Automatyczne aktualizacje kopii zapasowej Windows

Automatyczne aktualizacje kopii zapasowej Windows

Autor: Krzysztof Gudowski

Opublikowano: 4/18/2008, 12:00 AM

Liczba odsłon: 5078

W momencie pierwszej konfiguracji kopii zapasowych w Centrum kopii zapasowych i przywracania system Windows zapisał na stałe wprowadzone ustawienia i automatycznie kontroluje stan kopii zapasowych.

Ustawienia częstotliwości wykonywania archiwizacji plików zostały zapisane w harmonogramie zadań systemu Windows Vista. Możemy być zatem pewni, że system będzie automatycznie wykonywał aktualizacje kopii zapasowej w ustalonych odstępach czasu. Ponowna konfiguracja w Centrum kopii zapasowych i przywracania nie jest konieczna. Możemy spać spokojnie. A o wykonywanej aktualizacji informowani będziemy odpowiednią ikoną w zasobniku systemowym.