Jak włączyć synchronizację elementów wysłanych w skrzynce udostępnionej?

Jak włączyć synchronizację elementów wysłanych w skrzynce udostępnionej?

Autor: Mateusz Miciński

Opublikowano: 6/2/2023, 8:00 AM

Liczba odsłon: 752

Skrzynka współdzielona to ważna część usługi Microsoft Exchange. Pozwala na wygodną współpracę grupy osób w obrębie jednej, wspólnej skrzynki pocztowej, a co za tym idzie - nie wymaga udostępniania loginów i haseł osobom, które mają mieć do niej dostęp. Skrzynka współdzielona to zwyczajne konto pocztowe w usłudze Exchange, do którego dostęp ma więcej niż jedna wskazana przez nas osoba.

Niestety podczas pracy w skrzynce współdzielonej przez kilka osób dochodzi do sytuacji, że część osób nie widzi, czy na spływające wiadomości została już udzielona odpowiedź przez innego członka skrzynki. Aby rozwiązać ten problem, wystarczy włączyć synchronizację elementów wysłanych. Poniżej przedstawiamy, jak krok po kroku włączyć stosowne opcje.

Jak działają skrzynki współdzielone w Microsoft 365?

Więcej o skrzynkach udostępnionych w usłudze Exchange dowiesz się z artykułu: Jak działają skrzynki współdzielone?

Jak włączyć synchronizację elementów wysłanych w skrzynce udostępnionej?

Jak włączyć automatyczne odpowiedzi dla innych kont pocztowych Exchange?

  1. Zaloguj się do centrum administracyjnego Microsoft 365 dostępnego pod adresem admin.microsoft.com.
  2. Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Zespoły i grupy i kliknij pozycję Udostępnione skrzynki pocztowe.
  3. Teraz z listy dostępnych skrzynek współdzielonych wybierz tę, dla której chcesz włączyć synchronizację elementów wysłanych.
  4. W panelu po prawej stronie kliknij pozycję Edytuj w sekcji Elementy wysłane.
  5. Na koniec włącz jedną lub obie następujące opcje:
    • Kopiuj elementy wysłane przy użyciu tej skrzynki pocztowej - tylko elementy wysłane, których nadawcą jest skrzynka współdzielona będą synchronizowane.
    • Kopiuj elementy wysłane w imieniu tej skrzynki pocztowej - tylko elementy wysłane, których nadawcą jest członek w imieniu skrzynki współdzielonej będą synchronizowane.
  6. Wprowadzone zmiany potwierdź przyciskiem Zapisz. Aby zmiany weszły w życie, konieczne może być odczekanie kilku godzin i zrestartowanie aplikacji Outlook.

Jak włączyć synchronizację elementów wysłanych w skrzynce udostępnionej?

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia