Menu kategorii
 • Blokowanie wiadomości-śmieci za pomocą programu Outlook 2003

  Blokowanie wiadomości-śmieci za pomocą programu Outlook 2003

   Microsoft
  Microsoft
  00:00
  01.01.2005
  7967 wyświetleń
  Program Microsoft Office Outlook® 2003 udostępnia opcje i funkcje opracowane z myślą o blokowaniu większości odbieranych wiadomości-śmieci. Funkcje te dają większą kontrolę nad rodzajami wiadomości dostarczanych do Skrzynki odbiorczej, a także pozwalają określać aprobowanych nadawców.

  Pomoc programu Outlook 2003 w blokowaniu wiadomości-śmieci

  Oto funkcje programu Outlook 2003, które opracowano z myślą o pomocy użytkownikom w blokowaniu niepożądanych wiadomości e-mail.

  • Filtr wiadomości-śmieci. W programie Outlook 2003 zastosowano najnowsze opracowane przez Microsoft Research technologie służące do oceniania, czy dana wiadomość powinna zostać uznana za wiadomość-śmieć, z uwzględnieniem wielu czynników, takich jak godzina wysłania wiadomości oraz jej zawartość i struktura. Filtr nie traktuje szczególnie żadnego nadawcy ani typu wiadomości e-mail. Używa za to zaawansowanych metod analizy w celu określenia stopnia prawdopodobieństwa, że dana wiadomość e-mail zostanie uznana przez użytkownika za wiadomość-śmieci.
   Domyślnie filtr ma ustawiony niski poziom, pozwalający na wychwytywanie tylko najbardziej oczywistych wiadomości-śmieci. Wiadomości wyłapane przez filtr są przenoszone do specjalnego folderu wiadomości-śmieci, w którym użytkownik może je później przeglądać. Można ustawić aktywniejszy filtr (który przypadkowo może wyłapywać też zwykłe wiadomości), a nawet skonfigurować program Outlook 2003 do trwałego usuwania wiadomości-śmieci zaraz po ich nadejściu.
  • Lista zaufanych nadawców. Jeśli filtr błędnie oznaczy wiadomość e-mail jako wiadomość-śmieć, można łatwo dodać nadawcę tej wiadomości do Listy zaufanych nadawców. Wiadomości, w których występują adresy e-mail i nazwy domen zapisane na Liście zaufanych dostawców, nigdy nie zostaną uznane za wiadomości-śmieci, bez względu na zawartość. Osoby z listy Kontakty cieszą się zaufaniem domyślnie, toteż wiadomości od nich nigdy nie zostaną uznane za wiadomości-śmieci. Jeśli firma korzysta z serwera Microsoft Exchange Server, wiadomości przesyłane w ramach organizacji również nigdy nie zostaną uznane za wiadomości-śmieci. Program Outlook 2003 można skonfigurować do akceptowania tylko wiadomości od osób z Listy zaufanych nadawców, co daje całkowitą kontrolę nad otrzymywanymi wiadomościami.
  • Lista nadawców śmieci. Wiadomości e-mail nadsyłane z określonych adresów e-mail lub nazw domen można łatwo blokować, dodając nadawcę do Listy nadawców śmieci. Wiadomości od osób lub nazw domen zapisanych na Liście nadawców śmieci zawsze będą uznawane za wiadomości-śmieci, bez względu na zawartość.
  • Lista zaufanych adresatów. Listę wysyłkową lub grupę, której użytkownik jest członkiem, można dodawać do Listy zaufanych odbiorców. Wszelkie wiadomości wysyłane pod adresy e-mail i nazwy domen zapisane na tej liście nie będą traktowane jako wiadomości-śmieci, bez względu na osobę nadawcy czy zawartość.
  • Autoaktualizacja. Filtr wiadomości-śmieci można okresowo aktualizować przy użyciu aktualizacji otrzymywanych od firmy Microsoft, dzięki czemu użytkownicy zawsze mają do dyspozycji najnowsze metody blokowania niechcianych wiadomości.

  Ustawianie filtrów wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003

  W programie Outlook 2003 Filtr wiadomości-śmieci jest domyślnie włączony. Przy pierwszym przenoszeniu wiadomości do folderu wiadomości-śmieci program Outlook 2003 wyświetli okno dialogowe ze stosownym powiadomieniem.

  Aby zmienić ustawienia wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003:

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
  2. W oknie dialogowym Opcje w sekcji E-mail kliknij opcję Wiadomości-śmieci.
  3. Wybierz żądany poziom ochrony przed wiadomościami-śmieciami. Kliknij przycisk OK.

  Aby dodać nadawcę do Listy zaufanych nadawców, Listy zaufanych adresatów lub Listy nadawców śmieci:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość od nadawcy.
  2. Wskaż polecenie Wiadomości-śmieci a następnie kliknij polecenie Dodaj do listy zaufanych nadawców, Dodaj do listy nadawców śmieci , lub Dodaj do listy zaufanych adresatów.

  Uwaga: W przypadku wersji serwera Microsoft Exchange Server nieobsługującego trybu buforowanego programu Exchange, filtrowanie wiadomości-śmieci należy zainstalować i skonfigurować na serwerze Exchange.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Microsoft Outlook 2003