Jak sprawdzić datę wygaśnięcia licencji Microsoft 365?

Jak sprawdzić datę wygaśnięcia licencji Microsoft 365?

Autor: Arkadiusz Partyka

Opublikowano: 11/7/2022, 9:00 AM

Liczba odsłon: 3123

Zarządzając platformą Microsoft 365, zarządzasz również wykupionymi licencjami. Licencję możesz przypisać nowemu pracownikowi lub też odpiąć, kiedy nie jest już potrzebna wybranej osobie. Ale co w przypadku kiedy zakupiłeś usługę Microsoft 365 jakiś czas temu i chciałbyś się dowiedzieć, kiedy dokładnie ważność wybranej licencji dobiegnie końca? Odpowiedź znajdziesz w panelu administracyjnym Twojej usługi.

Jak anulować licencję Microsoft 365

Jak sprawdzić datę wygaśnięcia licencji w Microsoft 365?

  1. Zaloguj się na stronie www.office.com.
  2. Przejdź do modułu Administracja znajdującego się po lewej stronie.
  3. Wybierz pozycję Licencje i przejdź do licencji, której chcesz sprawdzić datę wygaśnięcia.
  4. Na końcu kliknij link Zarządzaj szczegółami subskrypcji, który znajduje się na górze ekranu.
  5. Jak anulować licencję Microsoft 365

    Wyświetlona została strona, na której możesz zobaczyć szczegóły wybranej licencji. Oprócz widocznej daty wygaśnięcia, masz możliwość zapoznania się z informacjami o ilości przypisanych licencji, ilości dostępnych licencji, rozliczaniu, stanie subskrypcji, częstotliwości rozliczeń czy cenie jednostkowej. Dodatkowo, z tego miejsca możesz również przypisać licencję nowemu pracownikowi, usunąć wybraną licencję bądź też zarządzać formami płatności.

    Jak anulować licencję Microsoft 365