Windows 11 22H2 z poprawkami w Release Preview Channel (build 22621.2066)

Windows 11 22H2 z poprawkami w Release Preview Channel (build 22621.2066)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 7/14/2023, 3:11 PM

Liczba odsłon: 1241

Podobnie jak Windows 11 21H2 i Windows 10 22H2, tak też i Windows 11 22H2 otrzymał wczoraj aktualizację w kanale Release Preview. Insiderzy w tym kanale mogą teraz korzystać z poprawek, które do wydania publicznego zostaną wprowadzone w 4. tygodniu lipca. Pełna lista zmian — jak zwykle — znajduje się poniżej.

Windows 11 22H2: zmiany w aktualizacji KB5028254
(OS Build 22621.2066) w Relase Preview Channel

 • Ta aktualizacja obejmuje Handwriting Software Input Panel (SIP), Handwriting Engine oraz Handwriting Embedded Inking Control, które obsługują teraz poziom zgodności GB18030-2022 2. Z tego powodu spełniają wymagania poziomu 3.
 • Rozwiązano problem z Windows Notification Platform, która nie wysyłała powiadomień z aplikacji.
 • Ta aktualizacja zwiększa niezawodność połączenia między klientem a serwerem WNS w usłudze Windows Push Notification Services (WNS).
 • Rozwiązano problem z urządzeniami połączonymi hybrydowo. Nie można było się do nich zalogować, jeśli nie były połączone z Internetem. Działo się tak przy używaniu kodu PIN w Windows Hello dla firm lub poświadczeń biometrycznych.
 • Ta aktualizacja obejmuje profile Windows Autopilot. Proces pobierania zasad Windows Autopilot jest bardziej odporny. Pomaga to, gdy połączenie sieciowe może nie zostać w pełni zainicjowane. Ta aktualizacja zwiększa liczbę ponownych prób podczas próby pobrania profilu Windows Autopilot.
 • Rozwiązano problem z Event Forwarding Subscriptions. Gdy dodano Event Channel do subskrypcji, przekazywał on zdarzenia, których nie potrzebujesz.
 • Rozwiązano problem z repozytorium Windows Management Instrumentation (WMI). Występował błąd instalacji, gdy urządzenie nie wyłączało się prawidłowo.
 • Rozwiązano problem z niektórymi procesorami (CPU). Istniały niespójne raporty dotyczące pamięci podręcznej L2.
 • Ustawienia jasności są teraz bardziej dokładne.
 • Ta aktualizacja ulepsza podpowiedzi dla niektórych liter z rodziny czcionek Verdana Pro.
 • Rozwiązano problem ze sterownikami drukarek trybu użytkownika, które nieoczekiwanie rozładowywały się, podczas drukowania z wielu kolejek wydruku do tego samego sterownika drukarki.
 • Rozwiązano problem z kontrolkami edycji tekstu w XAML. Nie można było ponownie edytować formantów po tym, jak stały się one tylko do odczytu. Problem dotyczy edytora IME dla języka japońskiego, chińskiego i koreańskiego.
 • Narrator ogłasza teraz etykietę "Zmień klucz produktu".
 • Rozwiązano problem z profilem Microsoft Defender Firewall. Nie udawało się automatycznie przełączyć z sieci LAN, która jest zaufana, do sieci publicznej.
 • Zaktualizowano profile Country and Operator Settings Asset (COSA).
 • Rozwiązano problem z zadaniem drukowania. Niespodziewane przełączenie trybu Internet Printing Protocol (IPP) mogło spowodować zaprzestanie drukowania. Występowało to w przypadku istnienia sterownika niezależnego dostawcy sprzętu (IHV).
 • Rozwiązano problem z niektórymi urządzeniami WWAN. Po każdym restarcie pojawiało się okno dialogowe proszące o przełączenie na eSIM, nawet gdy wcześniej wybrano "Nie".
 • Rozwiązano problem z niektórymi urządzeniami wyświetlającymi i audio. Brakowało ich po wznowieniu działania systemu ze stanu uśpienia.
 • Ta aktualizacja usuwa zakleszczenie w Internet Protocol Security (IPsec). Kiedy konfigurowano serwery z regułami IPsec, przestawały one odpowiadać. Ten problem dotyczy serwerów wirtualnych i fizycznych.
 • Rozwiązano problem z usługą MPSSV. Dochodziło do wielokrotnego ponownego uruchamiania systemu. Kod błędu zatrzymania to 0xEF.
 • Ta aktualizacja obejmuje Windows Kernel Vulnerable Driver Blocklist — DriverSiPolicy.p7b. Dodaje ona sterowniki, które są narażone na ataki typu Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD).
 • Rozwiązano problem z Windows Defender Application Control (WDAC). Kopiowane były niepodpisane zasady WDAC do partycji dysku Extensible Firmware Interface (EFI), która jest zarezerwowana dla podpisanych zasad.
 • Rozwiązano problem z Windows Defender Application Control (WDAC). Opcja "Disabled: Script Enforcement" mogła tworzyć zdarzenia audytu, których nie potrzebujesz.
 • Rozwiązano problem z Widżetami, które odpinały się niespodziewanie z paska zadań.
 • Rozwiązano problem ze sterownikiem systemu plików fastfat, który przestawał odpowiadać.
 • Rozwiązano problem z operacjami I/O (We/Wy) poprzez Server Message Block (SMB). Mogły kończyć się niepowodzeniem podczas używania algorytmu kompresji LZ77 + Huffman.

Źródło: https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/07/13/releasing-windows-11-build-22621-2066-to-the-release-preview-channel/

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia