Jak zmienić nazwę folderu OneDrive w systemie Windows?

Jak zmienić nazwę folderu OneDrive w systemie Windows?

Autor: Mateusz Miciński

Opublikowano: 5/10/2024, 8:00 AM

Liczba odsłon: 615

OneDrive dla firm jest kluczowym narzędziem do przechowywania, synchronizowania i udostępniania plików w chmurze, umożliwiając skuteczną pracę zdalną oraz współpracę zespołową. Dysk OneDrive można śmiało połączyć ze swoim komputerem z systemem Windows i pracować z plikami z chmury niemal jak z plikami lokalnymi.

Podczas synchronizowania dysku OneDrive z systemem Windows do jego nazwy na komputerze dodawana jest nazwa naszej organizacji, która została ustalona podczas zakładania subskrypcji Microsoft 365. Jeżeli w między czasie nazwa firmy uległa zmianie lub jest zbyt długa i wpływa negatywnie na limit maksymalnej ścieżki dostępu, istnieje możliwość zmiany nazwy synchronizowanego folderu usługi OneDrive.

W tej poradzie omówimy szczegółowo, jak zmienić nazwę folderu OneDrive dla firm w systemie Windows.

Jak zmienić nazwę folderu OneDrive w systemie Windows?

Jak zmienić nazwę folderu dysku OneDrive dla firm?

 1. W pierwszej kolejności należy zamknąć aplikację OneDrive. W tym celu w zasobniku systemowym (obok zegara) odszukaj niebieską ikonę dysku OneDrive, którego nazwę chcesz zmienić. Kliknij tę ikonę prawym przyciskiem myszki i wybierz opcję Zakończ działanie aplikacji OneDrive.
 2. Teraz przejdź do obecnego folderu OneDrive na dysku i zmień jego nazwę na docelową.
 3. Następnie otwórz okno Uruchamianie - do tego celu możesz użyć skrótu klawiszowego Windows + R.
 4. W pole Otwórz wklej następujący adres:
  %LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive\settings
  i kliknij przycisk OK.
 5. Jak zmienić nazwę folderu OneDrive w systemie Windows?

 6. Teraz przejdź do folderu o nazwie Business1.
  Uwaga! Jeżeli posiadasz kilka połączonych kont OneDrive dla firm z systemem Windows, widoczne będą także foldery o nazwach Business2, Business3 i tak dalej. Musisz upewnić się, który odpowiada za folder usługi, którego nazwę chcesz zmienić.
 7. Po przejściu do folderu widoczny będzie plik o nazwie reprezentowanej przez ciąg cyfr i liter rozdzielonych myślnikami. Rozszerzenie pliku to .ini. Przykładowa nazwa takiego pliku to: 61b9aa18-b7fd-4a6a-97e0-320e6d7248df.ini.
 8. Kliknij plik prawym przyciskiem myszki i wybierz opcję Edytuj w Notatniku.
 9. Jak zmienić nazwę folderu OneDrive w systemie Windows?

 10. Po otwarciu pliku do edycji w pierwszym jego wierszu widoczna będzie obecna nazwa folderu OneDrive. W tym momencie możesz się upewnić, czy jesteś we właściwym miejscu. Jeśli nazwa dotyczy innego dysku, który synchronizujesz, zamknij plik i przejdź do innego folderu o nazwie Business. Jeżeli nazwa dysku w pliku jest zgodna, możesz kontynuować edycję.
 11. Odszukaj zatem obecną ścieżkę i nazwę synchronizowanego folderu i zmień ją na docelową - dokładnie na taką, jaką ustawiłeś w kroku 2. Na przykład:
  Aktualna: "C:\Users\Adam Nowak\OneDrive - Firma Wesoła"
  Docelowa: "C:\Users\Adam Nowak\OneDrive - Wesoła"
 12. Zapisz zmiany w pliku i go zamknij.
 13. Jak zmienić nazwę folderu OneDrive w systemie Windows?

 14. Na koniec w menu Start odszukaj aplikację OneDrive i ją uruchom. Ewentualnie uruchom ponownie komputer.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia