Menu kategorii
 • Często zadawane pytania dotyczące pakietu Office 2003

  Często zadawane pytania dotyczące pakietu Office 2003

   Microsoft
  Microsoft
  00:00
  01.01.2005
  20096 wyświetleń

  Pytania ogólne

  Dlaczego warto wypróbować pakiet Office 2003 ?
  Pakiet Office 2003 znacząco udoskonala kontrolowanie informacji i procesów biznesowych oraz zarządzanie nimi, komunikację i pracę grupową, a także zwiększa wydajność pracowników. Microsoft Office 2003 to nie tylko nowe funkcje i narzędzia – pakiet zapewnia większą kontrolę nad dokumentami i upraszcza codzienną pracę dzięki większym możliwościom zarządzania pocztą elektroniczną – możesz mieć do niej dostęp w każdym miejscu i w każdym czasie.

  System Microsoft Office poszerza także możliwości dostępu do ważnych informacji – zarówno z wewnętrznych, jak i zewnętrznych zasobów firmy – oraz opcje ich przetwarzania. Jest to doskonała platforma dla firm, dostarczająca w znanych aplikacjach pakietu Office narzędzi do zaawansowanej współpracy oraz narzędzi do tworzenia rozwiązań opartych na procesach. Udoskonalenia te pozwalają zaoszczędzić wiele czasu oraz sprawniej i efektywniej wykonywać zadania.

  Dlaczego uaktualniać pakiet do Office 2003?
  Udoskonalenia wprowadzono w czterech obszarach: kontrolowanie informacji i zarządzanie nimi, procesy biznesowe, komunikacja i współpraca oraz wydajność pracowników.

  1. Poczta elektroniczna oraz kontrolowanie informacji i zarządzanie nimi
   • Program Microsoft Office Outlook 2003® został gruntownie przeprojektowany, tak aby czytanie i organizowanie wiadomości poczty elektronicznej było znacznie prostsze. Do najważniejszych zmian zaliczyć należy powiększony obszar przeglądania wiadomości, dzięki któremu przeczytać można większą część wiadomości bez konieczności przewijania jej zawartości.
   • Nowe narzędzia programu Outlook 2003 organizują wiadomości według kryteriów wybranych przez użytkownika oraz kompresują wiadomości związane z poszczególnymi wątkami tematycznymi przy dłuższej wymianie korespondencji.
   • Program Outlook 2003 zawiera funkcje Inteligentne połączenie (Intelligent Connectivity) oraz Tryb buforowania (Cached Mode), które umożliwiają użytkownikom korzystanie z poczty na bieżąco, pozwalając jednocześnie lepiej wykorzystać obecne możliwości sieci i łączenia się z zasobami danych.
  2. Procesy biznesowe
   • Pakiet Office 2003 pozwala tworzyć i analizować zawartość dokumentów opartych na technologii XML (Extensible Markup Language), co pozwala na wprowadzanie nowych, potężnych rozwiązań udoskonalających zarządzanie procesami biznesowymi.
   • Technologia XML obecna w pakiecie Office 2003 to całkiem nowy poziom przepływu pracy w dokumentach. Technologia ta może być również wykorzystana do uproszczenia codziennego używania i opracowywania informacji pochodzących z różnorodnych źródeł, pozwalając tym samym na wyeliminowanie redundancji i błędów.
   • Deweloperzy tworzyć mogą rozwiązania wykorzystujące znane narzędzia i interfejs pakietu Office. Dwie nowe funkcje to: zawarte w programie Microsoft Office Excel 2003 narzędzie graficzne umożliwiające tworzenie schematów XML bez konieczności wpisywania kodu, oraz powiązane z danymi moduły Web parts, które pozwalają na wyświetlanie w dokumencie zawartości witryn sieci Web.
   • Obsługa standardu XML pozwala na przeszukiwanie zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych źródeł danych. Każda aplikacja pakietu Microsoft Office zawierać będzie okienko zadań, które przeszukiwać będzie mogło zasoby poza firmowymi zaporami firewall oraz zasoby Internetowe – zależnie od wyboru administratora.
  3. Współpraca i komunikacja
   • Pakiet Office 2003 wraz z Microsoft Windows® SharePoint™ Services dostarcza platformy dla zespołowego opracowywania dokumentów. Każdy dokument pakietu Microsoft Office zawierał będzie pasek stanu pokazujący szczegółowe informacje, takie jak: gdzie odzyskać dokument ze strony Microsoft SharePoint Portal Server "v2.0", kto pracuje z dokumentem, zadania do wykonania, a także informacje o tym, gdzie szukać ważnych łączy oraz potrzebnych danych.
   • Dokumenty poczty elektronicznej "na żywo”. Załączniki wiadomości pokazywane "na żywo” umożliwiają autorom śledzenie w czasie rzeczywistym zmian dokonywanych przez współautorów.
   • Usługa natychmiastowego przesyłania wiadomości (Instant Messaging) w dokumentach pakietu Office 2003 pozwala użytkownikom na komunikowanie się w dowolnej chwili – bez konieczności otwierania programu Outlook 2003 czy opuszczania aktualnie używanej aplikacji.
   • Obszar roboczy spotkań (Meeting Workspace), kolejna usługa Windows SharePoint Services, to obszar roboczy pozwalający organizować i prowadzić spotkania. Nowy pakiet Microsoft Office 2003 umożliwia zamieszczanie dokumentów i komunikowanie się podczas spotkań w obszarze roboczym, dzięki czemu łatwiej jest organizować, dzielić i archiwizować informacje.
  4. Wydajność pracowników
   • Wszystkie innowacje przyczyniają się do zwiększenia wydajności poszczególnych użytkowników. W pakiecie Microsoft Office 2003 kontynuowano udoskonalanie prostoty obsługi i funkcjonalności wszystkich aplikacji. Nowa wersja pakietu zapewnia też znane z poprzednich edycji standardy niezawodności, bezpieczeństwa oraz użytkowania.

  Jakie są najważniejsze zmiany wprowadzone w pakiecie Office 2003 w porównaniu do pakietu Office XP?
  W podstawowych programach pakietu Office 2003 dokonano wielu znaczących zmian. Do najważniejszych z nich należą:

  • W programach Microsoft Office Word 2003, Excel 2003 i Microsoft Office Access 2003 dostępne będzie większe wsparcie dla technologii XML. Pakiet oferuje gotowe schematy, które dostosować można do własnych potrzeb związanych z wykorzystywaniem danych, a także dokumenty inteligentne oraz programowalne okienka zadań i okienka wyszukiwania.
  • Większa integracja z Windows SharePoint Services dzięki ulepszonej współpracy poprzez strony zespołowe i obszary robocze spotkań (Meeting Workspaces), oraz wielu innym przydatnym narzędziom.
  • Przeprojektowana wersja programu Outlook 2003 z udoskonalonym obszarem przeglądania wiadomości, folderami inteligentnymi, pamięcią podręczną, kondensatorami wątków wiadomości oraz wieloma innymi ulepszeniami.

  Co było impulsem do wprowadzenia tych udoskonaleń?
  Uważnie słuchaliśmy naszych klientów i zidentyfikowaliśmy problemy, które powodowały ich niską wydajność pracy – były to m. in. nieefektywna współpraca, chaos powodowany nadmiarem informacji, brak zintegrowania procesów biznesowych, a także powszechny brak dostępu do potrzebnych informacji wtedy, gdy są one potrzebne. Pakiet Microsoft Office 2003 zaprojektowany został tak, by pomóc rozwiązać te problemy, a także zwiększyć i rozszerzyć produktywność w firmach.

  Dla kogo przeznaczony jest pakiet Office 2003?
  Pakiet Office 2003 przyniesie najwięcej korzyści użytkownikom i firmom, których działalność zależy od odnajdywania informacji i dostępu do nich oraz łączenia się z ludźmi i danymi. Pakiet umożliwiał będzie wszystkim, którzy wykorzystują informacje – a zatem od pielęgniarek i nauczycieli aż po prawników i naukowców – zwiększenie wydajności pracy w codziennych zadaniach i lepsze wykorzystywanie istniejących danych, które obecnie mogą nie być dla nich dostępne.

  Czy pakiet Office 2003 przyniesie korzyści także zwykłym użytkownikom?
  Każdy użytkownik w dowolnym środowisku pracy skorzysta dzięki nowemu pakietowi Office 2003. Wiele udoskonaleń wprowadzono nie tylko z myślą o przedsiębiorstwach – dużych i małych – lecz także z myślą o indywidualnych użytkownikach i ich potrzebach.

  Czy będą występowały problemy podczas dzielenia plików pakietu Office 2003 z osobami korzystającymi z poprzednich wersji pakietu Office?
  W pakiecie Office 2003 otwierać można dokumenty utworzone w programach pakietów Office XP, Office 2000 oraz Office 97. Podobnie – dokumenty utworzone przy użyciu pakietu Office 2003 będą mogły być uruchamiane w każdej z wymienionych wersji pakietu Office (z wyjątkiem programu Microsoft Access).

  Użytkownicy programu Access w wersji 2000 lub wcześniejszej: Program Access 2003 używał będzie formatu plików Access 2000 jako formatu domyślnego. Jeśli zdecydujesz się na używanie uaktualnionego formatu plików – Access 2003 – pliki te nie będą działały w wersji 2000 programu Access.
  Należy pamiętać o tym, że nowe funkcje programów pakietu Office 2003 mogą być niedostępne lub mogą wyglądać inaczej we wcześniejszych wersjach pakietu Microsoft Office.

  Jakie są wymagania systemowe dla pakietu Office 2003 ?
  Informacje o wymaganiach systemowych dla pakietu Office 2003 znaleźć można na stronie Wymagania systemowe dla Microsoft Office System.

  Pytania dotyczące programu Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager

  Co to jest Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager ?
  Program Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager jest wersją programu Outlook 2003 zawierającą dodatkowe opcje umożliwiające zarządzanie z jednego miejsca relacjami z klientami i możliwościami sprzedaży. Firmy będą teraz mogły bez przeszkód łączyć się z klientami i używanymi przez nich aplikacjami, dzięki czemu pracownicy będą mogli spędzać więcej czasu z klientami, a nie – z komputerami.

  Jakie są możliwości programu Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager ?
  Program Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager pozwala na łatwe zarządzanie relacjami z klientami dzięki monitorowaniu kluczowych informacji dotyczących możliwości sprzedaży, klientów strategicznych oraz indywidualnych kontaktów handlowych. Dzięki programowi Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager możesz:

  • Efektywniej śledzić relacje z klientami
  • Zwiększyć sprzedaż dzięki monitorowaniu informacji o wszystkich potencjalnych klientach
  • Korzystać z raportów umożliwiających aktywniejsze wykorzystanie danych o klientach
  • W każdej chwili odszukać ważne dokumenty
  • Bez trudu wysyłać do konkretnych odbiorców materiały marketingowe przy użyciu poczty elektronicznej

  Dla kogo przeznaczony jest program Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager ?
  Program Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager przeznaczony jest dla firm zatrudniających mniej niż 25 pracowników. Jest on nieocenioną pomocą dla właścicieli małych firm oraz pracowników działów sprzedaży, potrzebujących prostego narzędzia, dzięki któremu mogą na bieżąco mieć dostęp do kontaktów i zarządzać relacjami z klientami.

  Jak program Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager współpracuje z systemem Microsoft Office?
  Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager jest dodatkiem do programu Outlook 2003 i współpracuje bez zarzutu z innymi aplikacjami systemu Microsoft Office. Program Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager umożliwia:

  • Łączenie dokumentów pakietu Office z kontaktami, dzięki czemu zawsze łatwo je znaleźć.
  • Otwieranie i przeglądanie dokumentów pakietu Office w programie Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager.
  • Eksportowanie raportów o klientach i możliwościach sprzedaży do programów Microsoft Office Excel 2003 i Microsoft Office Word 2003.
  • Szybkie i proste tworzenie dokumentów załączanych do poczty elektronicznej za pomocą programów Microsoft Word 2003 i Microsoft Office Publisher 2003.
  • Tworzenie spersonalizowanych biuletynów poczty elektronicznej na podstawie licznych szablonów dostępnych w programach Word 2003 i Publisher 2003.
  • Dołączanie do kontaktów faksów oraz zeskanowanych dokumentów.
  • Wysyłanie spersonalizowanych, profesjonalnie wyglądających wiadomości poczty elektronicznej i biuletynów do adresatów listy wysyłkowej.
  • Sortowanie i zarządzanie kontaktami handlowymi za pomocą programu Outlook 2003 w sposób, który najbardziej Ci odpowiada.

  Jakie są wymagania systemowe dla programu Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager ?
  Wymagania systemowe są takie same, jak w przypadku programu Outlook 2003. Znajdziesz je na stronie zawierającej wymagania systemowe dla pakietu Microsoft Office 2003.

  Pytania dotyczące pakietu Office 2003 dla deweloperów

  Jakie nowe możliwości oferuje deweloperom pakiet Office 2003?
  Pakiet Office 2003 to najprostszy sposób dla deweloperów na wdrażanie rozwiązań i zarządzanie nimi – rozwiązań, które pozwolą użytkownikom na skuteczniejsze wykorzystanie informacji w biznesie.

  • Deweloperzy mogą z łatwością tworzyć i wdrażać dokumenty i aplikacje, które integrują się z procesami biznesowymi oraz z danymi firmy w obrębie całego przedsiębiorstwa dzięki wykorzystaniu technologii XML (Extensible Markup Language) oraz usług sieciowych XML.
  • Deweloperzy mogą tworzyć inteligentne aplikacje wykorzystując możliwości klientów inteligentnych oraz nowych interfejsów użytkownika zawartych w pakiecie Office 2003. Rozwiązania te pozwolą pracownikom zarządzającym informacjami pracować efektywniej z potrzebnymi im informacjami.
  • Pakiet Office zwiększy produktywność deweloperów dzięki zintegrowanym innowacyjnym narzędziom deweloperskim, takim jak inteligentny interfejs dokumentów czy pakiet narzędzi “Visual Studio Tools for Office” (j. ang.) - nowa technologia, która wprowadzi moc i wydajność programu Microsoft Visual Studio® .NET i platformy Microsoft Windows® .NET Framework do rozwiązań biznesowych tworzonych w oparciu o programy Word 2003 oraz Excel 2003.

  Jakie nowe funkcje związane z tworzeniem własnych aplikacji wprowadzono w pakiecie Office 2003?
  Firma Microsoft wprowadziła wiele nowych funkcji związanych z wykorzystaniem technologii XML – od nadawania formatu plików XML dokumentom programów Word 2003 i Excel 2003 aż po obsługę definiowanych przez użytkownika schematów XML w Office Professional 2003. Wykorzystanie technologii XML w aplikacjach typu desktop przynosi wiele korzyści – aby realizować nowe cele, deweloperzy mogą teraz wprowadzać do wykonywanych na zamówienie aplikacji nowe funkcje, takie jak dokumenty inteligentne czy Okienko zadań Wyszukiwanie.

  Deweloperzy używający platformy Windows .NET Framework i usług sieciowych będą mogli w prosty sposób tworzyć aplikacje kodu schowanego oparte na Word 2003 i Excel 2003 dzięki wykorzystaniu zestawu narzędzi Visual Studio Tools for Office oraz pakietów PIA (Primary Interop Assemblies) systemu Office 2003.

  W pakiecie Office 2003 wprowadzono także nową aplikację – Microsoft Office InfoPath 2003 – usprawniającą proces gromadzenia informacji dzięki rozbudowanym, dynamicznym formularzom. Program InfoPath 2003 wykorzystuje format plików XML jako macierzysty oraz programowalny model obiektu, co umożliwia deweloperom tworzenie takich rozwiązań, jakich potrzebują.

  Czym różni się obsługa technologii XML w programie Excel 2003 od wsparcia dla XML w programie Excel w wersji 2002?
  W pakiecie Office XP firma Microsoft wprowadziła możliwość zapisywania arkuszy kalkulacyjnych programu Excel w formacie XML. Dzięki temu pojawiło się wiele nowych metod importowania i eksportowania danych do i z programu Excel wykorzystujących technologię XML i usługi sieciowe. W pakiecie Microsoft Office Professional 2003 zwiększono możliwości użycia technologii XML w programie Excel poprzez zapewnienie wsparcia dla struktury XML w arkuszach zawierających zdefiniowane przez użytkownika schematy XML zgodne ze standardami W3C (World Wide Web Consortium). Dzięki temu użytkownicy programu Excel 2003 mogą między innymi:

  • Ładować zdefiniowane przez użytkownika schematy XML i mapować elementy XML na model arkusza
  • Ładować XML bezpośrednio do arkusza, który został zmapowany na schemat
  • Łączyć różne źródła XML w jedną listę zdefiniowaną schematem
  • Zapisywać dokumenty XML programu Excel oraz eksportować je zarówno jako arkusze XML programu Excel, jak i zdefiniowane przez użytkownika schematy XML
  • Tworzyć własne aplikacje oparte na strukturze XML, które wyświetlać mogą użytkownikom zawartość pomocy lub dane firmowe związane z aktywną komórką arkusza (jest to jedno z rozwiązań tzw. dokumentów inteligentnych)

  Jaką obsługę standardów XML przewidziano w programie Word 2003?
  Wsparcie dla technologii XML dodane zostało do programu Word 2003 w celu umożliwienia deweloperom tworzenia potężnych rozwiązań, zapewniających użytkownikom końcowym prostą, interaktywną obsługę. Obsługę opartych na standardach W3C rozwiązań XML utworzono na bazie usług Microsoft XML Core Services (MSXML) (j. ang.). Oto niektóre z wprowadzonych funkcji:

  • Macierzysty schemat dokumentu XML (zapisywanie jako XML)
  • Wsparcie dla definiowanych przez użytkownika schematów XML umożliwiających tworzenie struktury dokumentów
  • Szeroki zakres programowalności modelu obiektu dokumentów XML (DOM - Document Object Model) przy użyciu Microsoft Visual Basic® for Applications (VBA)
  • Wielokrotne wykorzystywanie zawartości XML za pomocą języka opisu referencji Xpath (XML Path Language) oraz języka opisu przekształceń XSLT (Extensible Stylesheet Language Transforms)
  • Sprawdzanie poprawności strukturalnej schematów XML (XSD) podczas pisania
  • Otwieranie, zapisywanie i przeglądanie dokumentów XML przy użyciu XSLT
  • Określone przez użytkownika ograniczenia edytowania i blokowanie stylów zależnie od struktury XML

  Co to są dokumenty inteligentne?
  Dokumenty inteligentne to nowy model rozwiązań pakietu Office Professional 2003, który wprowadzony został w dokumentach programu Word 2003 i arkuszach programu Excel 2003 opierających się na strukturze XML. Kiedy użytkownik pracuje z jakimś zakresem lub obszarem komórek w jednym z tych dokumentów, w programowalnych okienkach zadań pojawiać się mogą ważne dla niego informacje kontekstowe pomagające mu wykonać dane zadanie. Dokumenty inteligentne mogą być wdrażane i utrzymywane z serwerów, co upraszcza proces rozwijania rozwiązań.

  Co to jest pakiet narzędzi "Visual Studio Tools for Office”?
  "Visual Studio Tools for Office" to robocza nazwa nowej technologii, która wprowadzi moc i wydajność programu Microsoft Visual Studio .NET i platformy Microsoft .NET Framework do rozwiązań dla biznesu opartych na następnych wersjach programów Microsoft Word i Microsoft Excel. Dzięki tej technologii deweloperzy używający programu Visual Studio .NET 2003 będą mogli wykorzystywać Visual Basic .NET i Microsoft Visual C#™ .NET do pisania aplikacji zarządzanego kodu schowanego opartych na Word 2003 i Excel 2003.

  Jak można zdobyć pakiet narzędzi "Visual Studio Tools for Office”?
  Jest jeszcze za wcześnie na omawianie szczegółów związanych z dystrybucją pakietu narzędzi "Visual Studio Tools for Office”.

  Czy pakiet Office 2003 obsługuje Visual Basic for Applications (VBA)?
  Tak, VBA jest tak samo obecny w pakiecie Office 2003 jak w poprzednich wersjach Office. Nową funkcjonalność XML w pakiecie Office Professional 2003 udostępniono dla deweloperów dzięki dodatkom do modelu obiektu Office.

  Jakie zmiany związane z tagami inteligentnymi wprowadzono w porównaniu do pakietu Office XP?
  • W pakiecie Microsoft Office XP tagi inteligentne dostępne były w programach Word w wersji 2002, Excel w wersji 2002 oraz w poczcie programu Outlook w wersji 2002. W pakiecie Office 2003 obsługę tagów inteligentnych wprowadzono także w programach Microsoft Office Access 2003 i Microsoft Office PowerPoint® 2003, w Okienku zadań Wyszukiwanie, dla nazwisk osób w Okienkach zadań programu Outlook, oraz w technologii Windows SharePoint Services.

  • Narzędzia rozpoznające tagi inteligentne mogą modyfikować dokumenty.
  • Tagi inteligentne można przyporządkować do elementów XML.
  • Tagi inteligentne tworzyć można bez programowania przy użyciu dopasowywania wzorców.
  • Działanie Tagów inteligentnych można dynamicznie dostosowywać do potrzeb użytkowników.
  • Dodano tokenizację wspomagającą narzędzia rozpoznawania języków w krajach Azji Wschodniej.

  Jakie nowe funkcje dostępne są w programie Microsoft Access 2003?
  Niektóre nowe możliwości programu Access 2003 to:

  • Zintegrowanie Windows SharePoint Services z listami
  • Eksportowanie tabel relacyjnych w obrębie jednego pliku XML
  • Respektowanie schematów XSD przy importowaniu danych XML
  • Stosowanie przekształceń XSL podczas pracy z danymi XML
  • Rozszerzenia modelu obiektu § Możliwość przyporządkowywania tagów inteligentnych do kolumn tabeli
  • Ulepszona funkcja sprawdzania błędów
  • Możliwość przeglądania zależności obiektów

  Czy dostępne są pakiety narzędzi dla deweloperów umożliwiające rozpoczęcie pracy z tymi technologiami?
  System Microsoft Office 2003 udostępnia deweloperom liczne narzędzia, dokumentację oraz próbki. Pakiet ten obejmuje zestawy:

  • Word XML Content Development Kit
  • Smart tag/Smart Document Software Development Kit
  • Research Task Pane Software Development Kit
  • Excel XML Kit


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Informacje o pakiecie