Jak włączyć wyświetlanie sekund w zegarze systemowym?

Jak włączyć wyświetlanie sekund w zegarze systemowym?

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 1/8/2017, 12:00 AM

Liczba odsłon: 30424

Systemowy zegar widniejący w obszarze powiadomień na pasku zadań jest jednym z najczęściej użytkowanych elementów interfejsu Windows. Wystarczy spojrzeć w prawy dolny róg ekranu (bo tam zwykle widnieje zegar) i już znamy dokładną godzinę i datę. By jednak wyświetlić sekundy, obszar zegara należy kliknąć. Jest to zrozumiałe, jako że sekundnik przydaje się tylko okazjonalnie. Co innego, gdy zależy nam na jak najdokładniejszym wyświetlaniu godziny, np. gdy dużo licytujemy na portalach aukcyjnych lub chcemy samodzielnie odmierzać czas bez uruchamiania czasomierza lub stopera wbudowanego w aplikację Alarmy i zegar.

Jak włączyć wyświetlanie sekund w zegarze systemowym? Jak włączyć wyświetlanie sekund w zegarze systemowym?

Okazuje się, że można włączyć wyświetlanie sekund w Windows 10, począwszy od kompilacji 14393, czyli Anniversary Update. Możemy tego dokonać na dwa sposoby: korzystając z Edytora rejestru lub tworząc w Notatniku plik z rozszerzeniem .reg, który następnie uruchamiamy. Obie metody ingerują w rejestr i chociaż szansa na destabilizację działania systemu jest praktycznie zerowa, modyfikacji dokonujemy na własną odpowiedzialność. Dlaczego konieczne jest edytowanie rejestru? Cóż, pewnie dlatego, że opcja wyświetlania sekund na zegarze nie jest dostępna w innym miejscu (np. aplikacji Ustawienia), choć w gruncie rzeczy Windows 10 na to pozwala.

Sposób 1: Edytor rejestru

1. Wykonujemy skrót klawiaturowy Win + R, by otworzyć polecenie Uruchom (lub po prostu otwieramy menu Start).

2. Wpisujemy regedit i klikamy OK, by uruchomić Edytor rejestru.

Jak włączyć wyświetlanie sekund w zegarze systemowym?

3. Przechodzimy do klucza:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Jak włączyć wyświetlanie sekund w zegarze systemowym?

4. Prawym przyciskiem myszy klikamy klucz Advanced i wybieramy opcję Nowy > Wartość DWORD (32-bitowa).

Jak włączyć wyświetlanie sekund w zegarze systemowym?

5. Nowo utworzonej wartości nadajemy nazwę ShowSecondsInSystemClock.

Jak włączyć wyświetlanie sekund w zegarze systemowym?

6. Odnajdujemy wartość ShowSecondsInSystemClock i klikamy ją dwukrotnie. W polu tekstowym Dane wartości: usuwamy 0 i wpisujemy 1. Zatwierdzamy przyciskiem OK.

Jak włączyć wyświetlanie sekund w zegarze systemowym?

7. By zmiana weszła w życie, wylogowujemy się i logujemy ponownie albo restartujemy proces Eksplorator Windows. Prawym przyciskiem myszy klikamy puste pole na pasku zadań i wybieramy Menedżer zadań. Na liście procesów odnajdujemy Eksplorator Windows, klikamy go prawym przyciskiem myszy i wybieramy Uruchom ponownie.

Jak włączyć wyświetlanie sekund w zegarze systemowym?

8. Zegar na pasku zadań powinien już prawidłowo wyświetlać sekundy:

Jak włączyć wyświetlanie sekund w zegarze systemowym?

Sposób 2: Notatnik

1. Uruchamiamy dowolny edytor tekstowy, np. Notatnik.

2. Do pustego dokumentu wklejamy następującą treść:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"ShowSecondsInSystemClock"=dword:00000001

Jak włączyć wyświetlanie sekund w zegarze systemowym?

3. Klikamy Plik > Zapisz jako.... W menu Zapisz jako typ: wybieramy Wszystkie pliki (*.*) i w dowolnej lokalizacji zapisujemy plik o dowolnej nazwie, jednak z rozszerzeniem .reg.

Jak włączyć wyświetlanie sekund w zegarze systemowym?

4. Przechodzimy do folderu, gdzie zapisaliśmy plik .reg, i klikamy go dwukrotnie.

Jak włączyć wyświetlanie sekund w zegarze systemowym?

5. Potwierdzamy wprowadzenie zmian, klikając Tak, Tak, OK.

6. Restartujemy proces Eksplorator Windows (jak w sposobie 1).

Jak cofnąć zmiany?

Jeśli widok sekund zbyt nas rozprasza lub dokładność co do minuty okazuje się wystarczająca, możemy łatwo przywrócić wcześniejszy wygląd systemowego zegara. Niezależnie od poprzednio wybranego sposobu, wprowadzone zmiany można cofnąć na dwa sposoby:

Sposób 1: Edytor rejestru

1. Przechodzimy do utworzonego przez nas klucza ShowSecondsInSystemClock, klikamy go prawym przyciskiem myszy i z menu wybieramy Usuń. Zatwierdzamy przyciskiem Tak.

Jak włączyć wyświetlanie sekund w zegarze systemowym?

2. Uruchamiamy ponownie proces Eksplorator Windows.

Sposób 2: Notatnik

1. Tworzymy nowy plik tekstowy, w który wpisujemy:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"ShowSecondsInSystemClock"=-

2. Zapisujemy plik z rozszerzeniem .reg i uruchamiamy go (jak w sposobie 2).

3. Potwierdzamy wprowadzenie zmian, klikając Tak, Tak, OK.

4. Uruchamiamy ponownie proces Eksplorator Windows (jak w sposobie 1).

5. Zegar na pasku zadań powinien już prawidłowo wyświetlać minuty:

Jak włączyć wyświetlanie sekund w zegarze systemowym?

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia