Blokowanie programów

Blokowanie programów

Autor: Łukasz Foks

Opublikowano: 12/30/2007, 12:00 AM

Liczba odsłon: 10839

Za pomocą Kontroli Rodzicielskiej nie tylko ustalimy limity czasowe, dostosujemy dostęp do sieci Web, ale również dozwolimy lub zablokujemy możliwość uruchamiania konkretnych aplikacji. W głównym oknie Kontroli Rodzicielskiej Kontrola użytkowników w części Ustawienia systemu Windows klikamy Dozwalaj i blokuj określone programy. W nowym oknie - jeżeli taka jest potrzeba - musimy oznaczyć, że dany użytkownik może korzystać tylko z tych programów, które dodamy do dostępnych. Zaznaczamy pole przy [nazwa konta] może używać tylko programów dozwolonych. Po chwili w centralnej części okna pojawi się lista z zainstalowanymi na komputerze aplikacjami. Przy każdej z pozycji znajduje się pole wyboru, które zaznaczamy jeżeli użytkownik, którego kontrolujemy ma mieć dostęp do danego narzędzia. Jeśli na liście nie znajduje się szukany program na dole strony klikamy przycisk Przeglądaj, po czym wskazujemy miejsce na dysku, w którym się znajduje. Obok opcji Dodaj program do tej listy znajdują się dwie kontrolki: Zaznacz wszystko oraz Usuń zaznaczenie wszystkiego, których użycie znacznie ułatwia wykonywanie operacji na liście. Pierwsza z nich powoduje, że wszystkie pola zostaną zaznaczone, zaś druga - wszystkie zaznaczenia zostaną usunięte.

Wpisy na liście możemy sortować. W jej górnej części są trzy kategorie: Plik, Opis i Nazwa produktu. Jeżeli wskażemy Plik programy zostaną ustawione alfabetycznie według nazwy folderu w Program files, Opis ponownie ustawienie alfabetyczne opisu narzędzia w obrębie jej folderu (np. C:\Program Files\ABC). Nazwa produktu to uszeregowanie według nazwy programu w obrębie katalogu. Wszystkie zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK. Jeśli poprawnie skonfigurowaliśmy tę funkcjonalność w części Ustawienia bieżące w ostatniej rubryce (Limity programów) znajduje się status Wł..