition type="andCondition">
  <attributes />
  <condition type="leafCondition" property="System.ItemNameDisplay" _
  propertyType="string"
  operator="wordmatch" value="raport" _
  valuetype="System.StructuredQueryType.String">
  <attributes />
  </condition>
  <condition type="leafCondition" property="System.ItemNameDisplay" _
  propertyType="string"
  operator="contains" value=".txt" _
  valuetype="System.StructuredQueryType.String">
  <attributes />
  </condition>
  </condition>
  <condition type="leafCondition" property="System.ItemNameDisplay" _
  propertyType="string"
  operator="contains" value=".docx" _
  valuetype="System.StructuredQueryType.String">
  <attributes />
  </condition>
  </condition>
  </conditions>

  <kindList>
  <kind name="item" />
  </kindList>

  <providers>
  <provider clsid="{88CF4A86-5D7A-48EB-B53E-EA388A390096}" />
  </providers>

  <subQueries>
  <subQuery path="D:\Users\Kuba\Searches\Indexed Locations.search-ms" />
  </subQueries>

  </query>

  <properties>
  <author Type="string">Kuba</author>
  </properties>

  </persistedQuery>

  Katalogi systemowe

  Zanim odkryjemy korzyści wynikające z tworzenia własnych folderów wyszukiwania, przyjrzyjmy się katalogom systemowym, takim jak Recent Documents, Recent Music, Recent Picture and Videos. Są to dobre przykłady omawianych katalogów - właśnie w nich znajdziemy najnowsze dokumenty, pliki muzyczne czy zdjęcia, które zapisane są na dysku twardym. Nieważne, gdzie fizycznie one są umieszczone. Możemy z tego właśnie katalogu otwierać je i edytować. Nie musimy wcale znać położenia danego pliku na dysku twardym, a tym samym nie musimy przechodzić przez wiele "teczek", aby dostać się do naszych danych.

  Wyszukiwanie

  Skoro już wiemy, czym są foldery wyszukiwania, nic nie stoi na przeszkodzie, aby samemu taki stworzyć. Rozpocznijmy wyszukiwanie korzystając z opcji Search w Menu Start. Na ekranie zostanie wyświetlone okno pozwalające nam na przeprowadzenie poszukiwań na dysku twardym. Najprostszy sposób odnajdywania plików nie różni się niczym od korzystania z analogicznego narzędzia znanego nam ze starszych wersji systemu Windows. Wystarczy, że wpiszemy poszukiwaną frazę w pole umieszczone w prawym górnym rogu modułu a po chwili na ekranie zobaczymy kolejne pozycje odpowiadające wprowadzonemu schematowi.

  Korzystając z przycisków umieszczonych pod paskiem adresu możemy dodatkowo filtrować pliki w przypadku dużej ilości wyników. Zauważmy, że do dyspozycji mamy sześć kategorii: Poczta e-mail, Dokument, Obraz, Muzyka, Inne oraz zbiorczą grupę Wszystkie. Ale okno wyszukiwania w Windows Vista, oprócz najprostszego wyszukiwania, oferuje nam wiele więcej opcji. Za ich pomocą możemy bardzo dokładnie sprecyzować dane, które chcemy wyszukać. Kliknijmy przycisk Wyszukiwanie zaawansowane aby wyświetlić opcje dodatkowe. Zauważamy wiele prostych ale bardzo pomocnych przy szukaniu opcji.

  Zwróćmy uwagę, że po naciśnięciu przycisku Wyszukaj w pole które poprzednio wpisywaliśmy schemat danych, automatycznie zostaje wpisana formuła określająca pliki, jakie chcemy wyszukać.

  Jeżeli wynik wyszukiwania zadowala nas, listę odnalezionych plików możemy zachować na dysku, aby w przyszłości mieć do niej szybszy dostęp. W tym celu kliknijmy przycisk Zapisz wyszukiwanie i nadajmy odpowiednią nazwę nowemu folderowi wyszukiwania.

  Domyślnie wszystkie wyniki zapisywane są w katalogu domowym użytkownika w podfolderze Wyszukiwania, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapisać dane w dowolnym miejscu na dysku twardym.

  Wyszukiwać dane możemy również w folderach wirtualnych. Aby to zrobić musimy jedynie wybrać odpowiednią lokalizację poszukiwań. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy możliwość stopniowego zawężania wyników wyszukiwania.

  Podsumowanie

  Nowa funkcjonalność w systemie jest bardzo elastycznym rozwiązaniem - do wyników wyszukiwania mamy szybki dostęp, a w momencie, w którym przestają one być nam potrzebne, kasujemy folder. Zauważmy, że wszystkie te operacje wykonujemy nie ingerując w strukturę ułożenia plików na dysku. Korzystając z folderów wyszukiwania możemy, nie mając pojęcia o lokalizacji danych na dysku, utworzyć katalogi, które całkowicie zaspokoją nasze zapotrzebowania podczas pracy z komputerem. W momencie, w którym zaczniemy wymagać więcej wystarczy, że zapiszemy nowy wirtualny folder z bardziej rygorystycznymi kryteriami.

  Zauważmy również, że omawiana funkcja uwalnia nas od konieczności decydowania, do jakiej kategorii plik powinien należeć. Przedstawmy problem na przykładzie rozliczeń z kilkoma pracownikami. Przypuśćmy, że co miesiąc wystawiamy czterem pracownikom rachunek za wykonaną pracę. Podczas tworzenia struktury plików nasuwa się pytanie: czy utworzyć dwanaście katalogów odpowiadających miesiącom czy tez tylko cztery dla kolejnych pracowników? Oczywiście każde z rozwiązań ma swoje wady i zalety. Foldery wyszukiwania pozwalają nam wyeliminować te drugie. W systemie Windows Vista wystarczy, że stworzymy jeden katalog w którym będziemy przechowywali wszystkie rozliczenia a następnie utworzymy foldery wyszukiwania odpowiadające naszym kryteriom. Dzięki temu nie posiadając na dysku dublujących się danych mamy dostęp do plików według każdego klucza, jakiego zapragniemy.

  Jak wspomnieliśmy we wstępie, w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z olbrzymimi ilościami danych, posiadamy również dyski twarde o pojemności liczonej w setkach gigabajtów. Utrzymanie w ładzie takich ilości różnego rodzaju plików niejednokrotnie graniczy z cudem. Nawet, jeśli pogrupujemy je w odpowiednich kategoriach zawsze znajdzie się element, który nie pasuje do żadnej z nich lub do kilku naraz. Po pewnym czasie znalezienie takich danych może nastręczyć wiele trudności. Aby uniknąć sytuacji, w których tracimy czas na przeczesywanie dysku w poszukiwaniu potrzebnych plików, polecamy zapoznanie się z mechanizmem folderów wyszukiwania. Mnie idea ta bardzo przypadła do gustu i już teraz na moim pulpicie znajduje się kilka takich "teczek", grupujących dokumenty i zdjęcia, znajdujące się na dysku twardym, w mniejsze podgrupy. Polecam wszystkim wypróbowanie tego rozwiązania zważywszy, że nie jest to trudne ani czasochłonne, a korzyści wynikające z takiego podejścia do sprawy odczujemy bardzo szybko.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Zasoby dla profesjonalistów IT