Jak anulować płatność cykliczną w Microsoft 365?

Jak anulować płatność cykliczną w Microsoft 365?

Autor: Arkadiusz Partyka

Opublikowano: 11/10/2022, 7:00 AM

Liczba odsłon: 1258

Najpopularniejszą metodą rozliczania się za usługi chmurowe jest stosowanie cyklicznych płatności. Jest to bardzo wygodny sposób rozliczeniowy, który nie wpływa znacząco na budżet firmy, w porównaniu do jednorazowych płatności z góry za cały czas trwania usługi lub też w porównaniu do zakupu licencji wieczystych. Ale jeżeli z jakichś powodów chcesz zrezygnować z tych płatności, możesz tego dokonać w centrum administracyjnym Microsoft 365.

Jak anulować platnosc cykliczna w Microsoft 365

Jak anulować płatność cykliczną w Microsoft 365?

  1. Zaloguj się na stronie www.office.com kontem, które ma uprawnienia administracyjne.
  2. Przejdź do modułu Administracja znajdującego się po lewej stronie.
  3. Rozwiń listę Rozliczenia.
  4. Następnie przejdź do pozycji Twoje produkty.
  5. Wybierz produkt, z którego chcesz zrezygnować.
  6. Jak anulować platnosc cykliczna w Microsoft 365

  7. Następnie w sekcji Rozliczanie cykliczne kliknij łącze Edytuj rozliczanie cykliczne.
  8. W wyświetlonym panelu bocznym zaznacz opcję Wyłączone, aby zrezygnować z płatności cyklicznej. Poniżej tej opcji wyświetlona będzie data, do której usługa jeszcze będzie aktywna.
  9. Na końcu kliknij przycisk Zapisz.
  10. Jak anulować platnosc cykliczna w Microsoft 365