Ulepszone udostępnianie plików i inne nowości w Windows 11 (build 23506 w Dev Channel)

Ulepszone udostępnianie plików i inne nowości w Windows 11 (build 23506 w Dev Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 7/19/2023, 9:00 PM

Liczba odsłon: 1370

Dziś ukazała się pierwsza od prawie 3 tygodni aktualizacja Windows 11 w Dev Channel. Lista zmian jest więc spodziewanie obszerna. Znajdziemy tu ulepszenia związane z bezpieczeństwem haseł, doświadczeniem OOBE i udostępnianiem plików, nowy Outlook jako preinstalowaną aplikację oraz zmiany dotyczące Windows Copilot, Emoji, Dostępu głosowego, Ustawień, kopii zapasowej i odzyskiwania.

Windows 11: nowości w kompilacji 23506 w Dev Channel

Obraz ISO

Windows 11 Build 23506 został wydany jako obraz ISO — do pobrania tutaj.

Doświadczenie bezhasłowe w Windows Hello for Business

Windows Hello for Business (WHFB) zapewnia firmom silne, odporne na phishing uwierzytelnianie w technologii bezhasłowej. Klienci korporacyjni mogą teraz ustawić zasadę EnablePasswordlessExperience, która promuje doświadczenie użytkownika na maszynach połączonych z AAD, związane z kluczowymi scenariuszami logowania niewymagającymi użycia hasła. To nowe doświadczenia ukrywa hasła w niektórych scenariuszach uwierzytelniania i wykorzystuje bezhasłowe mechanizmy odzyskiwania, takie jak resetowanie PIN w WHFB w razie konieczności.

Po ustawieniu tej zasady usuwa ona hasła z UX, zarówno przy logowaniu na urządzenie, jak i w scenariuszach uwierzytelniania podczas sesji, takich jak menedżery haseł w przeglądarce, scenariusze "Uruchom jako" administrator czy jako inny użytkownik oraz User Account Control (UAC).

Użytkownicy będą nawigować po swoich podstawowych scenariuszach uwierzytelniania, używając WHFB zamiast haseł. Jeśli użytkownik nie zaloguje się, można użyć mechanizmów odzyskiwania, takich jak resetowanie kodu PIN lub logowanie przez Internet, aby pomóc użytkownikowi odzyskać dane uwierzytelniające bez angażowania działu pomocy technicznej IT.

Ostrzeżenia przed niebezpiecznym kopiowaniem i wklejaniem haseł

Począwszy od wersji Windows 11 22H2, Enhanced Phishing Protection w Microsoft Defender SmartScreen pomaga chronić hasła użytkowników firmowych lub edukacyjnych przed phishingiem i niebezpiecznym użyciem na stronach i w aplikacjach. Począwszy od tej kompilacji, użytkownicy z włączoną opcją ostrzegania w Zabezpieczeniach Windows zobaczą nowy UI, który ostrzega przed niebezpiecznym kopiowaniem i wklejaniem hasła — taki sam, który widzą, kiedy wpisują swoje hasło.

Ostrzeżenia przed niebezpiecznym kopiowaniem i wklejaniem haseł

Ulepszone udostępnianie lokalnych plików

W tym buildzie ulepszenia otrzymały wbudowane okno udostępniania Windows oraz udostępnianie w pobliżu dla lokalnych plików z tego komputera.

Ulepszone udostępnianie lokalnych plików

Co się konkretnie zmieniło:

 • Okienko udostępniania Windows zostało przeprojektowane, aby było bardziej zgodne z zasadami designu Windows 11.
 • Każdy może teraz wysłać e-mailem pliki poprzez Outlook w okienku udostępniania Windows. Po prostu kliknij ikonę Outlooka.
 • Okienko udostępniania Windows ma teraz pole wyszukiwania, w którym możesz wyszukać kontakty Outlook, którym udostępnić plik. Wyświetlanych jest 8-10 sugerowanych kontaktów w celu szybkiego udostępnienia pliku — wliczając w to samego siebie.
 • Zamiast wysuwanego menu zobaczysz teraz przycisk włączający udostępnianie w pobliżu.
 • W przypadku udostępniania w pobliżu znajdziesz teraz swój własny PC na górze listy wykrytych urządzeń.
 • Pliki będą udostępniały się szybciej z jednego PC na drugi przy użyciu Wi-Fi Direct.
 • Dodano opcję "Udostępnij" do menu kontekstowego w Eksploratorze plików — obok ikony udostępniania na górze menu.

Nowy Outlook na Windows to teraz wbudowana aplikacja

Począwszy od tego builda, Outlook for Windows Preview to teraz systemowa aplikacja, która zastępuje dawną Pocztę i Kalendarz. Dowiedz się więcej z naszego artykułu: Nowy Outlook zastąpi Pocztę i Kalendarz na Windows 11 w 2024.

Nowy Outlook na Windows

Doświadczenia Post-OOBE

Microsoft testuje parę nowych doświadczeń po ukończeniu OOBE (pierwszej konfiguracji po instalacji/aktualizacji systemu). Możesz zobaczyć jedno z nich, włączone automatycznie po przejściu kreatora OOBE:

 • Jeśli wybrałeś/aś programowanie jako sposób korzystania z urządzenia w trakcie OOBE, po zalogowaniu na urządzeniu automatycznie uruchomi się Dev Home.
 • Jeśli wybrałeś/aś programowanie jako sposób korzystania z urządzenia w trakcie OOBE, aplikacja Get Started uruchomi się automatycznie po zalogowaniu na urządzeniu. Aplikacja prezentuje Ci spersonalizowany przepływ, w którym możesz dowiedzieć się więcej o Dev Home oraz je otworzyć.
 • Jeśli wybrałeś/aś przywracanie w trakcie OOBE, aplikacja Get Started uruchomi się automatycznie po zalogowaniu na urządzeniu. Ze spersonalizowanego przepływu dowiesz się o kluczowych aplikacjach i ustawieniach, o tym, że Windows został przywrócony, oraz jak uzyskać dostęp do przywróconych aplikacji w menu Start i na pasku zadań.

Zmiany i ulepszenia

Widok zadań i pulpity

 • Podczas nawigowania między pulpitami w widoku zadań (WIN + CTRL + strzałki w lewo lub w prawo) zostaną wyświetlone etykiety. Nowe animacje będą również wyświetlane podczas zmiany pulpitu za pomocą gestów gładzika, gestów dotykowych, skrótów klawiszowych i kliknięcia wysuwanego widoku zadań.
 • Windows 11 23H2 - 22631.2050

  Windows Copilot

  Emoji

  • Wraz z aktualizacją formatu koloru fonta do COLRv1 system Windows 11 może wyświetlać bogatsze emoji z wyglądem w stylu 3D, których obsługa wkrótce dotrze do niektórych aplikacji i przeglądarek. Te emoji używają gradientów, aby prezentować się w stylu, o który prosili klienci.

  Emoji 3D w Windows 11

  Dostęp głosowy

  • Dostęp głosowy jest dostępny w menu ułatwień dostępu na ekranie logowania.

  Kopia zapasowa i odzyskiwanie

  • Oprócz nowej aplikacji Windows Backup (Kopia zapasowa Windows), możesz teraz skonfigurować swoje preferencje odzyskiwania dla second-chance out of box experience (SCOOBE), dzięki czemu Twoje aplikacje, ustawienia, dane uwierzytelniania i pliki są zabezpieczone w chmurze. Możesz następnie je przywrócić na dowolnym PC.

  Kopia zapasowa i odzyskiwanie - SCOOBE

  Ustawienia

  • Tymczasowo wyłączono nową stronę główną Ustawień, która debiutowała w buildzie 23493. Powodem był bug, który powodował trochę niestabilności na komputerach Insiderów. Nowa strona główna powinna wrócić po naniesieniu poprawki w przyszłym buildzie.
  • Dodano dwie dodatkowe rekomendacje oszczędzania energii w Ustawieniach: włączenie ciemnego motywu i dostosowanie częstotliwości odświeżania.

  Rekomendacje oszczędzania energii w Ustawieniach

  Poprawki błędów

  Eksplorator plików

  • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe podczas przeciągania kart.
  • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe podczas otwierania Galerii.

  Rozwiązano następujące problemy u Insiderów, którzy mają zmodernizowany pasek adresu Eksploratora plików:

  • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe podczas próby uzyskania dostępu do adresu FTP.
  • Rozwiązano problem z otwieraniem pustego menu po wybraniu strzałek z listy rozwijanej na pasku adresu.

  Rozwiązano następujące problemy u Insiderów, którzy mają zmodernizowaną stronę główną Eksploratora plików:

  • Rozwiązano problem z wyświetlaniem ikon typów plików zamiast miniaturek w sekcji Polecane (dotyczy użytkowników Windows 11 Enterprise) .
  • Rozwiązano problem u Insiderów zalogowanych przy użyciu konta AAD, którzy próbowali poruszać się po sekcji Polecane na stronie głównej Eksploratora plików za pomocą klawisza Tab. Mogło u nich dojść do wysypania się explorer.exe.
  • Rozwiązano problem występujący po przejściu z innej grupy do sekcji Polecane za pomocą klawiatury. Fokus nie pojawiał się wówczas odpowiednio na nagłówku grupy lub plikach.
  • Rozwiązano problem z wysypywaniem się przy otwieraniu
  • Widoku głównego u niektórych Insiderów.

  Rozwiązano następujące problemy u Insiderów, którzy mają polecane pliki w Eksploratorze plików:

  • Rozwiązano problem po kliknięciu polecenia Udostępnij — powodowało to wyświetlenie arkusza udostępniania Windows zamiast udostępniania w OneDrive.
  • Microsoft zajął się problemem z zawieszaniem się niektórych aplikacji podczas próby użycia okna dialogowego otwierania pliku.

  Powiadomienia

  • Rozwiązano problem z przyciskiem szybkiego kopiowania kodów uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA) w wyskakujących powiadomieniach, który nie działał zgodnie z oczekiwaniami.

  Pasek zadań i zasobnik systemowy

  • Rozwiązano problem z przesuniętą plakietką powiadomienia na ikonie widżetów na pasku zadań.

  Wyszukiwanie na pasku zadań

  • Rozwiązano problem ze skalowaniem tekstu, które nie działało w wysuwanym oknie wyszukiwania.

  Dynamiczne oświetlenie

  • Rozwiązano problem z wysypywaniem się ctfmon.exe (co mogło mieć wpływ na możliwość pisania).
  • Rozwiązano problem ze zmianą ustawień wszystkich urządzeń, która nie była propagowana do ustawień poszczególnych urządzeń.

  Znane problemy

  Windows Copilot

  • Możesz użyć Alt + Tab, aby wyjść z Windows Copilot, ale już nie, aby do niego wrócić. Zamiast tego możesz użyć WIN + C.
  • Po pierwszym uruchomieniu lub odświeżeniu Copilota podczas używania Dostępu głosowego musisz użyć poleceń "Pokaż siatkę", aby móc kliknąć pole "Zapytaj mnie o cokolwiek" po raz pierwszy.

  Dev Drive

  • Wydajność może ulegać zmianie w zależności od sprzętu. Jeśli spadła na Twojej maszynie, Microsoft zachęca do przesłania feedbacku.

  Eksplorator plików

  • Tło menu kontekstowego w Eksploratorze plików może być przezroczyste.
  • Eksplorator plików może wysypywać się przy przeciąganiu paska przewijania lub próbie zamknięcia okna w trakcie przedłużającego się procesu ładowania pliku.
  • Kopiowanie plików z dużych archiwów lub użycie opcji "Wypakuj wszystko" może działać wolniej niż oczekujesz dla "solidnych" archiwów 7Z lub RAR.
  • Wydajność ładowania miniatur w Galerii wymaga poprawy.
  • ALT + D, CTRL + L i F4 nie kierują spójnie fokusa na pasek adresu.

  Insiderzy ze zmodernizowanym paskiem adresu (build 23475) zobaczą następujące problemy:

  • Pasek adresu i pole wyszukiwania mogą nie być dopracowane. Zespół liczy na feedback w takiej sytuacji.

  Dynamiczne oświetlenie

  • Przełączenie konta użytkownika może wyłączyć LED-y urządzenia.

  Windows Ink

  • Pole adresu w Microsoft Edge może nie działać poprawnie.
  • Windows Ink nie konwertuje pisma odręcznego na tekst w głównej treści (np. dokumenty Word i arkusze kalkulacyjne Excel) w aplikacjach Microsoft 365.
  • Pola wyszukiwania w aplikacjach Microsoft 365 (np. Microsoft Word) mogą nie działać poprawnie.
  • Pola komentarzy w aplikacjach Microsoft 365 (np. Microsoft Word) mogą nie działać poprawnie.

  Źródło: https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/07/19/announcing-windows-11-insider-preview-build-23506/

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia