Ulepszone organizowanie spotkań hybrydowych w Outlook

Ulepszone organizowanie spotkań hybrydowych w Outlook

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 2/27/2024, 6:20 PM

Liczba odsłon: 328

Outlook zyska ulepszone doświadczenie spotkań hybrydowych. Dla użytkowników oznacza to więcej opcji zarządzania i organizowania spotkań. Główna nowość dotyczy oznaczania spotkania jako osobiste, co pozwala organizatorom poprosić o osobiste stawienie się na spotkanie. Uczestnicy zaś mogą potwierdzić, czy rzeczywiście mogą pojawić się osobiście, czy tylko połączyć się wirtualnie.

Ulepszone organizowanie spotkań hybrydowych w Outlook

Organizacja spotkania z udziałem osobistym

Wiele spotkań organizowanych jest w środowisku hybrydowym, ale czasem bardziej sensowne jest osobiste przyjście na spotkanie. Organizator, tworząc spotkanie, może oznaczyć je jako osobiste za pomocą przełącznika "Wydarzenie osobiste" ("In-Person event") obok pola lokalizacji. Mimo tego oznaczenia organizator może dodać spotkanie Teams dla tych osób, które nie mogą pojawić się osobiście w biurze (lub w innym miejscu), ale mogą uczestniczyć online.

Ulepszone organizowanie spotkań hybrydowych w Outlook

Odpowiadanie na zaproszenie (RSVP) na wydarzenie osobiste

Gdy ktoś otrzyma zaproszenie na wydarzenie oznaczone jako osobiste ("in-person event"), wówczas zamiast odpowiedzieć "Tak", może wybrać opcje "Tak, osobiście" lub "Tak, wirtualnie". Samo "Tak" również jest dostępne dla uczestników, którzy nie potrafią lub nie chcą się sprecyzować.

Ulepszone organizowanie spotkań hybrydowych w Outlook

Śledzenie odpowiedzi na zaproszenia

Gdy uczestnicy odpowiadają na zaproszenia, organizator może śledzić odpowiedzi w panelu śledzenia, który pokazuje preferencje uczestnictwa każdej zaproszonej osoby.

Ulepszone organizowanie spotkań hybrydowych w Outlook

Microsoft zapowiedział, że opisana wyżej funkcjonalność będzie dostępna początkowo w nowym Outlook na Windows i w Outlook dla sieci Web pod koniec marca 2024 r.

Źródło: https://techcommunity.microsoft.com/t5/outlook-blog/improved-hybrid-meeting-experience-in-outlook/ba-p/4061045

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia